CH_Hochwasser

Hulevesien ja tulvien hallinnan haasteet ilmastonmuutoksen aikakaudella

Hulevesien ja tulvien hallinnan haasteet ilmastonmuutoksen aikakaudella

Monet ilmastotieteilijät uskovat, että ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus sään ääri-ilmiöiden kuten hulevesien ja tulvien yleistymiselle. Euroopassa tämä kehitys on ollut havaittavissa jo viimeisten vuosikymmenien aikana kun yhä useammat ihmiset ovat niistä kärsineet, ja näitä ilmiöitä on esiintynyt useammin ja aiempaa ankarampina.

On ennustettu, että ilmastonmuutoksen myötä entistä voimakkaammat sateet ja rankkasateet esiintyvät aikaisempaa epäsäännöllisemmin myös talvikaudella pohjoisessa sekä aikaisempien kuivien kausien aikana etelässä lisäten tulvariskiä. Viimeisten vuosien aikana Ruotsia on koetellut yhä useammat myrskyt ja rankkasateet talvikuukausien aikana ja ne ovat johtaneet kaupunkitulvien aiheuttamiin vahinkoihin. Eri puolilla Eurooppaa poikkeuksellisia sääoloja on havaittu ja niiden pelätään entisestään pahenevan. Esimerkiksi Venetsiassa myrsky aiheutti tuhoisan tulvan marraskuussa 2019.

Samanaikaisesti kaupunkialueet ovat kasvaneet, mikä tekee entistä haastavammaksi hallita hulevesiä ja estää kaupunkitulvia sekä ympäristön saastumista.

Nykyisiä hulevesijärjestelmiä ei normaalisti ole suunniteltu käsittelemään ilmastonmuutoksen aiheuttamia kasvaneita valumamääriä ja lisääntyneitä saastekuormia. Nykypäivän kaupungeissa luotetaan korkeaan läpäisemättömyyteen hulevesien imeytymisen vähentämiseksi ja sen sijaan nopeasti muodostuvaan pintavaluntaan, joka kuljettaa epäpuhtaudet vastaanottaviin vesistöihin. Kasvaneet hulevesimäärät ja ympäristökuormitukset asettavat myös lisävaatimuksia vesi- ja jätevesilainsäädännölle liittyen esim. hulevesivastuiden määrittämiseen eri toimijoiden välillä. Hulevesien oikea hallinta on muodostunut keskeiseksi osaksi tulevaisuuden kestävää kaupunkisuunnittelua, jotta kaupunkitulvat ja ympäristön saastuminen voidaan estää.

AFRYn hulevesi- ja ilmastoasiantuntijoilla on laaja näkemys asiakkaidemme nykyisistä ja tulevista tarpeista. Sen pohjalta voimme auttaa rakentamaan kestävän hulevesien ja tulvien hallintajärjestelmän. Asiantuntijamme tarjoavat alan huipputeknologiaa ja luovia ideoita sekä paikallisesti että kansainvälisesti.