International experts working worldwide

LEAN-ajattelu tuottaa hyviä tuloksia AFRYllä

LEAN-ajattelu tuottaa hyviä tuloksia AFRYllä

Teollisuudesta lähtöisin oleva LEAN-ajattelu on rantautunut vahvasti myös rakennusalalle. AFRY on soveltanut onnistuneesti virtauksen tehokkuutta, turhuuden eli hukan poistamista sekä arvon tuottamista korostavaa johtamistapaa omaan toimintaansa.

AFRYn infra-yksikön johtaja Mikko Inkala odottaa RAIN-kehityshankkeen (RAIN = Rakentamisen Integraatiokyvykkyys) tämän vuoden kesäkuussa alkaneelta kolmannelta vaiheelta paljon.

- RAIN2-hankkeen aikana meillä vahvistui usko siitä, että menetelmät eivät ole se isoin juttu, vaan filosofia. Hankkeen kolmatta vaihetta lähdetään toteuttamaan paremmalla ymmärryksellä juuri tämän oivalluksen pohjalta. Pohdimme parhaillaan, miten voimme omissa suunnitteluhankkeissamme parantaa suorituskykyämme esimerkiksi tehostamalla kokouskäytäntöjä ja ottamalla tehokkaammin käyttöömme tietopankkeja. Ensimmäiset tulokset tästä alkavat jo näkyä, Inkala iloitsee.

Yli vuosikymmenen ajan rakennusalallakin on otettu käytäntöön LEAN-pohjaisia menetelmiä, joita on sovellettu erityisesti yhteistoiminnallissa rakennusurakoissa. Näistä hyviä esimerkkejä ovat IPT- (IPT = Integroitu projektitoimitus) ja RAIN-kehityshankkeet, jotka toimivat kokeilualustoina ja hyvien kokemusten jakokanavina rakennusalan toimijoiden välillä.

LEAN-menetelmien tuominen työmaille on yhteishankkeiden keihäänkärki, koska siellä kuluu eniten rahaa ja siten euromääräiset hyödyt ovat suurimmat. AFRYä kiinnostaa hankkeiden optimoinnin lisäksi suunnittelukokonaisuuden optimointi hankkeessa kuin hankkeessa.

- Haluamme järkevöittää kaikkea toimintaamme LEAN-filosofian perusperiaatteiden mukaisin tavoittein. Jalkautus tapahtuu projektipäälliköiden kautta projekteihin ja siten koko organisaatioon, Inkala mainitsee.

LEAN apuna vihreässä siirtymässä

RAIN3-hanke pyrkii vauhdittamaan myös uutta teemaa, vihreää siirtymää, LEAN-periaatteiden näkökulmasta ja niiden avulla.

- Avainkysymys onkin, kuinka parannamme näiden asioiden kokonaisvaltaista hallintaa hankkeissamme. Viranomaismenettelyt ovat usein jäykkiä, ja esimerkiksi työmenetelmät täytyy lukita aikaisessa vaiheessa. Tämä tuntuu usein hölmöltä ja saattaa syödä hankkeiden jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikaista innovaatiopotentiaalia.

Inkala nostaa yhdeksi LEANin kulmakiveksi kokonaisuuden optimoinnin. Perinteisissä hankemalleissa jokainen sopimuskumppani optimoi omaa osuuttaan eli sopimustaan. LEAN-periaatteita soveltavissa allianssihankkeissa vain yksi sopimus, jota kaikki osapuolet pyrkivät yhdessä optimoimaan.

- Allianssihankkeessa tehdään vain yksi yhteinen sopimus, jossa on kolme sopimuspuolta: Tilaaja, toteuttaja ja suunnittelija. Tämä mahdollistaa kaikkien sopimuspuolten keskittymisen projektin menestymiseen, koska kun projekti menestyy, menestyvät myös kaikki sopimuspuolet.

Asiakastarpeen ja jatkuvan parantamisen ohella myös ihmisten kunnioittaminen on LEAN-filosofian keskiössä.

- Ihmiset toimivat parhaiten kuultuina, kuunneltuina ja arvostettuina. Tärkeää on myös sitouttaminen osallistamisen kautta.

AFRYllä on tällä hetkellä käynnissä neljä pilottiprojektia, missä LEAN-filosofian mukaista toimintaa kehitetään.

- Käynnistimme pilotit vuosi sitten. Neljällä projektipäälliköllä on jokaisella vastuullaan erityisesti yksi näkökulma LEAN-ajatteluun. Pilottien löydöksiä jalostetaan toimintaohjeiksi, joita otetaan koulutuksen kautta laajemmin käyttöön. Ohjeita ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti ja näin olemme huomenna parempia kuin tänään.

Inkala kiittelee RAIN-yhteisön kumppaneita yhteisistä workshopeista ja seminaareista.

- LEAN-matkamme ei alettuaan lopu ikinä, koska parannettavaa löytyy aina. Johdon tehtävä on vakioida ja levittää ihmisten yksittäisissä projekteissa tekemät keksinnöt osaksi koko organisaation toimintaa. Näin uudet projektit ponnistavat eteenpäin edellisten projektien keksintöjä hyödyntäen ja edelleen parantaen.

Ota yhteyttä

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.