Reflection of a bridge on calm water

Ympäristömallinnukset

AFRYn ympäristömallinnuspalvelut

Kokeneet asiantuntijamme hyödyntävät kehittyneimpiä ja nykyaikaisimpia mallinnustyökaluja ilma- ja vesipäästöjen sekä melun mallintamisessa.

Teollinen toiminta, energiantuotanto ja rakentaminen tuottavat lähes aina päästöjä tai melua. Päästöjen ja melun vaikutuksia on seurattava niiden minimoimiseksi. Mallintamisen avulla voidaan tuottaa tarkkaa tietoa asiakkaiden päätöksenteon tueksi.

Ympäristövaikutuksia voidaan arvioida etukäteen mallinnuksen avulla. Mallinnus auttaa ennakoimaan tulevia päästöjä erilaisissa skenaarioissa. Mallinnusten tuloksia voidaan hyödyntää projektin kokonaissuunnittelussa tai tiettyjen osien suunnittelussa ja erityisesti ympäristöriskien ja luvitukseen liittyvien riskien välttämiseksi.

Valitsemme käytettävät ohjelmistot aina tapauskohtaisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Olemme mallintaneet menestyksekkäästi esimerkiksi jätevesipäästöjen leviämistä niiden vesistövaikutuksien arvioimiseksi tai purkupaikkojen määrittämiseksi kolmiulotteisten hydrodynaamisten mallien avulla. Teollisuudenaloista olemme palvelleet erityisesti kaivos- ja metalliteollisuutta, sellu- ja paperiteollisuutta, energialaitoksia ja infraprojekteja sekä viime aikoina myös akkuteollisuutta ja datakeskuksia.

Tyypillinen mallinnustyö on 3D-mallinnus osana ympäristövaikutusten arviointia tai vesilupaa, jossa arvioidaan uuden tai muuttuvan toiminnon päästön vaikutuksia vastaanottavaan vesistöön. Kolmiulotteisia malleja hyödynnetään eritysesti alueilla, joiden virtausolosuhteet ovat monimutkaisia, kuten järvillä ja rannikkoalueilla. 3D-malleja hyödynnetään menestyksekkäästi myös suolaisten jätevesien päästöjen mallinnuksessa, jotka ovat makeaa tai murtovettä raskaampia.

Swan swimming in the water

Vesistömallinnus

AFRYllä on vesistömallien käyttökokemus­ta kymmenistä sovelluskohteista järvillä, joilla ja rannikkoalueilla. Käytämme mallinnukseen kustannustehokkaita ja kehittyneitä mallin­nusmenetelmiä.

Nuclear Power Plant Evening Sky

Ilmapäästöjen mallinnus

AFRY on monipuolinen asiantuntija ilman välityksellä kulkeutuvien päästöjen arvioinnissa. Selvitämme teollisuudelle, kunnille ja yksityisille tahoille ilmakehään päätyneiden päästöjen käyttäytymistä ja vaikutuksia.

Excavated rock wall in a tunnel

Kalliopohjaveden mittaukset ja mallinnukset

Kokonaisvaltaisia hydrogeologisia selvityksiä tarvitaan etenkin suurten rakennushankkeiden yhteydessä. AFRYn tekemät selvitykset käsittävät koko tutkimuskaaren tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta valmiiden aineistojen käsittelyyn, analysointiin ja hydrogeologiseen mallinnukseen.

Carlo Di Napoli aloitti Efterklangin maajohtajana 1.4.2023.

Meluselvityksistä ja -mallinnuksista vastaa Efterklang

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen - Business Development Manager, Water Studies, Finland

Anssi Karppinen

Digitalisaatiopalveluiden kehittämispäällikkö, Ympäristö

Ota yhteyttä: Anssi Karppinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Carlo Di Napoli - Maajohtaja, Efterklang

Carlo Di Napoli

Maajohtaja, Efterklang

Ota yhteyttä: Carlo Di Napoli

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.