Airport, people walking

Selvitys uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta

Selvitys uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta

Kansainvälinen lentoliikenne ja samalla lentoliikenteen päästöt ovat kasvaneet merkittävästi viimeisien vuosien aikana niin Suomessa kuin maailmallakin. AFRY Management Consulting toteutti selvityksen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen toteutuspoluista lentoliikenteessä päästöjen vähentämiseksi.

Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jakeluvelvoitteella nostetaan kestävien biopolttoaineiden osuus 30 %:iin lentoliikenteessä vuonna 2030. AFRY Management Consultingin selvityksessä tarkasteltiin 30 %:n kestävien biopolttoaineiden osuuden ohella myös 14 %:n ja 5 %:n jakeluvelvoitteiden vaikutuksia.

Selvityksessä todetaan, että uusiutuvat lentopolttoaineet ovat yksi tehokkaimmista keinoista vähentää kansainvälisen lentoliikenteen kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä. Jakeluvelvoitteella voidaan tehokkaasti ohjata lentoliikenteen päästöjen vähentämistä, mutta vuoden 2030 tavoitetason asettamisessa on syytä huomioida tavoitetason mahdolliset vaikutukset kilpailukykyyn sekä lentoliikenteen uudelleen reitityksen riskit. Maltillisella jakeluvelvoitteella saavutetaan positiivisia vaikutuksia ilmastopäästöihin ilman merkittäviä epävarmuus- ja riskitekijöitä. Selvityksessä kannustetaan myös EU-laajuisen jakeluvelvoitteen edistämiseen, sillä sen päästövaikutukset olisivat moninkertaiset Suomen kansalliseen velvoitteeseen nähden.

Tutustu tarkemmin ja lataa koko selvitys täältä.

Lisätietoja:

Henna Poikolainen - Senior Principal, Head of Biorefining, AFRY Management Consulting

Henna Poikolainen

Senior Principal, Head of Biorefining, Management Consulting

Ota yhteyttä: Henna Poikolainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.