Kuva kaavataloustarkastelusta

Uuden kaupunginosan massa- ja kaavataloustarkastelut

Uuden kaupunginosan massa- ja kaavataloustarkastelut

AFRY toimi konsulttina Lohjan kaupungin uuden kaupunginosan osayleiskaavoitusprosesissa laatimalla tunnin junaan tukeutuvan Lohjansolmun asemaseudun maankäyttösuunnitelmien massa- ja kaavataloustarkastelut.

Massataloustarkastelussa selvitettiin Y5-osayleiskaavan (asemakaavoitettavaksi uudeksi kaupunginosaksi suunnitellun alueen osalta) rakentamisessa syntyvien ja tarvittavien maa-ainesmassojen määrät osayleiskaavan jatkosuunnittelun tueksi. Tarkastelut laadittiin paikkatieto- ja rakennettavuusanalyysien sekä alueen maankäyttösuunnitelmin päällekkäistarkasteluilla. Työssä laadittiin korkeus- ja maaperämallit, joiden lisäksi määritettiin eri alueiden yleistasaukset ja korttelialueiden tonttiväljyydet. Selvityksen kohteena olivat rakentamisen aikana syntyvät kaivumassat (maa- ja kalliokiviainekset) ja tarvittavat materiaalit (rakentamiseen kelpaavat kaivumassat).

Kaavataloustarkastelussa arvioitiin uuden kaupunginosan Y5 (Lohjansolmun asemanseutu) kaupungille kohdistuvat rakentamis- ja ylläpitokustannukset. Tarkastelu tehtiin paikkatietoja (määräalalaskenta) ja Fore-kustannuslaskentaohjelmaa (Hola kustannuslaskenta) hyödyntäen. Työ sisälsi lisäksi alustavan kaava-alueen toteutuksen vaiheistuksen.  

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Lohjan kaupunki
  • Hanke: Uuden kaupunginosan Y5 kaavatalous- ja massataloustarkastelut
  • Aika: 2020
  • Sijainti: Lohja
  • AFRYn rooli: Kaavatalous- ja massataloustarkastelut
Kuva: Kustannusten jakautuminen osatehtävittäin, Lohja
Kustannusten jakautuminen osatehtävittäin
Kuva rakentamisalueiden yksikkökustannuksista
Arto Ruotsalainen
Kehitysjohtaja, Maankäyttö ja kaavoitus

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.