Water services

Lietteenkäsittely

Lietteenkäsittelyn palvelut

Yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus luo paljon haasteita ja vielä enemmän mahdollisuuksia.

Tiukentuva lainsäädäntö rajoittaa käsittelyä ja loppusijoitusta, kun taas lietteiden sisältämän energian ja ravinteiden hyödyntäminen vie kohti kustannustehokkuutta ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Laaja kokemuksemme takaa, että lietteiden ja biojätteiden käsittelyyn liittyvät moninaiset tekniset ja yhteiskunnalliset ristikkäisvaikutukset huomioidaan jo esiselvitysvaiheessa.

Tekninen tietämyksemme eri käsittelymenetelmistä ja niiden kustannuksista sekä käsittelypalveluiden markkinatilanteesta ovat asiakkaidemme käytettävissä – yhdessä pääsemme optimiratkaisuun, jossa liete parhaimmillaan muuttuu ongelmasta resurssiksi.

AFRY on Suomen johtava lieteosaaja, jonka asiantuntemukseen luotetaan kaikilla sektoreilla. Esimerkkejä palveluistamme:

Ota yhteyttä

Olli Sorvari - Osastopäällikkö, Vesihuollon laitossuunnittelu

Olli Sorvari

Osastopäällikkö, Vesihuollon laitossuunnittelu

Ota yhteyttä: Olli Sorvari

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Antti Pesonen - Head of Section, Water, Northern Finland

Antti Pesonen

Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi

Ota yhteyttä: Antti Pesonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.