People working with the soil in Finnish field landscape

Luotettavaa tutkimustietoa sekä maa- ja kallioperästä että pohjavedestä

Luotettavaa tutkimustietoa sekä maa- ja kallioperästä että pohjavedestä

AFRYllä on oma maastotutkimusorganisaatio. Yhteinen näkemys tutkimusten suorittamisesta ja suora, välitön vuorovaikutus maaston ja toimiston välillä varmistaa tutkimusten laadukkaan ja kustannustehokkaan toteutuksen, sekä tarjoaa ensiluokkaisen lähtökohdan toimiville suunnitteluratkaisuille.

AFRYn pohjatutkimuksen ammattilaiset niin Vantaalla, Kuopiossa ja Oulussa ovat valmiina palvelemaan asiakkaitaan kaikkialla Suomessa ja tarvittaessa kauempanakin. Oman suunnitteluorganisaatiomme lisäksi palvelemme myös muita asiakkaita. Asiakaskuntaamme kuuluu julkisen sektorin (Väylävirasto, ELY-keskukset ja kunnat) lisäksi muun muassa teollisuusyritykset ja vesilaitokset.

Espoo-Salo-oikoradan jatkopohjatutkimukset

Parasta aikaa AFRYllä on käynnissä Espoo-Salo-oikoradan jatkopohjatutkimukset. AFRYn asiantuntijat työskentelevät vajaan 20 kilometrin osuuden parissa. Muurlan ja Salon välillä sijaitsevalle osuudelle mahtuu laaja kirjo varsinaissuomalaista maisemaa, josta löytyy niin laajoja peltoaukeita, jyrkkäpiirteisiä kallioisia metsäalueita kuin Salon taajama-aluettakin.

Haasteita tutkimuksille asettaa metsäosuuksien erityisen vaikeakulkuinen maasto. Tunneleiden suuaukot sijoittuvat usein jyrkkäpiirteisiin, kallioisiin maastokohtiin, joissa koneiden liikuttaminen on haastavaa. Pelto-osuuksilla tutkimusten yhteensovittaminen maatalouden viljelytöiden kanssa edellyttää tiivistä vuoropuhelua kiinteistönomistajien kanssa. Lämmin ja sateinen syksy on tehnyt tutkimusalueesta paikoitellen hyvin märkää ja pehmeää savivelliä. Lisäksi paikoitellen paineellinen pohjavesi tuo omat erityispiirteensä työhön. Kaupunkialueella toimiminen on liikenteellisesti haastavaa, ja yksityisten kiinteistöjen piha-alueilla toimiminen edellyttää herkkää pelisilmää sekä asukkaiden huomiointia.

Tämänhetkinen työkohteemme sijaitsee Muurlassa laajalla peltoaukealla, johon on suunniteltu tulevaa Muurlan ratasiltaa. Kohteessa tapaamme rautaiset pohjatutkimuksen ammattilaiset Jari Pukkilan, Vesa Kirvesniemen ja Keijo Sorsan. Yhteensä pohjatutkimuskokemusta löytyy tästä triosta yli 50 vuotta.

Peltokuva

Pohjaolosuhteet kohteessa ovat haastavat, maapeitteen paksuus on paikoin yli 40 metriä ja pohjaveden painetaso on paikoitellen 2-3 metriä maanpinnan yläpuolella.

Kairauksia tehdään kahden koneen tiiminä. Jari Pukkilan keskiraskas monitoimikaira GM75 tekee niin kutsutut kevyet kairaukset, kuten paino-, siipi- ja puristinheijarikairaukset, ja Keijo Sorsa ja Vesa Kirvesniemi operoivat raskaalla porakoneella GM100 näytteenotot, poraukset sekä pohjavesiputkien asentamisen. Näin kaikki tutkimukset tehdään kerralla ja johdonmukainen järjestys säilyy.

Maa- ja kallioperäselvitykset

Työvuoroa kohden yli 40 metrin syvyisiä reikiä on yksi, maksimissaan kaksi. Odotuksella tehtävät siipikairaukset paksuilla savikoilla saattavat vaatia useamman työvuoron samalla pisteellä. Maanäytteiden tutkimukset tehdään AFRYn omassa maalaboratoriossa. Kaikki tutkimustulokset toimitetaan viikoittain tilaajan projektipankkiin. Tutkimusaikataulu jatkuu vuoden vaihteen yli helmikuulle ja kairaajien hartaana toiveena on pakkaskelit ja savivellin muuttuminen kuivaksi maaksi.

Ota yhteyttä

Vesa Lehdonmäki - Osastopäällikkö, kenttätutkimukset, Vantaa

Vesa Lehdonmäki

Osastopäällikkö, kenttätutkimukset, Vantaa

Ota yhteyttä: Vesa Lehdonmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Eero Karjalainen - Market Area Manager, Infrastructure Services

Eero Karjalainen

Toimialuejohtaja, infrapalvelut

Ota yhteyttä: Eero Karjalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.