Posiva

Maailman ensimmäisten loppusijoitustunnelien louhinnat alkavat Posivan ONKALOn®-laitoksessa

Maailman ensimmäisten loppusijoitustunnelien louhinnat alkavat Posivan ONKALOn®-laitoksessa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava toimija Posiva Oy on aloittanut maailman ensimmäisten loppusijoitustunnelien louhinnan Eurajoen kunnassa sijaitsevassa Olkiluodossa. Posivan kannalta louhintojen aloittaminen on merkittävä virstanpylväs, koska se tapahtuu vuosia kestäneen kalliorakentamisen ja metodologian kehitystyön jälkeen. Säteilyturvakeskus (STUK) vahvisti ennen louhinnan aloittamista, että työn aloittamiselle asetetut edellytykset täyttyivät 1 .

Posiva 1
Posiva 2

AFRY on monien vuosien ajan ollut mukana Posivan geotieteellisessä tutkimus- ja kehitystyössä. Lokakuussa 2020 AFRY tuli mukaan hankkeeseen kalliorakennussuunnittelun ohjaajan roolissa.

Posivan oli tarve kehittää ja parantaa suunnitteluaan, erityisesti kallion tiivistämisen osalta, jotta se pystyisi toteuttamaan injektoinnin kaikkien STUKin asettamien vaatimusten mukaisesti. Kehitystyössä tuli huolehtia vaadittujen geokemiallisten ja geohydrologisten olosuhteiden saavuttamisesta ja ylläpitämisestä. Tähän liittyen avainkysymyksiä olivat porausreikien tarkkuus, injektointimateriaalien ominaisuudet ja käyttäytyminen, injektointiaika ja -paine sekä injektointiprosessi. Vaatimusten täyttämiseksi myös kallion louhinta ja sen lujittaminen edellyttivät päivittämistä.

AFRY on edelleen kehittänyt injektointisuunnittelun menetelmiä, eli mitoitusta, laskemista ja todentamista. Suunnittelun toteutettavuus injektoinnin suorittamiseksi työmaalla on sisältynyt tehtävään. AFRY on ohjannut suunnittelutyötä onnistuneesti ja täyttänyt Posivan tavoiteaikataulun. STUK on hyväksynyt vaatimusten mukaiset suunnitteluasiakirjat. Lisäksi AFRY on tarkastanut ja päivittänyt kallion injektoinnin ja lujittamisen kehitystehtävien raportteja, jotka liittyvät Posivan Loppusijoituslaitoksen alustavaan turvallisuusselostukseen (=PSAR)

Samanaikaisesti AFRY on aloittanut myös As-Built-suunnittelun päivittämisen kattamaan louhinnan, lujituksen ja injektoinnin toteutuksen yksityiskohtaisesti yhdistettynä geologiaan BIM-muodossa.

 

*ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy