Moving Bottles on Labelling machine for Industry. Color mark sensor installed on labelling machine in water production line in a factory

Elintarviketeollisuudella on kasvavat joustavuus- ja turvallisuusvaatimukset

Elintarviketeollisuuden liikevaihto on EU:n valmistussektoreista suurin.

Megatrendit kuten väestönkasvu, ikääntyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat alaan, joten yritysten on jatkuvasti investoitava ja kehitettävä tuotantoaan, jotta uudet tuotteet vastaavat kasvavaan kysyntään.

Elintarviketeollisuus oli aiemmin erittäin konservatiivinen ala. Nykyään teollisuuden on sopeuduttava asiakaslähtöisyyden lisäksi markkinoiden kasvavaan muutosnopeuteen. Digitalisaatio, uudet lait, jatkuvasti muuttuvat ruokavaliot sekä vähäsokeriset ja vähäsuolaiset tuotteet asettavat korkeampia vaatimuksia valmistusprosesseille ja niiden joustavuudelle.

Kaikki alkaa hyvin suunnitelluista ja laadukkaista turvallisuusmenettelyistä

Elintarviketeollisuudessa kuluttajan turvallisuus varmistetaan ainutlaatuisella tuoteturvallisuudella. Tuoteturvallisuus saavutetaan vain, jos koko toimitusketju on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti. Elintarvikkeiden valmistuksessa noudatetaankin tiukasti lakeja ja standardeja.

Elintarviketurvallisuus todistetaan yleensä sertifikaatilla, jolla varmistetaan, että yritys huomioi kaikki tarvittavat seikat. Näitä ovat:

  1. jäljitettävyys
  2. varastointi
  3. pääsy tehdasalueelle
  4. tuholaistorjunta
  5. allergeenien hallinta
  6. puhdistustoimenpiteet
  7. tehtaan ja sen laitteiden hygieeninen suunnittelu

Koska jäljitettävyysvaatimus on laissa määritelty, on jokaisen elintarvikealan yrityksen (suuren tai pienen) oltava vaatimusten mukainen. Yritys on vastuussa valmistamiensa, maahantuomiensa ja myymiensä tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksen on tiedettävä, mistä tuotteessa käytetyt raaka-aineet on hankittu, mistä tuote on hankittu ja mihin tuotteet on toimitettu eteenpäin jakeluketjussa.

Suunnittelutyön lähtökohtana tuoteturvallisuus ja hygieniavaatimukset

Uutta tehdasta varten on viisasta hankkia etukäteen toteutettava elintarviketurvallisuussertifikaatti, koska tunnistetut elintarviketurvallisuusriskit vaikuttavat tehtaan suunnitteluvaiheeseen. Riskienhallintatyökalujen tarkoituksena on estää elintarviketurvallisuusriskit ennen niiden syntymistä tuotantoprosessissa ja/tai hallita niitä tehokkaasti itse prosessin aikana.

Hygieenisten suunnitteluperiaatteiden soveltamisella estetään likaantuminen tekemällä tuotantoprosessi ja laitteet puhdistettaviksi sekä eliminoimalla vierasesineet ja ulkoiset saastumislähteet. Hygieeninen suunnittelu koostuu laitos- ja prosessisuunnittelusta. Tuoteturvallisuuteen tähtäävässä laitossuunnittelussa tulisi huomioida ympäristön tuoteturvallisuusriskien minimoiminen ja poistaminen. Myös tehtaan sisällä mahdollisesti ilmenevät riskit on poistettava oikeanlaisella layout- ja LVI-suunnittelulla.

Hygieenisessä prosessisuunnittelussa on huomioitava, että tuotantoprosessi on puhdistettavissa eikä mikro-organismeille ole piilopaikkoja ja kasvumahdollisuuksia. Tähän päästään oikeilla laite- ja materiaalivalinnoilla.

Tavoitteena joustavuuden ja turvallisuuden lisääminen

Olemassa olevaan tehtaaseen tai kokonaan uuteen tuotantolaitokseen investoitaessa on lakien ja asetusten, elintarviketurvallisuusstandardien ja digitalisaation asettamat vaatimukset huomioitava projektin varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Tulevat tuotannon muutokset mahdollistava suunnittelu voi maksaa hieman enemmän, mutta laitoksen elinkaaren aikana se maksaa itsensä takaisin.

Ruoka- ja juomateollisuus on digitalisaation alkuvaiheessa. Digitalisaatio muuttaa yritysten liiketoimintamalleja ja tarjoaa uusia ansaintamahdollisuuksia. Esimerkiksi lisääntynyttä datamäärää käyttämällä voidaan suunnitella järjestelmä, joka ottaa jatkuvasti näytteitä satunnaistarkastusten sijasta tuoteturvallisuuden varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Pasi Halonen - Sales Director, Food & Beverage, Finland

Pasi Halonen

Sales Director, Food & Beverage, Finland

Ota yhteyttä: Pasi Halonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.