High voltage electric line with the sun

Reka Kaapelin eristelinjan sähkö- ja automaatiopäivitys

Keuruun tuotantolaitoksen eristelinja 1:lle sähkö- ja automaatiopäivitys

AFRY toteutti Reka Kaapelin Keuruun tuotantolaitoksen eristelinja 1:lle sähkö- ja automaatiopäivityksen, jossa linjan seuranta nykyaikaistettiin. Uudistuksen tavoitteena oli sekä helpompi käytettävyys linjan operointiin että mahdollisuus kerätä taustatietoa prosessin eri vaiheista myöhempää tarkastelua varten.

Vanha reletekniikka vaihdettiin uuteen Siemensin automaatioratkaisuun ja samalla lisättiin näyttöpaneeli operaattoreille linjan ohjaamista varten. Väylätekniikaksi valikoitui Profinet- ja FAILSAFE -ratkaisut.

Rekan Keuruun tuotantolaitoksella laaja tuotevalikoima

Keuruun laitos on erikoistunut asennus-, ohjaus-, liitäntä-, televerkko- ja kytkentäkaapeleihin sekä palonkestäviin ja halogeenittomiin erikoiskaapeleihin. Keuruulla valmistetaan myös eri kokoiset kuparilangat konsernin tarpeisiin.

Eristelinja 1 valmistaa yksittäisiä eristettyjä lankoja joko muiden kaapelilinjojen käyttöön tai käytettäväksi erillisinä asennusjohtimina. Linjalla voidaan tehdä myös yksi kaapelin valmistuksen tuotantovaihe, esim. monijohtimiset halogeenittomat asennuskaapelit. Linjan laitteisto koostuu eri ikäisistä, hyvin hoidetuista ja varmatoimisiksi havaituista laitteista, uusimpien ollessa reilun vuoden ikäisiä.

Kehityspäällikkö Tuomo Pitkäranta Reka Kaapeleilta:

Valitsimme AFRYn päivitystyön tekijäksi, koska yrityksellä on jo 25 vuoden laaja-alainen kokemus kaapelikoneista ja -linjoista. AFRY hallitsee päivitystöiden suunnittelun, koestuksen, käyttöönoton, asennusvalvonnan ja komponenttien hankinnan. AFRY on jo aiemmin toteuttanut samantyyppisiä päivityksiä.

Haasteena lyhyt seisakkiaika

Toimeksiannon haasteena oli eristelinjan lyhyt seisakkiaika. Siksi toteutuksen ennakkovalmisteluihin piti paneutua erityisen huolellisesti. Käytettyjen komponenttien tilaukset piti hoitaa hyvissä ajoin, jotta kaappivalmistajalle jäi riittävästi aikaa ohjauskaapin ja -koteloiden rakentamiseen. Myös järjestelmän testaamiseen ennen toimitusta piti varata aikaa.

Sähkösuunnittelu laati uudet sähköpiirustukset

Sähkösuunnittelija Reijo Onkela AFRYltä: ”Sähkösuunnittelun haasteena oli, ettei kaikista linjan laitteista ollut saatavilla ajantasaisia sähköpiirustuksia, joista liitynnät olisi saanut selvitettyä. Siksi kävimme paikan päällä tarkistamassa koko linjan liitynnät. Samalla oli hyvä tilaisuus jututtaa linjaa operoivia henkilöitä ja kuunnella heidän toiveitaan uudistuksesta”.

”Laadimme selkeät ja yksiselitteiset sähköpiirustukset, jotta asennusvaihe sujuisi suunnitellusti. Myös käyttöönottoa tukeva ennakkotyö huomioitiin tilaajan kanssa ennen kuin vanhasta linjaohjauksesta katkaistiin sähköt ja varsinainen muutostyö aloitettiin”, Reijo jatkaa.

Lopputuloksena oli selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi linja, johon on helppo tehdä muutoksia ja lisäyksiä tarpeen vaatiessa. Linjan huoltoa helpottaa se, että nyt saatavilla on ajantasaiset sähködokumentit piirikaavioineen, layout-piirustuksineen ja käyttöohjeineen.

Copper wire, kuparilankakela, case Reka Kaapeli
Kuparilankakela odottamassa lattialla ennen eristekerroksen ajoa langan ympärille.

Automaatiosuunnittelu päivitti vanhan linjaohjauksen

Vanha linjaohjaus oli manuaalinen ja vanhanaikainen. Tavoitteena oli toteuttaa helppotoimisempi linjaohjaus, jota on selkeämpi käyttää kuin vanhaa versiota. Myös riittävät laajennusmahdollisuudet piti ottaa huomioon. Automaatio päivitettiin uusimmalla Siemens TIA -logiikalla, kosketusnäytöllä, hajautus I/O -yksiköillä ja FAILSAFE -hätäseiskorteilla.

”Rohkaisin operaattoreita uuden linjaohjauksen käyttöön sanomalla, että heidän älypuhelimet ovat paljon monimutkaisempia kuin uusi linjaohjauspaneeli parametreineen. Uuden linjaohjauksen käyttö opittiinkin hyvin nopeasti”, kertoo automaatiosuunnittelija Markku Hanhimäki AFRYltä. Ohjauspaneelin näytön huoltosivut nopeuttavat mahdollisen vian hakua.

Uuteen linjaohjaukseen tehtiin erilaisia reseptejä käyttöä helpottamaan. Reseptien etuna on toistettavuus tuotannossa; kun paneelin muistista ladataan resepti logiikalle, niin ajettava kaapeli on aina samanlainen.

Tiukan aikataulun vuoksi asennukset piti saada toimivaksi seisakin aikana. Tuotannon käynnistyksen jälkeen oli myös varauduttava paikan päällä oloon ja varmistettava linjan sujuva toiminta. Samalla tehtiin pieniä lisäyksiä toimintoihin käyttäjien toivomuksesta. Esimerkiksi ”prosessilaskimella” voi määrittää helpommin puristimien nopeudet ja linjanopeuden erilaisille johdintyypeille.

Copper wire 2, kuparilanka, case, Reka Kaapeli
Kuparilanka puristinpään läpi ujutettuna odottamassa linjan käynnistystä.

Uudessa linjaohjauksessa lukuisia ominaisuuksia

Uudesta logiikasta saadaan helposti kerättyä etänä prosessitietoja, kuten linjan nopeuden, tuotetun metrimäärän ja muovinkulutuksen. Myös aktiiviset hälytykset ja hälytyshistoria näkyvät.

Tuotantolinjan jokaisella laitteella on tuntilaskuri ja huoltovälin ilmaisin. Automaatiohuoltosivuilla näkyvät kaikki tuotantolinjan digitaaliset/analogiset tulot ja lähdöt.

Vianhaku on nopeaa, eikä siihen tarvita tietokonetta eikä tarvitse miettiä onko tarvittava ohjelmaversio oikea. Tätä ajatusta AFRY onkin toteuttanut Reka Kaapelin tuotantolinjoihin jo viidessä projektissa.

Tekniset tiedot:
  • Piirikaavioiden ja layout -piirustusten työstämisessä käytetty Eplan P8 ja Cadmatic -ohjelmia
  • Siemens TIA-ympäristö

 

Reka Kaapeli on suurin suomalaisomisteinen kaapelinvalmistaja. Reka Kaapelin tuotevalikoimaan kuuluu tiedonsiirtokaapelit, asennusjohdot, ohjaus- ja instrumentointikaapelit, voimakaapelit, sekä keski- ja suurjännitekaapelit, teollisuuden, rakentamisen, sähkönsiirron ja tiedonsiirron tarpeisiin. Jännitealueet ulottuvat 75 V:n tiedonsiirron kaapeleista 170 kV:n suurjännitekaapeleihin. Reka Kaapelin tehtaat sijaitsevat Hyvinkäällä, Keuruulla ja Riihimäellä. Jokainen tehdas on erikoistunut omaan tuotealueeseensa.

Jarmo Haimakainen - Department Manager. Automation
Jarmo Haimakainen
Department Manager, Automation

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jarmo Haimakainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.