Fresh tap water

Vesihuolto- ja hulevesiverkostot

Vesihuoltoverkostojen ja hulevesien hallinnan suunnittelupalvelut koko elinkaaren ajalle

Tarjoamme kattavan ja monialaisen palveluvalikoiman vesihuoltoverkostojen suunnitteluun, mallinnukseen, saneeraukseen sekä verkkotiedon hallintaan. Suunnittelemme myös teollisuuden vesien siirto- ja hallintajärjestelmiä eri puolille maailmaa. Suunnitelmillamme tuemme myös asiakkaiden tavoitteita kestävän kehityksen ja siihen liittyvän digitalisaation osalta mm. tietomallilähtöisellä suunnittelulla.

Verkostosuunnittelu ja saneeraussuunnittelu

Vesihuoltoverkostojen muutosten suunnittelu tukee verkosto-omaisuuden hallintaa ja toimintavarmuutta jo ennen rakentamista, rakentamisen aikana sekä verkoston ollessa käytössä. Esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa vesihuoltolinjoille määritellään paikka, joka huomioi verkoston ja ympäristön vaatimukset. Rakentamissuunnitteluvaiheessa varmistetaan verkoston toiminnallisuus esimerkiksi oikeilla materiaali- ja pohjatyöratkaisuilla ja huomioimalla laite- ja erityistarpeet.  

Kun vesihuoltoverkostoja saneerataan tiiviissä kaupunkirakenteessa, sovitetaan verkostosuunnittelun kanssa yhteen ympäristöasioita, geotekniikan reunaehtoja ja liikennejärjestelyjä. Saneeraussuunnittelussa pyritään löytämään kestäviä, elinkaareltaan kannattavia ratkaisuja, minimoimaan rakentamisen kustannuksia ja työnaikaisia haittoja sekä hyödyntämään kiertotaloutta ja kestävää ajattelua asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kaivamattomien menetelmien käyttö voi säästää merkittävästi aikaa, kustannuksia ja materiaaleja. Saneeraussuunnittelulla ei vain korvata vanhaa putkea vaan päivitetään verkosto vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Osaamiseemme kuuluu

 • siirtolinjojen suunnittelu
 • saneeraussuunnittelu (kaivaen + kaivamattomat menetelmät)
 • johtosiirrot
 • pumppaamot, säiliöt
 • kalliotunnelit
 • mikrotunnelointi
 • uusien linjojen huuhtelu- ja käyttöönottosuunnittelu
 • hulevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelu: imeytys, suodatus, kosteikot, viivytysrakenteet, verkostot, avouomat ja pumppaamot

Teollisuuden aluesuunnittelu ja vesien hallinta

Uusien teollisuusalueiden perustaminen tai nykyisten muutostarpeet edellyttävät aluesuunnittelua nykyisten rakenteiden toiminnan turvaamiseksi, uusien rakenteiden tekemiseksi sekä piha-alueen toiminnallisuuden varmistamiseksi muun muassa hulevesien hallinnan osalta. Johtosiirtojen ja viivytysaltaiden suunnittelu on usein edellytys teollisuusalueen käyttötavan muuttamiselle, tiivistämiselle tai toimintojen siirtämiselle. Suunnitteluamme ohjaavat teollisuuden tarpeet, nopea reagointi, ratkaisuhakuisuus ja kyky sovittaa yhteen eri toimialoja sekä intressejä ja tavoitteita.

Osaamisemme kattaa alueputkistot, johtosiirtosuunnittelun, palovesisäiliöt ja -altaat, viivytysaltaat ja hulevesien hallinnan sekä prosessivesien käsittelyn ja viemäröinnin. Näiden rinnalla voidaan arvioida hankkeiden vaikutuksia mm. hiili- ja vesijalanjäljen, vesikädenjäljen, biodiversiteetin tai kiertotalouden kannalta.

MCD Concept Development

Verkostojen toiminnan analysointi ja kehittäminen

Vedenjakelujärjestelmän toiminnan analysointi mallin avulla mahdollistaa monipuoliset analyysit koko järjestelmän mitoituksesta ja suunnittelusta poikkeus- ja häiriötilanteiden arviointiin ja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun, ohjaustapojen ja -järjestelmän suunnitteluun sekä vuotovesitutkimusten ja saneerauksen suunnitteluun.

Jäte- ja hulevesiviemärien toiminnan analysointi mallin avulla mahdollistaa kapasiteettiarviot, pumppausten ja viivytysrakenteiden mitoituksen ja suunnittelun sekä auttaa muodostamaan käsityksen kriittisistä verkostonosista.

Verkosto-omaisuuden hallinta

Verkosto-omaisuutta voidaan hallita oikea-aikaisilla ja oikein kohdennetuilla saneerauksen ja kunnossapidon toimilla. Saat meiltä apua esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

 • saneeraustarvearviot
 • saneerausten priorisointi, aluesaneerausten suunnittelu
 • verkkotiedon hallinta
 • vuotovesiselvitykset
 • verkostojen riskiarviot
 • arvonmääritykset
Fountain

Ota yhteyttä

Jussi Ristimäki - Osastopäällikkö, verkostot

Jussi Ristimäki

Osastopäällikkö, verkostot

Ota yhteyttä: Jussi Ristimäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland

Terhi Renko

Head of New Business, vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Antti Pesonen - Head of Section, Water, Northern Finland

Antti Pesonen

Osastopäällikkö, vesihuolto Pohjois-Suomi

Ota yhteyttä: Antti Pesonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit