Path through a forest

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

AFRYn kanssa teet vastuullisuudesta kannattavaa

Yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten on yhä tärkeämpää huomioida ilmastoon ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset toiminnassaan. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan  toimenpiteet, joilla vastuullisuudesta tulee integroitu osa liiketoimintaa ja arvonluontia. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuullisuuden sisällyttämistä esimerkiksi osaksi strategiatyötä, tuotekehitystä ja muita liiketoiminnan kannalta olennaisia prosesseja.

Autamme asiakkaitamme aktiivisesti kehittämään, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä kestäviä ja kannattavia ratkaisuja. Asiantuntemuksemme ja ammattitaitomme on laajaa ja monialaista, ja pystymme palvelemaan asiakkaita alasta riippumatta.

Palvelumme lähtevät asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista. Autamme muotoilemaan strategian ja mittarit, jotka ohjaavat organisaatiotasi kohti vastuullisuudelle ja ilmastoasioille määritettyä tavoitetilaa. Tuemme tulosten mittaamisessa, seurannassa, auditoinnissa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa, sekä näiden kommunikoinnissa sidosryhmille.

  Strategy Meeting, Packaging

  Autamme seuraavissa ilmastoasioiden hallinnan osa-alueissa:

  • Hiilineutraaliustiekartat ja ilmastostrategiat
  • Ilmastotavoitteiden asetanta (mm. SBT, Science Based Targets)
  • Ilmastoriskien ja mahdollisuuksien tunnistus ja arviointi
   • TCFD-palvelut (Task Force On Climate-Related Financial Disclosures)      
  • Markkina-analyysit ja investointisuunnitelmat (mm. pohjautuen AFRYn BID3 energiamarkkinamalliin)
  • Ilmastoraportointi (mm. CDP)
  • CO2-päästöjen hallinta, laskenta ja raportointi (hiilijalanjälki, -kädenjälki, nettopositiivisuus ja kompensointi)
   • Hiilinielulaskenta ja hiilivaraston mallinnus
  • Päästökauppakonsultointi ja todentaminen: päästölupahakemukset, ilmaisten päästöoikeuksien hakemukset (katso lisätietoja alta)
  • Elinkaariarvioinnit (LCA, Life Cycle Analysis), tuotteiden ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration)

  Autamme seuraavissa vastuullisuuden osa-alueissa: 

  • Vastuullisuusohjelmat ja -strategiatyö
  • Riskienhallinta
  • Sidosryhmäanalyysit ja -vuoropuhelu
  • Vastuullisuustavoitteiden asetanta ja -mittaus (mm. KPI (key performance indicators) -mittarien kehitys)
  • Benchmark- ja GAP-analyysit
  • Vastuullisuusraportointi (mm. GRI ja NFI)
  • Kiertotalous
  • Materiaali- ja resurssitehokkuus
  • AFRYn data-analytiikkatyökalu vastuullisuuden arviointiin (SBPI)
  • CEEQUAL (Civil Engineering Environmental and Quality Assessment and Awards Scheme): vapaaehtoinen ympäristöluokitusjärjestelmä, jolla arvioidaan laaja-alaisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja hankkeen koko elinkaaren aikana
  • BREEAM- ja LEED-sertifioinnit
  water people brand image
  Two men and one woman in a standing meeting

  Autamme seuraavien ESG:n ja vastuullisen sijoittamisen osa-alueissa:

  • ESG-asioiden huomioiminen sijoitusprosessissa
  • ESG-ohjelmien, tavoitteiden ja mittareiden luominen ja seuranta
  • ESG Due Diligence -prosessissa
  • Benchmark-analyysit, mm. sijoitusyhtiöiden toimialakohtainen vertailu
  • Yritysvastuun olennaisuusarvioinnit ja olennaisuuden kehittäminen
  • EU:n kestävän rahoituksen sääntely
   • Valmius- ja GAP-analyysit ja toimijan säännöstenmukaisuuden maturiteettiarvioinnit
   • Virheä taksonomia
   • NFI-direktiivi
   • ESG-tiedonantovelvoitteet
  • Sidosryhmäanalyysit, -haastattelut ja -työpajat
  • Sijoittajaviestintä

  Aiheeseen liittyvät dokumentit

  Ota yhteyttä

  Minna Jokinen

  Osastopäällikkö, ympäristökonsultointi, Etelä-Suomi

  Katri Luoma-aho

  Osastopäällikkö, ympäristöpalvelut, Pohjois-Suomi, kiertotalous