Reflection of a bridge on calm water

Päästö- ja melumallinnukset

AFRYn ympäristömallinnuspalvelut

Kokeneet asiantuntijamme hyödyntävät kehittyneimpiä ja nykyaikaisimpia mallinnustyökaluja ilma- ja vesipäästöjen sekä melun mallintamisessa.

Teollinen toiminta, energiantuotanto ja rakentaminen tuottavat lähes aina päästöjä tai melua. Päästöjen ja melun vaikutuksia on seurattava niiden minimoimiseksi. Mallintamisen avulla voidaan tuottaa tarkkaa tietoa asiakkaiden päätöksenteon tueksi.

Ympäristövaikutuksia voidaan arvioida etukäteen mallinnuksen avulla. Mallinnus auttaa ennakoimaan tulevia päästöjä erilaisissa skenaarioissa. Mallinnusten tuloksia voidaan hyödyntää projektin kokonaissuunnittelussa tai tiettyjen osien suunnittelussa ja erityisesti ympäristöriskien ja luvitukseen liittyvien riskien välttämiseksi.

Valitsemme käytettävät ohjelmistot aina tapauskohtaisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Olemme mallintaneet menestyksekkäästi esimerkiksi jätevesipäästöjen leviämistä niiden vesistövaikutuksien arvioimiseksi tai purkupaikkojen määrittämiseksi kolmiulotteisten hydrodynaamisten mallien avulla. Teollisuudenaloista olemme palvelleet erityisesti kaivos- ja metalliteollisuutta, sellu- ja paperiteollisuutta, energialaitoksia ja infraprojekteja sekä viime aikoina myös akkuteollisuutta ja datakeskuksia.

Tyypillinen mallinnustyö on 3D-mallinnus osana ympäristövaikutusten arviointia tai vesilupaa, jossa arvioidaan uuden tai muuttuvan toiminnon päästön vaikutuksia vastaanottavaan vesistöön. Kolmiulotteisia malleja hyödynnetään eritysesti alueilla, joiden virtausolosuhteet ovat monimutkaisia, kuten järvillä ja rannikkoalueilla. 3D-malleja hyödynnetään menestyksekkäästi myös suolaisten jätevesien päästöjen mallinnuksessa, jotka ovat makeaa tai murtovettä raskaampia.

Swan swimming in the water

Vesistömallinnus

AFRYllä on vesistömallien käyttökokemus­ta kymmenistä sovelluskohteista järvillä, joilla ja rannikkoalueilla. Käytämme mallinnukseen kustannustehokkaita ja kehittyneitä mallin­nusmenetelmiä.

Nuclear Power Plant Evening Sky

Ilmapäästöjen mallinnus

AFRY on monipuolinen asiantuntija ilman välityksellä kulkeutuvien päästöjen arvioinnissa. Selvitämme teollisuudelle, kunnille ja yksityisille tahoille ilmakehään päätyneiden päästöjen käyttäytymistä ja vaikutuksia.

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen

Osastopäällikkö, Vesistöselvitykset
AFRY contact person generic image

Carlo Di Napoli

Meluselvitykset ja -mallinnukset