Pedestrian route in a city

Environmental Due Diligence (EDD) ja ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

Ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

EHS-katselmoinnit ja -auditoinnit sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädännönmukaisuuden arvioinnit tukevat ja kehittävät ympäristöjohtamista ja ovat tärkeä riskienhallinnan työkalu. Katselmoinnit ovat hyödyllisiä erityisesti organisaatiomuutosten yhteydessä tai jos toiminnasta on aiheutunut ympäristövahinkoja.

Palveluihimme kuuluvat myös ympäristö- ja turvallisuusriskien arvioinnit, joissa hyödynnämme esimerkiksi POA- (potentiaalisten ongelmien analyysi) ja HAZOP-analyysejä. AFRYn ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat ovat toteuttaneet satoja teollisuuden ja energiasektorin riskianalyysejä.

AFRY auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään toimivia ja käytännönläheisiä johtamisjärjestelmiä. Palvelumme kattavat

 • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001
 • Johtamisjärjestelmä ISO 45001
 • Energiatehokkuusjärjestelmä ISO 50001
 • CEEQUAL-luokitus
 • Ympäristöraportointi (GRI)

Järjestelmäkehitys voi keskittyä esimerkiksi kertotalouteen tai ilmastomuutokseen liittyvien ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja päivittämiseen tai koko järjestelmän rakentamiseen ja jalkauttamiseen. Kansainvälissä hankkeissa teemme rahoittajien edellyttämiä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiä ja -auditointeja, joissa huomioidaan ISO-standardien lisäksi kansainväliset vaatimukset kuten IFI:n Environmental and Social Performance ja Equator Principles -ohjeistukset. Arvioimme myös toiminnan yhteiskuntavastuullisuutta esimerkiksi SA 8001 Social Account tai ILO:n työyhteisöjä koskevien vaatimusten tai SFS ISO 26000 Yhteiskuntavastuuoppaan mukaan.

Environmental Due Diligence (EDD)

AFRY arvioi yrityskauppatilanteissa myyjän tai ostajan kohteiden ympäristövastuita, vaatimustenmukaisuutta ja EHS-riskejä niin sanoituissa EDD-tarkastuksissa. AFRYllä on asiantuntijoita teollisuus-, energia-, vesi- ja kiinteistöportfolioiden ympäristövastuiden selvittämiseen lyhyellä aikataululla ja pankkien vaatimusten mukaisesti.

AFRY on laatinut tuhansien kohteiden ympäristöriskiarviointeja Suomessa ja ulkomailla ja meillä on yli 20 vuoden kokemus vaativista hankkeista uudelleenrahoitus- tai yrityskauppatilanteissa. Tunnemme hyvin eri maiden ympäristölainsäädännön ja EDD-arviointien lisäksi toteutamme asiakkaillemme tekniset, taloudelliset ja sääntelyyn liittyvät Due Diligence -arvioinnit (Technical, Commercial and Regulatory Due Diligence). Asiakkaitamme ovat tyypillisesti hankekehittäjät, sijoittajat, rahoittajat ja yritykset.  

EDD-prosessin aikana selvitetään muun muassa tarkasteltavan kohteen:

 • ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit ja niihin liittyvät kustannukset
 • toiminnan lainmukaisuus
 • ympäristövastuut
 • ESG-arvioinnit (Environmental, Social, Governance)
 • maaperän ja pohjaveden tila ja mahdollinen tutkimistarve
 • rakenteellinen likaantuminen

Ota yhteyttä

Minna Jokinen

Osastopäällikkö, ympäristökonsultointi, Etelä-Suomi

Anna-Liisa Koskinen

Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

Anna Savunen

Global HSE Manager