Aerial view of crushed stone quarry machine

Uutelan kaivoshanke

Uutelan kaivoshanke

AFRY on hoitanut Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliikkeen Uutelan satelliittilouhoksen ympäristövaikutusten arvioinnin, ympäristöluvituksen, teknisen suunnittelun (geosuunnittelu, vesienkäsittely) sekä ympäristötarkkailun kaivoksen elinkaaren alusta asti.  

Uutelassa talkkimalmin louhinta aloitetiin vuonna 2006. AFRY suunnitteli 2000-luvun alkupuolella louhintaan liittyvät tukitoiminnot kuten sivukivialueen pohjarakenteet sekä vesienkäsittelyn. Lisäksi toiminnot luvitettiin ympäristösuojelulain mukaisesti. 

Lisäksi AFRY on suorittanut koko kaivoksen elinkaaren ajan velvoitetarkkailua. Vuonna 2017 AFRY aloitti yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa ympäristövaikutusten arvioinnin kaivoksen laajentamiselle sekä tukitoimintojen suunnittelun. Ympäristövaikutusten arviointiin kuului myös kasvillisuus- ja linnustoselvitys, jätehuoltosuunnitelman laatiminen sekä kaivoksen sulkemisen pitkäaikaisvaikutusten tunnistaminen. Ennen suunnittelua tehtiin mm. kattavat maaperätutkimukset alueella. Tukitoimintojen suunnitteluun kuului uusien sivukivialueiden ja vesienkäsittelyn suunnittelu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisesti. Ympäristölupahakemus jätettiin vuonna 2019 ja se on AVI:ssa käsittelyssä.  

Projektin tiedot 

  • Asiakas: Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike  
  • Hanke: Uutelan kaivoshanke 
  • Aika: 2006-> 
  • Sijainti: Sotkamo 
  • AFRYn rooli: ympäristölupa, suunnittelu (geotekniikka, vesienkäsittely), velvoitetarkkailu (vesistö, pohjavesi, kalat), ympäristövaikutusten arviointi (YVA), kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, sulkemissuunnitelma 
Aerial view of crushed stone quarry machine

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen

Osastopäällikkö, Vesistöselvitykset

Marko Lehmikangas

Kaivosinfra, Oulu
AFRY contact person generic image

Päivi Picken

Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
AFRY contact person generic image

Antti Pesonen

Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi

Kiinnostuitko? Katso myös