Brave stories Rodrigo Pencheff

AFRY kehittämässä infrahankkeiden vastuullisuutta CEEQUAL-järjestelmän ja elinkaariarviointien avulla

Miten infrahankkeiden vastuullisuutta voi mitata ja parantaa?

Elinkaariarviot ja CEEQUAL-järjestelmä ohjaavat hankkeita käyttämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa saavutettiin merkittävä vähennys sekä päästöissä että kustannuksissa.

Me AFRYllä teemme infrahankkeiden päästölaskentoja; sekä rakentamisen aikaisten päästövaikutusten hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskentoja että laajempia, myös hankkeen käyttö- ja purkuvaiheen huomioivia elinkaariarviointeja (LCA). Niiden tärkein tavoite on merkittävimpien päästölähteiden tunnistaminen ja päästövähennystoimenpiteiden keskittäminen niihin.

Päästölaskennan perusteella Vt12 Lahden eteläinen kehätie 1B-hankkeosalla ostosähkö vaihdettiin rakentamisen alkuvaiheessa fossiililla tuotetusta uusiutuvilla tuotettuun ja tällä saavutettiin merkittävä säästö sekä päästöissä että ehkä hieman yllättäen myös kustannuksissa. Vastaavia päästövähennystoimenpiteitä on suunniteltu ja osittain jo toteutettu myös muissa isoissa infrahankkeissa, esimerkiksi Tampereella ja Helsingissä. Nämä toimenpiteet tukevat myös hankkeiden tilaajaosapuolena toimivien kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita.

Päästölaskentojen lisäksi AFRYn asiantuntijat voivat tukea laajemmin hankkeiden vastuullisuustyötä. Vastuullisuutta voidaan johtaa ja arvioida esimerkiksi CEEQUAL-kriteeristön avulla. CEEQUAL on maailman johtava kestävän kehityksen luokitusjärjestelmä infrastruktuurin, maisemasuunnittelun ja julkishallinnon projekteille. CEEQUAL-luokitus perustuu sertifioidun CEEQUAL-arvioijan (Assessor) hankkeelta keräämiin todenteisiin, kuten suunnitelmakarttoihin, kokousmuistioihin ja valokuviin. CEEQUAL-kriteeristö kattaa mm. johtamiseen, sidosryhmien huomioimiseen ja osallistamiseen sekä kiertotalouteen ja logistiikkaan liittyviä kriteerejä kahdeksaan osa-alueeseen jaoteltuna (kuva 1).

kuva-ceequal.png

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt ja julkaissut keväällä 2021 Rakentamisen päästötietokannan 1 ympäristöministeriön toimeksiannosta. Väylävirasto on maaliskuussa 2021 aloittanut vuoden 2022 loppuun kestävän kehityshankkeen vastaavan päästötietokannan luomiseksi infrarakentamiseen 2 . Me AFRYllä pystymme tukemaan asiakkaidemme vähähiilisyyttä sekä laajemmin vastuullisuusteemoja jo nyt.

AFRYn palvelut, jotka tukevat infrahankkeiden vastuullisuus- ja päästövähennystavoitteita:

  • hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja elinkaarilaskennat (LCA)
  • kokonaisvaltainen vastuullisuuden johtaminen CEEQUAL-kriteeristön mukaan
  • luontokartoitukset sekä melu-, pöly-, tärinä- ja valosaastevaikutusarvioinnit joko osana CEEQUAL- tai ympäristövaikutusten arviointia (YVA) tai erikseen

Joko hankkeellasi on mietitty, miten voisitte parantaa hankkeen vastuullisuutta? Ole yhteydessä niin mietitään yhdessä!

Ota yhteyttä

Eija Multanen
Design Manager, Road and Rail Engineering
T: +358 (0)10 3349755
eija.multanen@afry.com