water drop

Vesihuolto- ja hulevesiverkostot

Vesihuoltoverkostojen sekä hulevesien hallinnan suunnittelupalvelut koko elinkaaren ajalle

Tarjoamme kattavan ja monialaisen palveluvalikoiman vesijohtoverkostojen suunnitteluun, mallinnukseen, saneeraukseen sekä verkkotiedon hallintaan. Suunnittelemme myös teollisuuden vesien siirto- ja hallintajärjestelmiä eri puolille maailmaa.

Verkostosuunnittelu ja saneeraussuunnittelu

Vesihuoltoverkostojen muutosten suunnittelu tukee verkosto-omaisuuden hallintaa ja toimintavarmuutta jo ennen rakentamista, rakentamisen aikana sekä verkoston ollessa käytössä. Esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa vesihuoltolinjoille määritellään paikka, joka huomioi verkoston ja ympäristön vaatimukset. Rakentamissuunnitteluvaiheessa varmistetaan verkoston toiminnallisuus esimerkiksi oikeilla materiaali- ja pohjatyöratkaisuilla ja huomioimalla laite- ja erityistarpeet.

Kun vesihuoltoverkostoja saneerataan tiiviissä kaupunkirakenteessa, verkostosuunnittelun lisäksi on sovitettava yhteen ympäristöasioita, geoteknisiä haasteita ja liikennejärjestelyjä. Saneeraussuunnittelussa pyritään usein myös minimoimaan rakentamisen kustannuksia ja työnaikaisia haittoja. Esimerkiksi kaivamattomien menetelmien käyttö voi säästää merkittävästi aikaa ja kustannuksia. Saneeraussuunnittelulla ei vain korvata vanhaa putkea vaan päivitetään verkosto vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Osaamiseemme kuuluu

 • siirtolinjojen suunnittelu
 • saneeraussuunnittelu (kaivaen + kaivamattomat menetelmät)
 • johtosiirrot
 • pumppaamot, säiliöt
 • kalliotunnelit
 • mikrotunnelointi
 • uusien linjojen huuhtelu- ja käyttöönottosuunnittelu

Teollisuuden aluesuunnittelu ja vesien hallinta

Teollisuusalueiden perustaminen tai muutosten tekeminen alueella luo aluesuunnittelutarpeita nykyisten rakenteiden toiminnan turvaamiseksi, uusien rakenteiden tekemiseksi sekä piha-alueen toiminnallisuuden varmistamiseksi muun muassa hulevesien hallinnan osalta. Johtosiirtojen ja viivytysaltaiden suunnittelu on usein edellytys teollisuusalueen käyttötavan muuttamiselle, tiivistämiselle tai toimintojen siirtämiselle. Suunnitteluamme ohjaavat teollisuuden tarpeet, nopea reagointi, ratkaisuhakuisuus ja kyky sovittaa yhteen eri toimialoja ja intressejä.

Osaamisemme kattaa alueputkistot, johtosiirtosuunnittelun, palovesisäiliöt ja -altaat, viivytysaltaat ja hulevesien hallinnan sekä prosessivesien käsittelyn ja viemäröinnin.

Verkosto-omaisuuden hallinta

Verkosto-omaisuutta voidaan hallita oikea-aikaisilla ja oikein kohdennetuilla saneerauksen ja kunnossapidon toimilla. Saat meiltä apua esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

 • saneeraustarvearviot
 • saneerausten priorisointi, aluesaneerausten suunnittelu
 • verkkotiedon hallinta
 • vuotovesiselvitykset
 • verkostojen riskiarviot
 • arvonmääritykset
hero 3

Verkostojen toiminnan analysointi ja optimointi

Vedenjakelujärjestelmän toiminnan analysointimalli mahdollistaa monipuoliset analyysit koko järjestelmän mitoituksesta ja suunnittelusta poikkeus- ja häiriötilanteiden arviointiin ja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun, ohjaustapojen ja -järjestelmän suunnitteluun sekä vuotovesitutkimusten ja saneerauksen suunnitteluun.

Jäte- ja hulevesiviemärien toiminnan analysointimalli mahdollistaa kapasiteettiarviot, pumppausten ja viivytysrakenteiden mitoituksen ja suunnittelun sekä auttaa muodostamaan käsityksen omaisuuden hallinnan kriittisistä verkostonosista.

Ota yhteyttä

Jussi Ristimäki

Osastopäällikkö, verkostot

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Tutustu projekteihimme