Ark Studio people

AFRY Ark Studio

Tervetuloa AFRY Ark Studiolle

AFRY Ark Studio on paikallinen arkkitehtisi. Olemme läsnä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja ymmärrämme, millainen identiteetti ympäristöllämme ja sen asukkailla on. Olemme 160 arkkitehtia ja suunnittelijaa Pohjoismaissa, ja tukenamme meillä on kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Yhdessä tarjoamme asiakkaillemme paikallista ja kestävää arkkitehtisuunnittelua.

Vanhakaupunki water purification plant
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen selkeytyslaitos
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus peruskorjattiin.
Ark Studio Katariina Kindergarten
Katariinan päiväkoti
Toteutimme puurakenteisen Katariinan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelun.
Lahti City Hospital
Lahden kaupunginsairaala
Lahden kaupunginsairaala peruskorjattiin uudeksi pääterveysasemaksi.
Ark Studio people
Ihmiset
Suomessa meitä on yli 60 osaavaa arkkitehtisuunnittelun ammattilaista. Toteutamme aina parhaiten tarkoitukseen sopivan, kestävän ja luovan ratkaisun.

Arkkitehtisuunnittelun palvelut

Liikerakentaminen Arrow pointing right

AFRY Ark Studio on Suomen johtavia kaupan alan ja liikerakentamisen asiantuntijoita. Ymmärrämme kiinteistön merkityksen osana liikeideaa ja liiketoiminnan tarpeita. Seuraamme alan kehitystä ja kehitämme jatkuvasti palvelujamme. Nykyajan liikerakentamisessa viihteellisyys on yhä tärkeämpää, ja tiimissämme onkin myös vahvaa hotelli- ja viihderakentamisen osaamista.

Vähittäiskaupan keskittymät ja kauppakeskukset, niiden vuokralaismuutokset, laajennukset sekä toiminnan ja ilmeen uudistukset ovat vahvinta ammattitaitoamme. Päivittäistavarakaupan ketjujen kanssa työstämme tyyppimyymälöitä, sovitettuja suunnitelmia ja suuria hypermarketteja. Pitkäjänteisen yhteistyön myötä olemme sisäistäneet asiakkaiden liikekonseptin. Olemme yhdessä luomassa elävää hanketta, tarinaa.

Kasvatus, opetus ja julkinen rakentaminen Arrow pointing right

Meillä on vahvaa osaamista oppilaitosten, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten suunnittelusta. Suunnittelemme niin uudis- kuin peruskorjauskohteita ja olemme mukana elinkaari- ja allianssihankkeissa.

Hyvä tilasuunnittelu lähtee toiminnallisuudesta. Yhdessä laadukkaan arkkitehtuurin kanssa se parantaa oppimistuloksia ja hyvinvointia. Meille on tärkeää, että rakennuksen käyttäjät, erityisesti lapset ja nuoret, voivat hyvin suunnittelemissamme rakennuksissa ja ympäristöissä.

Päivitämme osaamistamme jatkuvasti ja seuraamme pedagogiikan kehittymistä. Päiväkotien ja oppilaitosten uudet, avoimet oppisympäristöt ovat meille tuttuja lähtökohtia suunnittelussa. Ympäristön ja tekniikan kehittyessä työskentelytavat ja mahdollisuudet muuttuvat. Olemme kehityksessä mukana ja käytämme suunnittelussamme mm. uusia Big Room- ja työpajatyöskentelytapoja. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin ja odotuksiin.

Toimitilat, työympäristöt ja sisustus Arrow pointing right

Palveluihimme kuuluu toimitila-, konsepti- ja sisustussuunnittelu mm. työpaikoille, päiväkoteihin, kouluihin, kauppakeskuksiin sekä asumisen tiloihin. Toteutamme suunnittelun käyttäjälähtöisesti asiakasta kuunnellen, osallistavan suunnittelun mallilla. Keräämme tietoa myös tilojen käyttäjiltä haastattelujen ja työpajojen avulla.

Työympäristökehityksessä yritysilme tai tilaajan brändiuudistus näkyvät tilojen sisäilmeessä. Viihtyisät ja toiminnallisesti työtä tukevat toimitilat lisäävät työhyvinvointia ja ovat yrityksen kilpailuvaltti. Toimimme tilaajan tukena irtokalustehankinnassa ja tarvittaessa toteutamme myös kalustehankinnan kilpailuttamisen.

Infra, teollisuus, liikenne ja logistiikka Arrow pointing right

Rakennettu ympäristö verkostoituu entistä enemmän yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa logistiikan toimivuus on yhteiskunnan elinehto. Olemme ennakkoluulottomasti mukana ideoimassa, kehittämässä ja suunnittelemassa rakennuksia, jotka palvelevat nykyhetken ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen tarpeita. Suunnittelemme tiloja, jotka palvelevat liikenteen ja logistiikan toimijoita maalla, maan alla, meren äärellä sekä ilmassa.

Parhaan lopputuloksen löytämiseksi olemme valmiita kehittämään uudentyyppisiä suunnitteluyhteistyömuotoja yhdessä hankkeen osapuolten kanssa. Tiedon suuri liikkumismurros on jo tapahtunut, ja ihmisten sekä tavaroiden liikkumisen murros on tapahtumassa uusien kulkumuotojen yleistyessä niin joukko- kuin yksityisliikenteessäkin.

Asuinympäristöt Arrow pointing right

Asuinympäristöjen suunnittelussa perusperiaatteitamme on kuunnella herkällä korvalla kaikkia tahoja, mutta samalla ymmärrämme arkkitehdin tärkeän roolin suunnittelun ammattilaisena ja laadukkaan lopputuloksen varmistajana. Tartumme uusiin haasteisiin aina mahdollisuutena, ja otteemme on raikkaan innovatiivinen. Meillä on kokemusta menestyksekkäistä alue- ja rakennussuunnittelukilpailuista, joissa on etsitty parasta ratkaisua uusille asuinympäristöille.

Asuminen on keskeinen osa ihmisyyttä. On siis erityisen tärkeää ymmärtää, kuinka luodaan toimivat, viihtyisät ja turvalliset puitteet, jotka tukevat hyvää ja laadukasta elämää sen kaikissa vaiheissa. Suunnittelemme kestäviä ympäristöjä suomalaisia ja eurooppalaisia arvoja ja perinteitä noudattaen ja samalla tulevaisuutta luodaten. Meille arkkitehtuuri on intohimo jota siivittää monet onnistumiset niin kilpailuissa kuin hanke- ja toteutussuunitteluvaiheessa. Onnistunut lopputulos rakennetun ympäristön luomisessa syntyy tiiviistä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Korjausrakentaminen Arrow pointing right

Vaativa korjaussuunnittelu on vanhan rakennuksen erityispiirteiden huomioon ottamista. Siksi jokainen korjaushanke on ainutlaatuinen ja vaatii oman yhdistelmänsä asiantuntijoita ja keinoja. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä vähäisinkin keinoin, mutta tämä vaatii vankkaa asiantuntemusta jo hankkeen alkuvaiheessa. Arvokohteissa rakennushistorian, perinteisten rakenteiden ja materiaalien tuntemus on erityisen tärkeää.

Tehtävämme on niin tilaajaa kuin rakennustakin kuunnellen tunnistaa kohteen säilytettävät arvot sekä uusi käyttöpotentiaali. Meillä on pitkä kokemus korjausrakentamisen suunnittelusta, ja hyödynnämme tehokkaasti kumppaniverkostoamme ja koko AFRYn osaamispalettia muun muassa sisäilmaongelmien korjaamisen, paloteknisten ratkaisujen ja akustisen suunnittelun aloilla. Teemme tarvittavat esiselvitykset, hoidamme yhteistyön rakennusvalvonta- ja museoviranomaisten kanssa ja selvitämme tilaajalle, mitä hankkeelta on odotettavissa.

Ota yhteyttä, olipa kyseessä kokonaisen alueen kehittäminen, käyttötarkoituksen muutokset, julkisivukorjaus, suojellun rakennuksen ikkunaremontti, parvekkeiden lisäystarve tai vaikkapa uuden portin suunnittelu arvokiinteistöön.

Pääsuunnittelu Arrow pointing right

Tarjoamme muista suunnittelualoista erillään itsenäistä pääsuunnittelupalvelua rakennushankkeeseen ryhtyville tahoille tai yrityksille, joiden resurssit tai pätevyydet eivät riitä hankkeen pääsuunnittelun toteuttamiseen. Palvelua tarjotaan kaikille rakentamisen toimialoille: kaupallinen ja julkinen rakentaminen sekä toimitila-, asunto- että logistiikkarakentaminen sisältäen myös hybridirakentamisen. AFRY Ark Studiolta löytyvät palvelun laadukkaaseen toteuttamiseen tarvittavat asiantuntijat myös poikkeuksellisen vaativiin uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kohteisiin.

Maisemasuunnittelu Arrow pointing right

Maisemasuunnittelu on olennainen osa yhtenäistä ja selkeää arkkitehtonista kokonaisuutta. Se tukee laajemman miljöö- ja yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtia ja lisää rakennetun ympäristön toiminnallisuutta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja arvoa. AFRY Ark Studio tarjoaa asiantuntevaa suunnittelupalvelua moniin eri kohteisiin, niin asuinrakentamiseen, palveluasumiseen kuin kouluympäristöönkin sekä teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin.

Pihasuunnittelussa ja pinnantasaussuunnittelussa otetaan huomioon kunkin kohteen erityisvaatimukset, kuten esteettömyys, virikkeellisyys, viihtyvyys, toimivuus, leikki- ja oleskelualueet, kaluste- ja varustesuunnitelmat sekä pintamateriaalit, kuten kiveykset, asfaltit, sorat, muurit ja muut rakenteet. Koulukohteissa korostuvat turvallisuus ja eri ikäryhmien tarpeet, palveluasumisessa puolestaan esimerkiksi värien ja aistikokemusten merkitys. Kaupan ja teollisuuden alan ympäristöjen suunnittelussa tähdätään käytettävyyteen, kunnossapidon helppouteen ja logistiikan toimivuuteen.

Maisemasuunnittelu toteutetaan yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden kanssa, ja sen elementtejä ovat esimerkiksi pihakannet, istutukset ja vesien ohjaus. Maisemasuunnittelussa tarjotaan ratkaisuja pinta- ja hulevesien maan pinnalla tapahtuvaan ohjaukseen ja viivytykseen. Maisemasuunnittelupalvelun voi tilata osana arkkitehtisuunnittelua tai erikseen. Miljöösuunnittelijaa voidaan hyödyntää osana kaavoitusprosessia esimerkiksi maisemaselvityksissä ja aluesuunnittelussa. AFRY Ark Studion vahvuutena on monipuolinen ja kattava tarjonta osana isoa suunnittelualan konsernia.

Kiinteistökehitys Arrow pointing right

Kiinteistökehitys on keino säilyttää ja lisätä kiinteistön arvoa. Kehittämisen tuloksena kiinteistöstä tulee houkuttelevampi käyttäjille ja vuokralaisille, sen käyttö on optimoitua ja käyttökustannukset ovat hallittuja. Kiinteistössä on terveelliset olosuhteet ja viihtyisät, modernit ja toimivat tilat. Sen elinkaari pitenee, energiatehokkuus paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Kiinteistö myös erottuu edukseen ympäristöstä. Kiinteistönomistajan tavoitteet määrittävät, millaiseen tulokseen pyritään.

Autamme kiinteistönomistajaa selvittämään kiinteistön potentiaalin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tehtävänämme on löytää optimaalinen ratkaisu, jolla saavutetaan sekä omistajan että käyttäjien tavoitteet. Etenemme hallitusti askel askeleelta eri vaihtoehtojen kartoituksesta valitun ratkaisun jalostamiseen.

Varmistamme onnistumisen monialaisella työskentelyllä, jossa rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu ja palvelumuotoilun asiakaslähtöinen ajattelu nivoutuvat yhteen. Etsimme tarvittaessa kiinteistölle myös sopivimmat kaupalliset, vuokraus-, myynti- ja muut kumppanit. Pyydä meiltä lisätietoja siitä, miten kohteessa kannattaa edetä.

Hankekehitys Arrow pointing right

Hankekehitys on osa palveluvalikoimaamme. Huolehdimme, että tilaajalla on käytössään oikea perusteltu tieto päätöksentekonsa pohjaksi ja että rakennushanke etenee sujuvasti vaiheesta seuraavaan.

Hyödynnämme hankekehityksessä ja konseptoinnissa alan parhaita käytäntöjä, kuten palvelumuotoilijoidemme osallistavia työpajoja, digitaalisia työkaluja ja soveltuvimpia hankintamuotoja. Toteutamme palvelun yhteistyössä tilaajan, kohteen käyttäjien ja alan asiantuntijoiden kuten bränditoimiston tai kaupallisen konsultin kanssa. Olipa kyseessä täydennysrakennettava tontti, monen käyttäjän monitoimirakennus tai alustava idea kehitettäväksi, etsimme keinot, joilla luodaan käyttäjiä ja ympäristöä parhaiten palveleva kokonaisuus.

Käyttäjien kuunteleminen ja tiedon kerääminen on olennaista hankkeen onnistumiselle, samoin kuin huolellinen valmistelu, tavoitteiden asettaminen ja työn ohjaus. Teemme analyysin olemassa olevan kiinteistön tai tyhjän tontin potentiaalista ja autamme saavuttamaan sen. Konseptimme mahdollistavat muutokset elinkaaren aikana ja huomioivat myös tulevat tarpeet. Pidämme tilaajan puolta kaikissa hankkeen vaiheissa ja huolehdimme, että asetetut tavoitteet eivät unohdu haastavissakaan tilanteissa.

Kaupunkikehitys Arrow pointing right

Kaupunkikehitys+ -palvelumme tukee kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamista. Palvelun avulla löydetään kunkin alueen oma vahvuus, luodaan vahva identiteetti ja vahvistetaan sitä edelleen sopivalla kaupunki- ja kiinteistökehityksellä.

Toiminnallinen konsepti vahvistaa alueen identiteettiä ja käytettävyyttä

Kaupunkikehitys + -palvelun avulla tunnistamme ja analysoimme nykytilanteen, hyödyntämättömän potentiaalin ja lisäarvon lähteet, määrittelemme tavoiteltavat tulevaisuuden skenaariot, asukasmäärät, alueella tarvittavat palvelut, vaikutusvyöhykkeet sekä identiteetin, ja kerromme, millaisin askelin kannattaa edetä. Suunnittelemme toiminnallisen konseptin, joka lisää alueen käytettävyyttä ja houkuttelevuutta, nostaa alueen kiinteistöjen arvoa ja siten tuo alueelle myös lisää investointeja. Palvelu kattaa tarvittaessa myös rahoitusmahdollisuuksien kartoituksen. Palvelu toimii linjassa valtion ja kaupunkien linjausten kanssa laajaa kumppaniverkostoa hyödyntäen

Esittelemme skenaariot, konseptin ja esimerkkejä maailmalta alueen yrittäjille ja päättäjille. Peilaamme tilannetta myös kaavoitukseen ja alueen tulevaisuudennäkymiin ja tavoitteisiin, ja toimimme linjassa kaupungin strategian kanssa ja sitä toteuttaen, osana kaupunkikehitystä. Palvelu soveltuu myös projektitasolle ja yksityisille kiinteistönomistajille, sillä onnistuneen identiteetin tuloksena alueen kiinteistöjen arvo nousee ja alueelle saadaan lisää investointeja.

Hyödynnämme palvelussa verkostomme kaupallista, teknistä ja brändiosaamista sekä muita suunnittelukumppaneita tarpeen ja tilanteen mukaan.

AFRYn arkkitehtuuri- ja designportfolio

AFRY Ark Studio täydentää AFRYn koko arkkitehtuurin ja designin palvelutarjontaa ja haastaa pohjoismaisia markkinoita.

Efterklang Arrow pointing right

Me olemme Efterklang

Efterklang tarjoaa AFRYn palvelut akustiikan, tärinän hallinnan ja äänisuunnittelun alueilla.

Olemme joukko insinöörejä, suunnittelijoita ja teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat toteuttaneet palkittuja töitä Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1956. Luomme ääniympäristöjä ja ratkaisemme tärinähaasteita kaikissa mittakaavoissa ja kaikilla toimialoilla.

We tune the world.

Logo Efterklang
Koncept Arrow pointing right
koncept_logo

Me olemme Koncept

Olemme joukko arkkitehtejä, jotka tuovat brändin eloon arkkitehtuurin ja designin keinoin uniikkien sisustus-, kiinteistö-, ja kaupunkitilaratkaisujen avulla.

Korkeatasoista taiteellista luovuutta hyödyntämällä toteutamme projekteja asiakkaiden erilaisten liikeideoiden ja visioiden pohjalta.

Gottlieb Paludan Architects Arrow pointing right
gottlieb paludan logo

Me olemme Gottlieb Paludan Architects

Modernit kaupungit ja yhteiskunnat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka edellyttävät useiden eri toimintojen saumatonta yhteistyötä. Energian, lämmön ja veden luotettava saatavuus ovat perusmukavuuksia, mutta myös tehokas infrastruktuuri ja liikennejärjestelmä ovat elintärkeitä nykyajan arjessa. Ilman näitä kasvu, kehitys tai hyvinvointi eivät ole mahdollisia.

Gottlieb Paludan Architects keskittyy näihin yhteiskunnan perustoimintoihin: missiomme on muovata parempia kaupunkeja ja yhteiskuntia arkkitehtuurilla, joka täyttää teknisesti ja esteettisesti korkeimmatkin laatuvaatimukset.

Sandellsandberg Arrow pointing right
sandellsandberg_logo

Me olemme Sandellsandberg

Sandellsandberg perustettiin vuonna 1995 ja liittyi osaksi AFRYä vuonna 2016. Vahvaan tiimiimme kuuluu 55 arkkitehtiä, sisustussuunnittelijaa, tuotesuunnittelijaa ja insinööriä.

Paras rakennus on se, jota ei ole purettu. Paras tuoli on se, joka myydään uudelleen ja uudelleen. Todellinen kestävä kehitys saavutetaan pitkällä aikavälillä, huomioiden talouden, ympäristön ja sosiaaliset näkökulmat.

Light Bureau Arrow pointing right

Me olemme Light Bureau

Innovatiivisuus ja yksityiskohtiin keskittyminen ovat suunnitteluprosessimme ytimessä ja olemme ylpeitä mittatilauksena toteuteutetuista valaistusratkaisuista, joita toimitamme asiakkaillemme.

Light Bureau on kansainvälinen valaistussuunnittelutoimisto, jolla on kattava portfolio palkittuja hankkeita niin työympäristöjen, asumisen, matkailun, julkisten tilojen ja yleiskaavoituksen aloilta.

lightbureau_logo
inUse Arrow pointing right
Inuse_logo

Me olemme inUse

Olemme intohimoisia asiantuntijoita, jotka tekevät työtä käyttäytymisen, fyysisen ja digitaalisen designin ja liiketoiminnan leikkauspisteessä.

Vuonna 2002 perustettu inUse on palvelumuotoiluun ja käyttäjäkokemukseen keskittyvä toimisto, jolla on toimistot Ruotsin kolmessa suurimmassa kaupungissa. Olemme noin 130 konsulttia, jotka luovat ensiluokkaisia tuotteita ja palveluita.

Ark Studio people

AFRY Ark Studio on täällä

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit