Devoted Experts

Keskeiset opit AFRYn seitsemästä allianssihankkeesta

Keskeiset opit AFRYn seitsemästä allianssihankkeesta

Suomen Rakennusinsinöörien liiton (RIL) Henriikka Hellström pyysi minua syksyllä kertomaan allianssihankkeista suunnittelijan näkökulmasta RIL:n torstaisin järjestettävään tietoiskuun. Suostuin pyyntöön heti, ja tietoisku järjestettiin webinaarina lokakuun lopussa 22.10.2020. Päätin hyödyntää webinaaripohdintojani myös tässä kirjoituksessa, koska teema oli mielestäni erittäin innostava.

Suunnittelijan kokemuksia infra-alliansseista

Allianssikokemusta meille AFRYläisille on kertynyt jo seitsemästä infrahankkeesta, joissa olemme toimineet allianssin suunnittelijaosapuolena. Allianssihankkeidemme joukko muodostuu monipuolisesti tie-, raitiotie-, tunneli-, katu-, kunnallistekniikka- ja kiinteistöhankkeista.

Allianssioppia kertyy kuitenkin aina myös hävityistä tarjouskilpailuista. Allianssit ja allianssitarjouskilpailut herättävät voimakkaita tunnekokemuksia laajalla skaalalla. Tarjouskisoissa kaikki laittavat itsensä 100-prosenttisesti peliin. Voittaminen on uskomattoman makeaa, mutta häviöstä sen sijaan toivutaan kuukausikaupalla.

Suuret tarjouskustannukset, alhainen palkkiotaso, big room-toiminnan haasteet ja jatkuva pyrkimys huippusuoritukseen haastavat harkitsemaan, kannattaako alliansseihin pyrkiä. Toisaalta aito yhteistoiminta, LEAN-käytännöt, näkyvät lippulaivaprojektit tiedon jakaminen koko alalle ja samalla oppiminen motivoivat pyrkimään allianssihankkeisiin jatkossakin. Kannattaa kuitenkin tunnistaa, että allianssit eivät ole kaikkia varten, eivätkä kaikki ole alliansseja varten.

Pyrin esityksessäni antamaan vinkkejä vielä onnistuneempiin allianssitoteutuksiin erikseen tilaaja-, toteuttaja- ja suunnittelijaosapuolille. Nostan tähän mielestäni tärkeimmän vinkin kullekin osapuolelle ja lisäksi kaikille yhteisen, ehkä tärkeimmän vinkin.

Vinkit allianssihankkeiden eri osapuolille:

  • Tilaajille: Varmista hankkeen tavoitteet, sisältö, laajuus ja budjetti ennen hankinnan käynnistämistä
  • Toteuttajille: Aloita tilannekuvan muodostaminen jo kehitysvaiheessa, jotta voit johtaa tavoitekustannuksen asettamisprosessia
  • Suunnittelijoille: Suunnittele peluutus oikein. Mieti, miten varmistat vuorovaikutuksen ja toisaalta työrauhan itse suunnittelutyölle
  • Kaikille: Tuokaa hankkeeseen oikeat ihmiset ja panostakaa allianssikyvykkyyteen ja luottamuksen rakentamiseen paljon hankkeen kaikissa vaiheissa

Allianssihankkeiden voittamiseen, toteutusvaiheen käynnistymiseen ja hankkeiden valmistumiseen liittyy paljon positiivista viestintää. On kuitenkin hyvä tunnistaa, että itse työnteko on allianssissa erittäin kovaa ja vaativaa. Se, että allianssihanke voitetaan, vaatii valtavan tarjoustyöpanoksen. Allianssihankkeen kehittyminen kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen on suuren työn takana, ja työtä tekevät sekä henkilöstö että tilaajan ja palvelutuottajan johtoryhmät. Lopulta allianssihankkeen vieminen toteutusvaiheeseen tavoitekustannuksen puitteissa laajuusmuutokset tunnistaen ja tilaajan tavoitteet saavuttaen on sangen vaativa voimainponnistus kaikille osapuolille.

Yhteistoiminta luo kuitenkin edellytykset hankkeiden menestymiselle, ja on ollut ilo olla itsekin pienessä roolissa mukana mahdollistamassa AFRYn ja allianssikumppaniemme henkilöstön muodostamien projektitiimien huippusuorituksia upeissa hankkeissa.

Olemme ylpeitä historiastamme, mutta meille tärkeämpää on luoda tulevaisuutta.

Ota yhteyttä

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.