Energy_Solar Power

Johtamisjärjestelmät kestävän liiketoiminnan työkaluna

Johtamisjärjestelmät kestävän liiketoiminnan työkaluna

Kuluttajat ja liike-elämä vaativat palveluita ja tuotteita, joiden kestävyys osoitetaan avoimesti ja jäljitettävästi. Kestävä liiketoiminta tarkoittaa myös pitkäjänteistä kannattavaa toimintaa ja työntekijöiden sitoutumista. Työntekijät sitoutuvat yrityksiin, joiden toiminta on selkeää, heidän arvojensa mukaista ja joissa henkilöstöä arvostetaan.

Ympäristöjohtaminen on olennainen osa johtamista, ei erillinen saareke. Ympäristöjohtaminen mahdollistaa yrityksen tulevaisuuden yhdessä muiden johtamisen osa-alueiden kanssa. Tulipalojen sammuttelu ja pikavoittojen tavoittelu on menneestä maailmasta – sen sijaan tulevaisuuteen suuntaava johtaminen ja trendien tunnistaminen (esimerkiksi biodiversiteetti ja sen suojeleminen on noussut vauhdilla ilmastokeskustelun rinnalle), riskien tunnistaminen, vastuullisuusohjelmien kehittäminen, uusien mittareiden löytäminen ja johtamisjärjestelmän päivittäminen on tätä päivää monenlaisissa yrityksissä.

Kestävään liiketoimintaan kuuluu taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen kestävyys. Kestävän toiminnan kehystä ei tarvitse keksiä itse, vaan toiminnan kehittämiseen voi hyödyntää standardoituja johtamisjärjestelmiä. Kansainvälinen ISO 9001 Johtamisjärjestelmä ja ISO 14001 Ympäristöjohtamisjärjestelmä ovat olleet käytössä 1990-luvulta alkaen, ja vuonna 2015 uudistetut standardit sisältävät globaalisti hyviksi tunnustettuja ja systemaattisia johtamisen käytäntöjä niin strategiseen johtamiseen kuin operatiivisen toimintaan. ISO 14001 Ympäristöjohtamisjärjestelmässä korostetaan muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämistä, ennakointia ja johtajuuden merkitystä.

Hyvä johtamisjärjestelmä sisältää prosessit, joilla tunnistetaan sekä sidosryhmien vaatimukset että lakisääteiset velvoitteet. Johtamisjärjestelmän mukaisesti tunnistetut vaatimukset ja muutokset implementoidaan käyttöön oikea-aikaisesti. Hyvä johtamisjärjestelmä on yrityksen arjessa käytössä ja auttaa yritystä kohti alansa kärkeä. Toimiva johtamisjärjestelmä kuvaa aidosti yrityksen toimintaa, helpottaa johtamista ja toimii ohjeistuksena myös operatiivisen toiminnan ongelmatilanteissa. Digitaaliselle alustalle rakennettu johtamisjärjestelmä on kaukana 90-luvun hyllyssä pölyyntyvistä kansioista tai levyjen kansioviidakoista. Koskaan ei ole myöhäistä rakentaa johtamisjärjestelmää, ja olemassa oleva järjestelmä vaatii säännöllistä päivittämistä sekä uusien näkökohtien arviointia.

Kestävästi toimivat yritykset ovat pääsääntöisesti alansa johtavia yrityksiä, jotka ovat tunnistaneet toimintaansa liittyvät riskit ja kehittäneet toimintaansa ennakoivasti. Riskien ohella nämä yritykset ovat tunnistaneet muuttuvan toimintaympäristön luomat mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen. Asettamalla taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset mittarit, toiminnan kehittymistä voidaan seurata.

Vieläkö kestävän kehityksen terävin kärki on saavutettavissa? Ehdottomasti, mutta se vaatii tavoitteita ja järjestelmällistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimmeko AFRYllä auttaa? Vankka kokemuksemme ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä johtamisjärjestelmistä on käytössänne.

Kirjoittajat

Anna-Liisa Koskinen - Senior Consultant Environmental Consulting, Environment Finland

Anna-Liisa Koskinen

Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

Ota yhteyttä: Anna-Liisa Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös