drone view of yellow cargos on deck

Citylogistiikan kehittämisessä on koittanut uusi aika

Citylogistiikan kehittämisessä on koittanut uusi aika

Kaupunkiseutujen jakelujärjestelmien kehitys ja citylogistiikka ovat olleet suurilla kaupunkiseuduilla keskeisiä kehittämisen alueita jo vuosikymmeniä. Viime vuosina kehittämiseen on tullut useita uusia näkökulmia, jotka heijastavat toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Kaupunkilogistiikassa keskitytään vihreän siirtymän, elinvoimaisten kaupunkikeskusten ja lisääntyvien digitaalisten myyntikanavien tuomiin muutostekijöihin ja kehitysmahdollisuuksiin.

Warehouse

Perinteisesti citylogistiikan kehittämisessä on keskitytty kuljetusvirtojen ohjaamiseen sekä tavaravirtojen tehokkuuteen ja asiakaspalvelun sujuvuuteen.

Jo pitkään logistiikkaoperaattorit sekä logistiikan tutkijat ja kehittäjät ovat tarkastelleet toimitusketjun viimeisen vaiheen, niin kutsuttuja. last mile -ratkaisujen haasteita.

Teknologinen kehitys näkyy ajoneuvokaluston vähäpäästöisyyden suosimisessa. Monissa EU-hankkeissa taas on kehitetty tietoon perustuvia alustoja, joiden avulla eri alueiden jakeluliikennettä voidaan ohjata mahdollisimman viisaasti.

Edellä esitetyt citylogistiikan kehittämiskohteet ovat edelleen ajankohtaisia, mutta niiden rinnalle on tullut uusi tarpeita.

Verkkokauppa vauhdittaa citylogistiikan kehittämistä

Vihreä siirtymä laajasti tarkasteltuna on yksi keskeinen kehitystä ohjaava tekijä. Kun vihreä siirtymä yhdistetään viihtyisän ja elinvoimaisen kaupunkikeskustan toteutumiseen ja kehittymiseen, uusia kuljetusratkaisuja on kehitettävä yhä pienemmillä kaupunkiseuduilla. Näillä seuduilla jakeluliikenteen operointi ei välttämättä ole aiheuttanut ongelmia liikenteen ruuhkautumisen tai jakelufasiliteettien ominaisuuksien suhteen, vaan kyse on enemmänkin aktiivisesta paremman elin- ja liiketoimintaympäristön luomisesta ja positiivisen kehityksen aikaansaamisesta.

Verkkokaupan voimakas kasvu on yksi citylogistiikan kehittämistä ohjaava tekijä. Pakettien toimitukset sekä kuluttajille että B2B-asiakkaille ovat lisääntyneet, mutta silti perushaaste, last mile, säilyy edelleen keskeisenä kehittämisen kohteena. Miten eri asiakasryhmät erilaisine palvelutaso-odotuksineen tavoitetaan parhaiten? Entä millaisilla ratkaisuilla hyvä asiakaspalvelu on yhdistettävissä kustannustehokkuuteen ja kestävyyteen? Lisäksi verkkokaupan kautta hankittavat tuoteryhmät laajenevat, ja päivittäistavaroiden verkkokaupan kasvu tuo myös omat mausteensa kaupunkijakelun ratkaisujen kehittämistarpeille asiakasrajapinnassa.

Kuljetuskaluston teknologinen kehitys yhä vähäpäästöisemmäksi, siihen liittyvät vaatimukset ja myös mahdolliset etuudet ovat osa keinovalikoimaa, joita on eri tavoin sovellettu jakeluliikenteen ohjaamisessa eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla. Samoin eri käyttövoimien kehitys ja käyttöön ottaminen kohdistuvat erityisesti kaupunkiseutujen jakeluratkaisuihin. Kaupunkijakelu onkin ensimmäinen tavarakuljetusten suoriteala, joka tulee sähköistymään kaluston saatavuuden mukaista kehitysvauhtia.

Toimitusketjuista yhä monikanavaisempia

Yksi keskeinen näkökulma kaupunkijakelun ratkaisujen kehitykseen on se, miten lähelle kaupunkien keskusta-alueita operoidaan raskaalla kalustolla. Näin muodostetaan yhdenlaisia runkolinjoja. Lisäksi voidaan pohtia, mihin kannattaa sijoittaa cityhubeja, jotka ovat eräänlaisia kaupunkijakelun keskuksia. Ne sijoittuvat ihmisten tärkeimpien kulkureittien solmupisteisiin, joista asiakkaat voivat luontevasti noutaa tuotteita.

Asiakastoimituksissa voidaan soveltaa myös erilaisia mikroliikkumisen ja alustatalouden ratkaisuja.

Lisäksi suoratoimitukset asiakkaille pysyvät tarjonnassa, ja suoratoimituksista voidaan kehittää erilaisia yhteistoimintamalleja tavaravirtojen vahvistamiseksi ja keskusta-alueilla operoivan kuljetuskaluston määrän vähentämiseksi.

SCM Logistics woman tablet

Last mile -ratkaisujen kehittämisessä on myös pohdittava sitä, että kuljetusketjun viimeinen toimija on se, joka kohtaa loppuasiakkaan ja tekee asiakaspalvelukokemuksen näkyväksi. Tulevaisuuden ratkaisuja kehitettäessä on syytä miettiä, kannattaako kuljetusketjun viimeistä vaihetta pitää omissa käsissä vai voisiko sen ulkoistaa ja millä tavalla.

Tulevaisuudessa toimitaan väistämättä yhä monikanavaisemmassa toimitusketjumaailmassa. Kuitenkin samanaikaisesti on toteutettava logistiikkaan yleisesti kohdistuvat vaatimukset: vastuullisuus, kestävyys, korkea asiakaspalvelun taso, kannattavuus, joustavuus, ennakoitavuus ja häiriöttömyys.

Kestäviä kaupunkeja tehdään yhdessä

Citylogistiikka on aina ajankohtainen, mielenkiintoinen ja hyvin monialainen kokonaisuus. Siinä riittää kehitettävää elinvoimaisten ja viihtyisien kaupunkien keskusta-alueiden toteuttamiseksi. Logistiikkaratkaisujen toimintaympäristöä on kehitettävä, jotta tulevaisuutemme olisi yhä kestävämpi.

Me AFRYllä tutkimme ja rakennamme suunnitteluratkaisuja, joilla tavoittelemme kestävyyden ja vihreän siirtymän edistämistä eturintamassa asiakkaidemme kanssa. Osana Future Cities -konseptiamme työskentelemme monialaisesti, jotta voimme tarkastella kaupunkien tulevaisuutta eri näkökohdista. Useat ratkaisut perustuvat toimintaympäristön tulevaisuuden kehityksen tutkimukseen ja ennakointiin. Kaupunkilogistiikka ja kestävät jakeluratkaisut ovat yksi keskeinen osa kehitystä. Tutustuthan tarkemmin Future Cities -konseptiimme täältä.

 

Jarkko Rantala on logistiikan johtava asiantuntija AFRYllä.

Ota yhteyttä

Jarkko Rantala - Johtava asiantuntija, logistiikka

Jarkko Rantala

Johtava asiantuntija, logistiikka

Ota yhteyttä: Jarkko Rantala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.