Winter

Lapin BIO -biokaasulaitoshanke

Lapin BIO -biokaasulaitoshanke

Viiden Lapissa sijaitsevan vesihuoltolaitoksen Lapin BIO -biokaasulaitoshanke on käynnistetty 1.1.2021. Hankkeen tavoitteena on selvittää Lapin alueen uusiutuvan energian tuotannon kasvattamista uudella biokaasulaitoksella. Hankkeen toteutuksesta vastaa AFRY, ja se valmistuu kesäkuussa 2021.

Lapin BIO -biokaasulaitoshankkeessa laaditaan yleissuunnitelma mädätyslaitoksesta, jossa sen toteutuessa käsitellään hankkeeseen osallistuvien vesilaitoksien (Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, Levin Vesihuolto Oy, Tunturi-Lapin Vesi Oy, Inarin Lapin Vesi Oy sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy) jätevesilietteet. Suunniteltava mädätyslaitos sijaitsee Sodankylän jätevedenpuhdistamon alueella. Tuotetulla biokaasulla voidaan korvata lämpölaitoksella käytettävää öljyä tai vaihtoehtoisesti jalostaa se pidemmälle.

Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueella tuotettavien muiden mädätykseen soveltuvien syötejakeiden määrää ja hyödynnettävyyttä. Näin voitaisiin kasvattaa biokaasun tuottoa ja tehostaa alueen biohajoavien jätteiden kierrätystä. Hankkeessa selvitetään soveltuvimmat tekniset ratkaisut koko mädätysprosessille syötejakeiden kuljetuksesta ja vastaanotosta aina mädätysjäännöksen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Biokaasulaitoshankkeella voitaisiin edistää jätevesien sisältämän energian talteenottoa ja korvata fossiilisia polttoaineita.

Hanke on saanut tukirahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (RAKI-ohjelma).

Projektin tiedot

Asiakas: Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, Levin Vesihuolto Oy, Tunturi-Lapin Vesi Oy, Inarin Lapin Vesi Oy, Pyhä-Luosto Vesi Oy

Hanke: Lapin BIO -hanke

Aika: 1.1.2021–30.6.2021

Sijainti: Sodankylä

AFRYn rooli: Biokaasulaitoksen yleissuunnitelma, alueella tuotettujen biohajoavien syötejakeiden määrittäminen ja teknillis-taloudellinen tarkastelu, mädätteen hyödyntämiskohteiden selvittäminen, parhaimmat ratkaisut lietteen jäätymisen estoon kuljetuksen ja varastoinnin aikana

car driving among snowy trees