Äänekosken kaupungintalo

Elinkaaritarkastelulla saadaan vertailukelpoista tietoa kustannuksista ja päästöistä eri vaihtoehdoille jopa vuosikymmenten ajanjaksolle

Elinkaaritarkastelulla saadaan vertailukelpoista tietoa kustannuksista ja päästöistä eri vaihtoehdoille jopa vuosikymmenten ajanjaksolle

Peruskorjausikäisissä kiinteistöissä nousee usein kysymykseksi se, kuinka laajasti kannattaa korjata vai olisiko pitkällä aikavälillä järkevämpää purkaa ja rakentaa uutta. Vertailu eri vaihtoehtojen välillä on vaikeaa, jos käytössä on ainoastaan kuntotutkimusraportti. Tähän tiedontarpeeseen vastaa elinkaaritarkastelu, joka antaa tietoa kustannusten ja kasvihuonepäästöjen eroista eri skenaarioissa. AFRYn elinkaaritarkastusosaaminen on vahvistunut Keski-Suomessa.

Elinkaaritarkastusten vahvempaa osaamista Keski-Suomen alueelle

AFRY vahvistaa elinkaaritarkastelujen palvelutarjontaa Keski-Suomessa. Jyväskylän toimistomme asiantuntija Antti Lappinen on aloittanut elinkaaritarkastelun ja aiheeseen liittyvän YAMK-opinnäytetyön tekemisen Äänekosken kaupungintalosta. 1980-luvun alussa valmistunut kaupungintalo on peruskorjausiässä ja kaupunki harkitsee peruskorjauksen, purkamisen ja uudisrakentamisen tai käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuuksia kiinteistöissä. Kohteen elinkaaritarkastelussa määritetään rakennuksen suositeltavat korjausvaihtoehdot ja lasketaan rakennuksen pitkän aikavälin kustannukset sekä hiilijalanjälki eri vaihtoehdoissa. Elinkaaritarkastelun perusteella asiakas voi valita faktapohjalta kokonaistaloudellisesti järkevimmän etenemisvaihtoehdon, jonka osalta edetään tarkempaan hanke- ja edelleen toteutussuunnitteluun.

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, että minkälaisilla lähtötiedoilla julkisten peruskorjaushankkeiden päätöksentekoprosessi on toteutettu ja kuinka elinkaaritarkastelu voi olla jatkossa osana tukemassa päätöksentekoa. Äänekosken kaupungintalon elinkaaritarkastelu tehdään opinnäytetyön case-esimerkkinä osana kaupungin käynnistämää tarveselvitystä, jolloin Äänekosken kaupunki saa tarkastelusta todellista tietoa rakennuksen elinkaarikustannuksista ja hiilijalanjäljestä peruskorjaushankkeen päätöksenteon tueksi.

Äänekosken kaupungintalo
Teemme Äänekosken kaupungintalosta elinkaaritarkastelun eri korjaus- ja uudisrakentamisen tai käyttötarkoituksen muutoksen vaihtoehdoille.

Elinkaaritarkastelu sopii useille peruskorjausikäisille kohteille

Ennen mahdollisia peruskorjauksia kannattaa selvittää, mitkä toimenpiteet ovat kustannustehokkaimpia ja tuottavat vähiten päästöjä. Tutkimme mahdollisuudet asiakkaan toiveiden mukaan, kuten erilaiset peruskorjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehdot. Tarkastelussa voidaan myös vastata siihen, kuinka paljon kannattaa panostaa energiakorjauksiin.

Pelkästään investointien välittömien vaikutusten vertailu ei riitä, vaan eri vaihtoehtoja on hyvä vertailla esimerkiksi 30 vuoden ajanjaksolla. Elinkaaritarkastelu tarjoaa mainion työkalun tähän vertailuun ja mahdollistaa tietopohjaiset ja järkevät päätökset.

Tuotamme elinkaaritarkasteluja koko Suomessa ja vahvistamme myös palvelutarjontaa paikallisesti esimerkiksi Keski-Suomen alueella.

Ota yhteyttä

Antti Lappinen - Kuntotutkija, korjaussuunnittelija, Rakennettu ympäristö Suomi

Antti Lappinen

Kuntotutkija, korjaussuunnittelija, Rakennettu ympäristö Suomi

Ota yhteyttä: Antti Lappinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Arto Toorikka - Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Arto Toorikka

Kestävän kehityksen johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen

Ota yhteyttä: Arto Toorikka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.