Kuopion museon peruskorjaus

Geosuunnittelua arvokkaalla keskusta-alueella – Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus

Kirjoittaja Marko Haatainen
02/04/2020

Geosuunnittelua arvokkaalla keskusta-alueella – Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus

Vuonna 1907 valmistunut Kuopion museo on tullut rakennus- ja talotekniikan osalta peruskorjauksen tarpeeseen. Peruskorjauksen yhteydessä myös museon esteettömyyttä ja toiminnallisuutta parannetaan. Peruskorjauksen lisäksi museoon rakennetaan uudisosa ja aikoinaan palokunnan käyttöön rakennettu lisäosa puretaan. AFRY toteutti hankkeen geosuunnittelun.

Museo on tarkoitus avata yleisölle vuonna 2021. Hanke toteutettiin hybridiallianssina, eli suunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan, urakoitsijan ja muiden suunnittelualojen kesken.

Geosuunnittelua ahtaassa rakentamisympäristössä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kohteessa

Geosuunnittelun kannalta museo oli haastava ja monipuolinen kokonaisuus. Haasteena oli rakentaminen vanhan ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan museon vieressä. Laajennuksen puoleisella seinustalla museon pääportaikossa on Juho Rissasen vuonna 1909 maalaama Rakentajat-fresko, joka oli museon intendentin mukaan ”korvaamattoman arvokas”. Toisessa päässä laajennus rajautuu Kuopion pääkirjastoon. Laajennuksen maanalaiset osat yhdistettynä rakennusten ja katujen rajaamaan ahtaaseen rakentamisympäristöön tekivät kohteesta geoteknisesti erittäin haastavan ja paikoin kaikki 20 kokemusvuottani tulivat tarpeeseen.

Tekemiemme pohjatutkimusten perusteella museon laajennusosan perustamistavaksi valittiin teräksiset lyöntitukipaalut. Pieniläpimittaisilla teräspaaluilla haluttiin hillitä paalutuksen aiheuttamaa tärinää, joka olisi voinut vaurioittaa rakenteita. Paalutuskoneen työalustan kaivutaso oli noin 5-6 metriä maanpinnan alla, joten kaivanto tuettiin suurimmalta osin teräsponttiseinällä.  Alun perin laajennuksen maanalaiset huoltotilat oli suunniteltu sijoitettavan kiinni nykyiseen museorakennukseen, mutta vanhojen maanvaraisten kivilatomusperustusten, muuratun rakenteen ja freskon vuoksi uudisosa vietiin lopulta noin 8 metriä kauemmas. Paalutuksen lisäksi teräsponttien asentamisesta ja poistamisesta aiheutuva tärinä olisi voinut vaurioittaa rakenteita. Kaivannon tuenta harkittiin tehtäväksi myös vähemmän tärinää aiheuttavilla porapaaluilla, mutta tällöin kustannukset olisivat olleet moninkertaiset teräsponttiseinään verrattuna.

Kokemus käyttöön

Tärinän rakenteelle aiheuttamista riskeistä mainitaan suunnitteluohjeissa, mutta geotekniikassa jokainen kohde on jo maaperän puolesta ainutlaatuinen. Lisäksi maaperän ja rakenteen käyttäytyminen toistensa suhteen erilaisissa olosuhteissa tulee ymmärtää.  Pitkästä kokemuksesta on tällaisessa kohteessa hyötyä.

Kokemusta tarvittiin myös, kun yksi vanhan museon betoninen seinä haluttiin tukea pysyvillä kallioankkureilla. Seinän tuentaa suunniteltiin yhteistyössä kohteen rakennesuunnittelijan (Sitowise Oy) kanssa, ja seinä tuettiin lopulta kahdelta tasolta. Seinälle tuleviin kuormiin sekä vanhan betonin laatuun liittyvät epävarmuudet toivat ankkurivoimien ja vaakapalkin mitoitukseen omat haasteensa. Lisäksi purettavan rakennusosan purkutöiden ja vanhan betoniseinän tuennan vaiheistus oli suunniteltava huolellisesti, jotta säilyvän rakennuksen kuormat eivät jäisi missään työvaiheessa ilman tukea. Aivan säilytettävän betoniseinän vieressä kohoaa vanha palokunnan letkujen kuivattamiseen rakennettu torni, jonka ei haluttu muuttuvan siirtymien myötä kaltevaksi. Lisäksi kohteessa tuettiin porapaaluilla kirjaston pilariperustuksia.

Kohteen rakennustyöt ovat vielä käynnissä, mutta vaativien maa- ja pohjarakennustöiden osalta projekti on valmis. Geosuunnitteluun kuului myös piha-alueen pinnantasaussuunnitelma, pihan maarakenteiden määrittely ja salaojien suunnittelu.  Kaikki työvaiheet paalutuksesta teräsponttien asentamiseen, poistamiseen ja ankkurointeihin sujuivat suunnitelmien mukaisesti, eikä rakenteisiin syntynyt vaurioita. Geosuunnittelun osalta projektin voi todeta onnistuneen erinomaisesti.

AFRYn  Kuopion geosuunnittelijoiden työkokemus jatkaa karttumistaan, sillä työryhmän suunnittelupöydän kautta kulki vuosina 2018-2019 noin 25 talonrakennuskohdetta, joista monet ovat merkittäviä Kuopion keskusta-alueella olevia hankkeita. Tämän lisäksi meillä Kuopion geosuunnittelussa tehdään vuosittain lukuisia infrakohteiden geosuunnitelmia.

Kirjoittaja toimii Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen vastuullisena geosuunnittelijana.

Kirjoittaja

Marko Haatainen

Geotekniikka, Kuopio
Kuopion museon peruskorjaus

Projekti: Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus

Lue lisää AFRYn roolista Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeessa