Baltic sea waterfront

Ympäristö- ja vesiluvitus

AFRYn palvelut ympäristö- ja vesiluvitukseen

Autamme asiakkaita ympäristölupa- ja vesilupaprosessin läpiviennissä.

Bild på lägenheternas balkonger i trä

Ympäristöluvat

AFRYllä on pitkä kokemus pienten ja suurten hankkeiden ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyistä.

Water horizon Helsinki

Vesiluvat

Sujuva lupaprosessi vaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa ja lainsäädännön tuntemusta. Vahvuutemme on luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen yhdistyminen.

Aerial view of crushed stone quarry machine

Kaivostoimintaan tarvittavat luvat

Autamme asiakkaitamme erilaisissa malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvissä lupaprosesseissa, kuten malminetsintälupa, kaivoslupa, koelouhintailmoitus, koetoimintailmoitus, kemikaalilupa, ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sekä ympäristö- ja vesitalouslupa.