Finland Ruka wastewater treatment plant process hall

Rukan jätevedenpuhdistamo

Rukan uusi jätevedenpuhdistamo valmistui alle budjetin

Jätevedenpuhdistamon biologinen prosessi on toteutettu Suomessa uudenlaisella ratkaisulla, aktiivilieteprosessin sijaan MBBR-kantoaineprosessilla. 

Rukan puhdistamon toimintaolosuhteet ovat erittäin vaativat kylmien jätevesien ja lomasesongin suurten kuormitusvaihteluiden vuoksi. Lisäksi puhdistamon lupaehdot ovat erittäin tiukat. MBBR-kantoaineprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa matkailun aiheuttama jätevesikuorman vaihtelu on suurta, ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila matkailusesonkina on alhainen. 

Sujuva vuoropuhelu hankkeen eri sidosryhmien kanssa varmisti sen, että hanke on oli myös taloudellisesti menestyksekäs. 

Projekti onnistui sekä teknisesti että taloudellisesti. Tähän vaikutti ennen kaikkea hyvä yhteistyö rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Keijo Pesonen

Olemme erittäin tyytyväisiä AFRYn kokemukseen ja vesialan asiantuntemukseen. Yhteistyömme kulmakivenä on molemminpuolinen luottamus

Rukan jätevedenpuhdistamon vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka

Projektin tiedot

  • Asiakas: Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
  • Hanke: Jätevedenpuhdistamo
  • Aika: 2011–2016
  • Sijainti: Kuusamo
  • AFRYn rooli: Prosessisuunnittelu, Laitos- ja layoutsuunnittelu, Arkkitehtisuunnittelu, Alue-ja geotekninen suunnittelu, Prosessiputkisto- ja koneistosuunnittelu, Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu, SIA-suunnittelu, Pääsuunnittelijan tehtävät, Rakennuttaminen
Finland Ruka wastewater treatment plant process hall

Ota yhteyttä

Kristian Sahlstedt

Liiketoiminnan kehitys
AFRY contact person generic image

Antti Pesonen

Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi