Turvesuo

Selvitys turpeen energiankäytön kehityksestä

Selvitys turpeen energiankäytön kehityksestä

AFRY Management Consulting on tehnyt selvityksen työ- ja elinkeinoministeriölle turpeen energiakäytön kehityksestä Suomessa. Selvitys osoittaa, että turpeen käyttö vähenee nopeasti markkinaehtoisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön nimittämän laaja-alaisen turvetyöryhmän työn tueksi tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu energiaturpeen nykyistä käyttöä sekä turpeen käytön kehittymistä Suomessa erilaisilla päästöoikeuden hinnan ja turpeen verotasoilla vuoteen 2040 saakka. Selvityksen tavoitteena oli luoda käsitys turpeen käytön markkinaehtoisesta kehityksestä, investoinneista turpeesta luopumiseksi sekä erilaisten verotasojen merkityksestä turpeen käytön kehitykselle. Selvityksessä on lisäksi arvioitu erikseen investointitarpeita ja osittain myös muita vaikutuksia, mikäli energiaturpeen käytöstä päätettäisiin kokonaan luopua Suomessa nopeutetulla aikataululla. Selvitys perustuu AFRYn laitoskohtaisiin tietoihin turpeen nykyisestä käytöstä ja mallinnukseen muutoksista polttoainekäytössä nykyisissä kattiloissa, ja arvioon investoinneista nykyisiin laitoksiin turpeen käytön vähentämiseksi.

Selvityksen tulokset osoittavat, että turpeen energiakäyttö laskee nopeasti jo lähivuosina. Nopea lasku perustuu siihen, että biomassan hyödyntäminen on selvästi turpeen polttamista edullisempaa päästökaupan piiriin kuuluvissa laitoksissa. Monissa kattiloissa voidaan jo nyt polttaa ainoastaan biomassaa, ja niissä on kannattavaa luopua turpeen käytöstä kokonaan. Niissä kattiloissa, joissa turvetta kattilateknisistä syistä vielä tarvitaan, voi tulla kannattavaksi investoida esimerkiksi rikin syöttöön, jolloin turvetta ei enää tarvita. Biomassan kysynnän oletetaankin kasvavan edelleen turpeen korvautuessa pääasiassa biomassalla. Mikäli käytettävissä on soveltuvia lämmön lähteitä, investoinnit kaukolämpöä tuottaviin lämpöpumppuihin ovat kannattavia ja voivat korvata osin polttoainekäyttöä.

Tutustu selvitykseen tarkemmin alta:

Lisätietoja selvityksestä:

Jenni Patronen - Director, Energy Management Consulting
Jenni Patronen
Director, Energy Management Consulting

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jenni Patronen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.