Bright room

Kuinka konenäköratkaisujen investoinnin arvon ja saavutettavien hyötyjen suhde tulee arvioida?

Konenäön maine jatkaa kasvuaan ja se on yksi nopeimmin suosioon nousseista teknologioista teollisuudessa.

Teolliseen käyttöön kehitetyt konenäköratkaisut tarjoavat useita etuja, kuten tuottavuuden ja laadun parantamista, tuotannon tehostamista, sekä ratkaisevat lisäksi monia tuotannon haasteita.

Budjetoinnin näkökulmasta konenäköratkaisun hankinta ei kuitenkaan ole aina aivan yksinkertaista. On otettava huomioon monia eri osatekijöitä paitsi ratkaisun suunnittelun ja käyttöönoton kannalta, myös investoinnin arvon näkökulmasta.

Konenäköratkaisuun panostaminen on aina investointi, jota on syytä tarkastella pitkällä aikavälillä. Investoinnin suuruutta arvioidessa on hyvä ottaa huomioon myös sen avulla saavutettavien hyötyjen arvo: mitä käyttöönottoon laitettavalla investoinnilla saadaan lopulta takaisin?

Kuinka määritellään konenäkösijoituksen arvo?

Konenäköratkaisu hankitaan usein ratkaisemaan erilaisia tuotannon haasteita, parantamaan toimintojen tehokkuutta sekä tuotannon laatua ja luotettavuutta. Konenäköratkaisulla on positiivinen vaikutus esimerkiksi tuotteen laatuun, hukkamateriaalin määrään ja manuaalisten työvaiheiden vähentämiseen jopa kokonaan.

Näiden tekijöiden on mahdollista määritellä konenäköratkaisun arvo, joka on yhteydessä toiminnan tehokkuuteen tai kehitykseen. Saatujen hyötyjen pohjalta voidaan määrittää konenäköratkaisun takaisinmaksuaika.

Sijoitusta on syytä arvoida monesta näkökulmasta ja harkita, kuinka sitoa investointi takaisin toiminnan kehittämiseen. Sopivan kumppanin kanssa investointi voidaan nähdä laajasti koko liiketoiminnan näkökulmasta. Oikea kumppani auttaa näkemään kokonaisuuden jo ennen budjetointia ja osaa tehdä ehdotuksia ja täsmennyksiä.

Konenäköratkaisun käyttöönotossa, kuten missä tahansa teollisuuden teknologia- tai digitalisaatioprojektissa, on elintärkeää, että se nähtäisiin kulun sijaan investointina, joka tuo tehokkuutta laatuun, tuotantoon, sekä asiakassuhteisiin.      

economy

Monet tekijät määrittävät konenäköratkaisun kulut

Budjetoinnin perusta konenäköratkaisuissa muodostuu ratkaisun toimittajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdystä vaatimusmäärittelystä sekä konenäkökumppanin huolellisesti suorittamasta menetelmäselvitys- ja testausvaiheesta. Alussa tehtävä vaatimusmäärittely ohjaa tehtäviä valintoja sekä konenäköratkaisun laajuutta tarvekartoituksen kautta.

Osaava kumppani osaa tarkastella toteutusta eri näkökulmista ja ehdottaa tarpeen mukaan uudenlaista, tehokkaampaa ja parempaa toteutustapaa.  

Ilman huolellista taustatyötä konenäköratkaisun budjetointi voi olla haasteellista, sillä sovelluskohteita ja menetelmiä on useita. Myös tuotantoympäristö ja olosuhteet vaikuttavat kustannuksiin monella tapaa.

On tärkeää myös ymmärtää, että erilaiset konenäköratkaisulle asetetut toiveet ja vaatimukset vaikuttavat kokonaisuuden laajuuteen ja suoraan myös kustannuksiin. Ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia valittaessa tuleekin aina huomioida, mitkä ominaisuudet ovat sellaisia, joihin ollaan valmiita myös investoimaan, ja joille voidaan nähdä selkeää hyötyä tai arvoa tuotannon kehittämisen kannalta. Osaava kumppani osaa tarkastella toteutusta eri näkökulmista ja ehdottaa tarpeen mukaan uudenlaista, tehokkaampaa ja parempaa toteutustapaa.