Stara

50 lahjakasta AFRY Future Stars -harjoittelijaa valmistui urapolkuohjelmasta huhtikuussa

50 lahjakasta AFRY Future Stars -harjoittelijaa valmistui urapolkuohjelmasta huhtikuussa

Huhtikuun 20. päivänä AFRY Future Stars -harjoittelijat kokoontuivat yhteen juhlistamaan urapolkuohjelman päättymistä yhdessä Otaniemen yhteistyö- ja tapahtumatilalle Ota-AFRYlle. Starat kuulivat inspiroivia luentoja tulevaisuuden työstä, rohkeudesta työelämässä ja tiimityöskentelyn tärkeydestä sekä itsensä johtamisesta. Lue alta, minkälaisia kokemuksia Staroilla ohjelmasta on.

Pata Degermann
Illan vieraspuhuja oli Pata Degermann

Valmistujaisjuhlissa etsittiin Ota-AFRYlle piilotettuja pääsiäispupuja, ryhmäydyttiin rennoissa merkeissä ja syötiin hyvin. Illan pääesiintyjinä toimivat Pata Degerman, joka puhui tiimityöskentelyn tärkeydestä sekä rohkeiden päätösten merkittävyydestä hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. AFRYn työhyvinvointipäällikkö Maria Kaunismaa tiivisti illan inspiroiviin sanoihin mutkittelevista urapoluista ja poikkeavien valintojen tärkeydestä uralla. Lisäksi hän sivuutti ratkaisukeskeistä ajatusmaailmaa sekä itsensä johtamista muutosten täyteisessä työelämässä, jossa työntekijän on sopeuduttava uusiin tilanteisiin nopeasti.

AFRY Future Stars -harjoittelijat aloittivat urapolkuohjelman varsin poikkeuksellisissa oloissa etätöissä eri puolilla Suomea. Valmistujaisissa keskusteltiin muun muassa lähiesihenkilön ja tiimin tärkeydestä poikkeusoloissa ja aktiivisen avunpyynnön ja kyselyn merkityksestä etätöissä. Starat olivat samaa mieltä siitä, että kysymiseen suhtaudutaan AFRYllä positiivisesti. Siksi tiimin tunteminen on tärkeää vaikka kollegat istuisivatkin eri puolilla Suomea, Eurooppaa ja maailmaa.

Henrik Rale

Uusia opintosuuntia

”Aloitin AFRY Future Stars -ohjelmassa vuosi sitten. Opiskelin silloin kemian prosessitekniikkaa Metropoliassa ja halusin tutustua työhön suunnittelu- ja konsultointiyhtiössä. Päädyinkin hakemaan paperitiimiin Staraksi. Kyseiseen positioon valittiin kuitenkin kollegani Kaisa hänen spesifimpien opintojensa vuoksi, mutta sain silti mahdollisuuden liittyä joukkoon. Olin ilmeisesti jäänyt haastattelussa positiivisesti mieleen! Rekrytoivat esihenkilöt tarjosivat minulle paikkaa tiimissä, ja vuoden aikana pääsin mukaan useisiin eri kehitys- ja asiakasprojekteihin sekä kirjoittamaan opinnäytetyöni AFRYlle. Työ käsitteli Ohjelmallista isometrien ja PI-kaavioiden vertailua, ja se onkin tällä hetkellä juuri minun osaamistani. Urapolkuohjelman keväänä sain myös iloisia uutisia, kun pääsin opiskelemaan Aalto-yliopistoon Chemical and Process Engineering -tutkinto-ohjelmaan ja vaikka siirtymä on monelle opiskelijalle luonnollinen, koen itseni onnekkaaksi, sillä minulla on jo kokemusta työstä suunnittelun ja konsultoinnin parissa. Voin soveltaa kokemustani DI-opinnoissa elokuusta lähtien", kertoo Henrik Rale.

Mira Vähkyrä

Ympäristöosaamista ja kauppatieteitä

"Opiskelen viimeistä vuotta ympäristötekniikkaa Oulun yliopistossa ja suuntaudun maisteriopinnoissa vesi- ja yhdyskuntatekniikkaan. Aloitin viime toukokuussa AFRY Future Stars -ohjelmassa ja työskentelen Pilaantuneet alueet ja riskienhallinta -osastolla. Teen pilaantuneen maan ja pohjaveden tutkimuksen ja kunnostuksen parissa töitä sekä suunnittelussa että kentällä. Oman työnkuvani lisäksi olen päässyt mm. biologikollegani kanssa kiertämään koskipaikkoja kahluuhousuissa kalatutkimuksen parissa, ja se oli yksi mieleenpainuvimmista kokemuksistani menneeltä vuodelta Starana. Tarkoitukseni on jatkaa AFRYllä kokopäivätöissä valmistumiseni jälkeen. Jatkan myös opintoja Jyväskylän kauppakorkeakoulussa Corporate Environmental Management -koulutusohjelmassa. Ohjelma tulee tukemaan ympäristöosaamistani etenkin yritysnäkökulmasta ja vahvistamaan kaupallista osaamistani, ja olen siitä todella innoissani. Näin saan mielekästä puuhastelua töiden ohelle", Mira Vähkyrä kertoo.

Ryhmäkuva

Mikä AFRY Future Stars -urapolkuohjelma on?