Escalator to the platform area of a railway station

Lentoasemat, rautatieasemat, terminaalit ja satamat

Ratkaisumme lentoasemille, rautatieasemille, terminaaleille ja satamille

Liikennemäärien kasvaessa lentokenttien, rautatieasemien, terminaalien ja satamien on laajennuttava ja kehityttävä. AFRYllä on laajaa asiantuntemusta lentokenttien, asemien, terminaalien, satamien ja muiden liikenteen solmukohtien kehittämiseen ja suunnitteluun.

Meillä on tarvittava kokemus ja työkalut, joiden avulla suunnitellaan laadukkaita, houkuttelevia ja toimivia liikenteen solmukohtia. Monialainen asiantuntijajoukkomme voi palvella asiakkaita arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta aina geotekniseen konsultointiin sekä alue- ja infrasuunnitteluun saakka.

Toimivien liikennejärjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen liittyy usein monia haasteita, kuten toimimista rakennetussa ympäristössä, hulevesien hallintaa, sähkö- ja kunnallisteknisiä järjestelmiä, monimutkaisia rakenteita, hankalia pohjaolosuhteita sekä pilaantuneita maa-aineksia. Suunnitteluratkaisujen on täytettävä korkeat toiminnalliset, taloudelliset ja ekologiset vaatimukset.  Teemme yhdessä töitä asiakkaidemme kanssa ja kehitämme ratkaisuja, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Työmme lopputuloksena syntyy toimivia ja turvallisia rakenteita ja rakennuksia, joilla luodaan onnistunut käyttäjäkokemus yhä kasvaville matkustaja- ja tavaramäärille.

Satamat

Satamat muodostavat keskeiset liikenteelliset solmukohdat. AFRY pystyy kehittämään laajasti satamien kestävää infraa ja liikenneratkaisuja, joita satamat tarvitsevat vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin. Toimivat ja tehokkaat satama-alueet ovat elintärkeitä paitsi satamien liiketoiminnalle, myös maailmantaloudelle. Kun rakennamme ja ylläpidämme satama-alueita asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä, kuuntelemme aina asiakasta ymmärtääksemme heidän yksilölliset tarpeensa. 

Ota yhteyttä

Kari Fagerholm

Toimialuejohtaja, väyläinfra

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu
AFRY contact person generic image

Ville Pöysti

Lentokenttäinfra