Excavated rock wall in a tunnel

Kallioperäselvitykset ja kaivosympäristö

Kallioperäselvitykset

Tunnemme kallioperän. Meillä on laajasti kokemusta ydinjätehuoltoon liittyvistä kallioperätutkimuksista neljän vuosikymmenen ajalta. AFRY on ollut mukana Posivan tutkimuksissa alusta asti ja olemme osallistuneet myös lukuisiin kansainvälisiin hankkeisiin muun muassa Ruotsissa, Ranskassa ja Kanadassa. Kaivoshankkeissa meillä on asiantuntemusta ja kokemusta koko kaivoksen elinkaaren ajalta aina malmin etsinnästä kaivoksen sulkemiseen. Infrastruktuurin rakentamishankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa olemme myös vahvasti mukana.

AFRYltä löytyy myös kattava geo- ja kalliorakennussuunnittelun sekä kaivossuunnittelun osaaminen.

Kaivosympäristöpalvelut

Palvelemme laajalla rintamalla kaivosten kaikissa ympäristöasioissa. Erityisen vahvoja olemme kaivosten sulkemissuunnitelmissa, geokemiassa, sekä YVA- ja lupaprosesseissa ja Feasibility Studeissa. Vastaamme mielellämme kaivoksen kaikista ympäristöasioista niin sanotulla ympäristöpäällikön leasing-sopimuksella, esimerkiksi silloin kun kaivoksella ei vielä ole ympäristöpäällikköä.

Ota yhteyttä

Jari Pöllänen

Osastopäällikkö, geotieteellinen konsultointi
AFRY contact person generic image

Päivi Picken

Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi