Park, a narrow path and trees

Kiertotalous

AFRYn kiertotalouspalvelut

Kiertotalouteen perustuvilla liiketoimintamalleilla voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta, luoda uutta liiketoimintaa ja saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.

Kiertotalous on kokonaisvaltainen talousjärjestelmän murros ja edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Myös meillä AFRYllä kiertotalouspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti monialaisista asiantuntijoista koottavilla tiimeillä. Monipuoliset asiantuntijapalvelumme auttavat julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita ottamaan seuraavan askeleen kiertotaloudessa.

Esimerkkejä kiertotalouspalveluistamme:

  • kiertotalousstrategiat, kiertotalouden tiekartat ja toimintasuunnitelmat
  • kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit
  • teolliset symbioosit, kiertotalouskeskusten suunnittelu
  • jätteiden ja sivuvirtojen kierrätys ja hyödyntäminen
  • biopohjaisia ​​materiaaleja hyödyntävät ratkaisut
  • markkina- ja teknologia-analyysit
  • ympäristövaikutusten arvioinnit (EIA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SIA), hiilijalanjälki, elinkaarianalyysi (LCA)
  • biopolttoaineiden ja biokaasun tuotanto
  • käytöstäpoistopalvelut ja materiaalien uudelleenkäyttö
  • ravinteiden talteenotto ja lietteen käsittely

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, ympäristöpalvelut, Pohjois-Suomi, kiertotalous