Park, a narrow path and trees

Ympäristön tilan seuranta ja vesistöselvitykset

Ympäristön tilan seurannat ja vesistöselvitykset

AFRYn ympäristötarkkailu- ja ympäristöselvityspalvelut kattavat niin maahan, veteen kuin ilmaan liittyvät tarkkailut.

Päästötarkkailuilla selvitetään toiminnan aiheuttamien päästöjen määrää ja laatua ja vesistöjen vaikutustarkkailuilla puolestaan päästöjen vaikutuksia vesistöön. Vesistöjen päästö- ja vaikutustarkkailu edellyttää säännöllistä näytteenottoa.

Meillä on omia sertifioituja näytteenottajia ja toimimme myös yhteistyössä useiden laboratorioiden ja näytteenotto-organisaatioiden kanssa. Paikallisten ja valtakunnallisten kumppanien verkosto takaa meille toimintakyvyn koko Suomessa. Samalla varmistamme, että meillä on aina käytössämme laadukasta vesinäytteenotto- ja laboratoriokapasiteettia ja pystymme raportoimaan tulokset aikataulujen mukaisesti. Meillä on myös omia näytteenotto-organisaati­oita Oulussa, Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Tulokset ja muut olennaiset dokumentit löytyvät aina halutessanne digitaalisesta ympäristötietojärjestelmästämme Purosta. Tarjoamme myös pöly- ja melumittauksia.

Esimerkkejä palveluihimme kuuluvista luontoselvityksistä

  • kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
  • vesikasvillisuuskartoitukset
  • linnustoselvitykset
  • lepakkoselvitykset, liito-oravaselvitykset, viitasammakkoselvitykset sekä muut direktiivilaji- ja eläimistöselvitykset
  • lumijälkilaskennat
  • BREEAM-ekologiaselvitykset
  • biodiversiteetti- ja kompensaatioselvitykset
  • bioindikaattoritutkimukset ja muut biologiset seurannat
  • Natura-arvioinnit
  • kalastoselvitykset
Water horizon Helsinki

Vesistö- ja kuormitustarkkailut

Monenlaisesta ihmisen aiheuttamasta toiminnasta syntyy päästöjä vesistöihin. Kattava päästö- ja vesistötarkkailu sisältyy tyypillisesti ympäristölupaan ja on edellytyksenä toiminnan harjoittamiseen.

Kalatalousselvitykset

Kalatalousselvitykset

AFRYllä on pitkäaikainen kokemus ja vahva asiantuntemus erilaisissa kalataloudellisissa selvityksissä. Kalataloudellisen velvoitetarkkailun ohella niitä laaditaan mm. ympäristölupahakemuksiin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyen.

Ympäristötarkkailu
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset
Kaisa Kettunen
Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland
Arto Ruotsalainen
Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit