Image-of-waste-management

Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma

Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma

Tässä projektissa kartoitamme Keski-Savossa Leppävirran kunnan alueella sijaitsevan Riikinnevan alueen nykyistä liiketoimintaa, huomioimme kiertotalouden trendit ja jätelain uudistuksen velvoitteet, luonnostelemme uusia liiketoimintamalleja sekä lisäksi laadimme toimenpideohjelman ja aluekehityssuunnitelman Navitas Kehitys Oy:lle.

Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma on osa Navitas Kehitys Oy:n KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) -hanketta. Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tarkastella alueen mahdollisuuksia ja potentiaalia maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä kiertotalouden keskittymänä.

Kehityssuunnitelmassa tarkastellaan alueelle suunniteltavan kiertotalousalueen nykyisten toimijoiden mahdollisuuksia laajentaa ja kasvattaa kiertotalousliiketoimintaa. Lisäksi esitetään uusia ideoita alueelle jo tulevien materiaalivirtojen hyödyntämiseksi sekä alueelle sijoittuvien potentiaalisten mahdollisuuksien ympärille. Hankkeessa haetaan ratkaisuja käsitellä, kierrättää ja hyödyntää koko Riikinvoima Oy:n toiminta-alueen (8 kunnallista jätehuoltoyhtiötä) materiaalivirtapotentiaali sekä Keski-Savon seudun yritysten sivu- ja jätevirratmateriaaleja paikallisesti.

 

 

Projektin tiedot

Asiakas: Navitas Kehitys Oy

Hanke: Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma

Aika: 2021-(käynnissä)

Sijainti: Keski-Savo

AFRYn rooli: Kiertotalousasiantuntijuus

Image-of-waste-management

Lisätietoa

Minna Pirilä

Asiakkuuspäällikkö, Teollisuuden kiertotalous