kämmenkeilaus

Kämmenkeilaus säästää työaikaa ja tarjoaa erinomaisen mittaustuloksen

Kämmenkeilaus säästää työaikaa ja tarjoaa erinomaisen mittaustuloksen

AFRYn monipuolisiin mittauspalveluihin kuuluu nykyään myös laser-ja kämmenkeilaus. Kämmenkeilausta on menestyksellisesti hyödynnetty muun muassa tunnelin seinämien ja sokkeloisten tilojen mittauksessa.

AFRYn infrapalveluissa tehdään paljon vaativaa maastotyötä erilaisissa maanrakennuskohteissa. Maastossa tutkitaan maaperää ja mitataan rakenteita ja nykytilannetta mm. suunnittelun tarpeisiin ja erilaisiin massalaskentoihin.

AFRYllä toimintaa kehitetään jatkuvasti esimerkiksi moderniin pohjatutkimuskalustoon ja mittauskalustoon investoimalla.

Toimintaamme on perinteisen takymetrimittauksen ohella kuulunut maastomittauksissa jo pidempään GNSS-laitteilla tehtävät mittaukset ja lennätettävillä droneilla tehtävät valvontamittaukset sekä ortoilmakuvamallinnukset. Viimeisimpänä mittaustoimintaamme on kehitetty kämmenkeilaimilla.

Laserkeilaimella keilapintoja ja valokuvia yhdistelemällä saadaan tietoa talteen merkittävä määrä, joka on myös perinteistä mitta-aineistoa havainnollisempaa. Tulkitsemalla aineistoa saadaan pintoja ja vektoreita mm. suunnittelun, massalaskennan ja kuntoseurannan käyttöön. Keilaamalla tehdyn aineiston erityinen vahvuus on se, että maastoaineisto keilauksista ja kuvista on käytettävissä myös jälkikäteen vaikkapa lähtötietotarpeiden tarkentuessa tai muuttuessa.

Kämmenkeilaus
Kämmenkeilaimet ovat nimensä mukaisesti käteen sopivia ja mm. tämän takia erinomainen lisä mittaustyökalujemme joukkoon. Mittatarkkuus takymetrilla mitattuja apupisteitä apuna käyttäen on yleensä erinomainen.

Kuopion infrapalvelut on tähän mennessä käyttänyt kämmenkeilaimia muutamissa kohteissa. Alkukeväästä tehtiin sokkeloisen kellaritilan mittaus. Aikaa mittauksiin, mittauksien analysointiin ja aineiston tulkitsemiseen vektoreiksi kului vajaa viikko, kun takymetrimittauksien ja mittauksien tulkinnan työaika-arvio oli useita viikkoja. Kämmenkeilainta on käytetty myös moottoritien tunnelin seinämien mittauksessa. Tarkoitus on saada lähtöaineisto tunnelin pinnan korjaussuunnitteluun. Takymetrilla samanlaista pintaa ei ole käytännössä mahdollista mitata.

Laserkeilaimien tuottama valtava pistemäärä luo haasteita aineiston jälkikäsittelyyn. Infrapalveluilla on käytössään ohjelmistoja, joilla voidaan pisteiden käsittely osin automatisoida. Tulkinnan aineistosta tekee lopulta mittausalan ammattilainen soveltuvia ohjelmistoja hyödyntäen.

keilaus 2
Kämmenkeilaimen pisteet koostuvat suuresta määrästä keilauksia. Kuvassa näkyvä henkilö on liikkunut eri keilauksien välillä. Pisteverkosta on mahdollista vektoroida tai luoda pinnat, joista voidaan esittää mm. leikkauksia.
keilaus 3

Kämmenkeilain ei poista takymetrien käyttötarvetta. Tähykset tulee sitoa aineistoon takymetrimittausta hyödyntäen, mikäli aineistoa halutaan georeferoida. Tällöinkin mittaus tehostuu huomattavasti. Aivan erityisesti kämmenkeilaimilla voidaan merkittävästi säästää työaikaa isojen ja sokkeloisten rakenteiden mittaamisessa. Suuri etu tässäkin on se, että mittaohjelman mittatarpeiden lisäksi aineistoon saadaan paljon dataa, jota voidaan hyödyntää myöhemmin suunnitelmissa ja määrälaskennoissa.

Lisätietoa

Eero Karjalainen - Market Area Manager, Infrastructure Services

Eero Karjalainen

Toimialuejohtaja, infrapalvelut

Ota yhteyttä: Eero Karjalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kati Korhonen - Section Manager, Infrastructure Services, Kuopio, Finland

Kati Korhonen

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Kuopio

Ota yhteyttä: Kati Korhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.