Man in hardhat

Pilaantuneet maat ja maaperä

AFRYn pilaantuneen maan ja maaperän palvelut

Tuotamme kattavia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaikkiin pilaantuneen maaperän ja pohjaveden selvityksiin liittyviin tarpeisiin - tutkimuksista aina täysimittaisiin kunnostushankkeisiin.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus voi aiheuttaa haittaa tai terveydellisiä riskejä pilaantuneella alueella ja alueen ympäristössä. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä riskeistä, jotka kohdistuvat maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja ilmaan. Autamme riskien selvittämisessä ja hallinnassa. Teemme työtä tiiviisti asiakkaidemme kanssa ja lähtökohtanamme on aina kustannustehokkuus, aikataulussa pysyminen ja ensiluokkainen lopputulos.

Maaperän, pohjaveden ja tarvittaessa sedimenttien haitta-ainetutkimukset voidaan toteuttaa AFRYn asiantuntijoiden ja oman näytteenottokaluston avulla luotettavasti, tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuteen liittyviä osaamisalueitamme  tutkimuksien lisäksi ovat esimerkiksi Environmental Due Diligence -ympäristökatselmukset (EDD), kunnostuksien valvonta, riskiarvioinnit ja ympäristötarkkailut

Ympäristöriskinarvioinnit

Pilaantuneen maaperän riskinarvioinnissa tunnistetaan olemassa olevat päästölähteet, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, arvioidaan tai lasketaan haitta-aineiden kulkeutuminen sekä haitta-aineille altistujat ja altistumisen määrä ja vakavuus. Tarvittaessa haitta-aineiden leviäminen mallinnetaan. Maaperän ja pohjaveden kunnostustarve ja kunnostustavoite voidaan määrittää riskinarvion tulosten perusteella. Laskennallisissa riskinarvioissa käytämme apuna uusimpia, riskinarviointia varten kehitettyjä malliohjelmia.

Pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät ja in situ

Meillä on kokemusta erilaisista kunnostusmenetelmistä ja autamme valitsemaan parhaiten kuhunkin kunnostuskohteeseen sopivan menetelmän – oli se sitten paikan päällä tehtävä in situ -kunnostus tai pilaantuneen maa-aineksen massanvaihto. Olennaisena osana pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostussuunnittelua on kunnostuksen kestävyyden arviointi, jolla varmistetaan, että valittu kunnostusmenetelmä on tasapainossa ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien osalta.

Kun kierrätys ja uudelleenkäyttö otetaan yhä enemmän huomioon pilaantuneiden maiden käsittelyssä, näemme in situ -kunnostuksen lisääntyvän. Meillä on vankka kokemus in situ -tekniikoiden hyödyntämisestä lukuisissa projekteissa, ja siten pystymme tuottamaan kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme.

Ota yhteyttä

Hannu Ansala

Pilaantuneet maat