Lahti Souhtern ring road

Lahden eteläinen kehätie mahdollistaa kestävän kaupunkiympäristön kehittämisen

Lahden eteläinen kehätie mahdollistaa kestävän kaupunkiympäristön kehittämisen

Lahden eteläinen kehätie toteutetaan kahdessa osassa, joista itäinen osuus Vt 4 Lahden moottoritieltä Nikulaan toteutetaan allianssimallilla. Kyseinen osuus sisältää hankkeen vaativimmat osuudet, mm. kaksi tunnelia, joista toinen alittaa Liipolan asuinalueen. Hankeosan haastavuuden vuoksi allianssimalli valikoitui toteutusmuodoksi kyseiselle osuudelle.  

Hankeosan toteuttaa palveluntuottajien Skanska Infra Oy:n ja AFRY Finland Oy:n sekä tilaajien - Väylävirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunnan muodostama Valtari-allianssi.

Hanke käynnistyi kesällä 2017 allianssin kehitysvaiheella, ja valtatie on määrä ottaa liikenteelle vuoden 2020 lopulla.

Suomen suurimmasta valtatieprojektista puhuttaessa ei ensimmäiseksi tule mieleen viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö, mutta tämä hanke nimenomaan mahdollistaa kaupungin keskustan kehittämisen kohti viihtyisää kestävän liikkumisen kaupunkiympäristöä.  

Valtatie 12:n raskaan liikenteen siirtyessä Lahden kaupungin keskustasta eteläiselle kehätielle kaupungin keskustan liikenneturvallisuus paranee merkittävästi ja liikenteen haitat vähenevät keskusta-alueella. Samalla raskaan liikenteen sujuvuus paranee, mikä mahdollistaa elinkeinoelämän positiivisen kehityksen ja luo kehätien varrelle uusia houkuttelevia työpaikka- ja logistiikka-alueita.  

Hankkeella olemme kiinnittäneet erityishuomioita hankkeen vaikutusalueen viihtyvyyteen niin rakentamisen aikana kuin myös lopputilanteessa hyvän ympäristösuunnittelun myötä. Hankkeen aikana töiden vaikutuksista hankkeen ympäristössä asuvien arkeen on tiedotettu tiiviisti, ja alueen asukkaita on kuunneltu niin lopullisia kuin työnaikaisia ratkaisuitakin valittaessa. Asukkaat kuitenkin tuntevat alueensa kaikkein parhaiten. Liipolan ja Patomäen asuinalueiden kohdalla valtatie kulkee tunnelissa, jolloin alueiden virkistysmahdollisuudet säilyvät ennallaan hankkeen valmistumisen jälkeenkin.

Hankkeen hiilijalanjäljen laskenta antaa tietoa ympäristövaikutuksista

Hankkeen allianssiosuudella pilotoidaan ensimmäisenä infrahankkeena Suomessa kansainvälistä CEEQUAL-ympäristöserfiointia. Siihen liittyen AFRY on laskenut hankkeen toteutuksen hiilijalanjäljen. Hiililaskenta antaa mahdollisuuden vertailla hankkeiden toteutuksen ympäristövaikutuksia ja siten myös kehittää infrahankkeiden toteutuksen toimintatapoja ja ratkaisuita kohti ympäristöllisesti kestävää infraa. Sitä, mitä voit mitata, voit myös kehittää ja parantaa. Tästä syystä hankkeiden mitattavia ympäristövaikutuksia tulee arvioida, jotta jatkossa meillä on edellytykset valita ympäristökuormituksenkin näkökulmasta edullisimmat ratkaisut ja hankkeet toteutettaviksi. Hiililaskentoja olemme tehneet myös infrasektorilla jo useisiin kohteisiin ja voimme täten tarjota kokeneet asiantuntijamme myös muiden asiakkaiden hankkeisiin.

Yhteistyöllä onnistuneeseen lopputulokseen  

Projektin palveluntuottajille Skanska Infra Oy:lle ja AFRY Finland Oy:lle tämä on jo toinen perättäinen Väylävirastolle toteutettava merkittävä valtatiehanke allianssimallilla Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeen jälkeen.  

Pitkäaikainen yhteistyö hioo toimintatapoja ja parantaa luottamusta osapuolten välillä. Tämä mahdollistaa merkittävien innovaatioiden kehittämisen niin toteutusvaiheen kuin lopputuotteenkin osalta hankkeen parhaaksi ja tuottaa merkittävää lisäarvoa myös asiakkaille, hankkeen maksajille sekä tien loppukäyttäjille. Tässäkin hankkeessa malli on mahdollistanut useat merkittävät innovaatiot, joilla hankkeen niin ajallisten, laadullisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan.

Tutustu hankkeeseen lähemmin projektisivulla ja katsomalla esittelyvideo alta:

Ota yhteyttä