Rolled up paper sheet next to a paper with a construction design

Mitä rakennuttaminen on?

Mitä rakennuttaminen on?

Jos ei muille, niin ainakin lapsilleen sitä joutunut jossakin vaiheessa selittämään, mitä tekee työkseen. Miksi hankkeessa pitää rakennuttaja tai projektijohtaja ja mitä sellainen käytännössä tekee?

Olipa kyseessä minkälainen rakennushanke tahansa, jonkun pitää johtaa sitä, jotta muut rakentamisen ammattilaiset voivat hoitaa omat tehtävänsä tehokkaasti. Johtaja voi tahtonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan olla hankkeeseen ryhtyvä, mutta hankkeeseen ryhtyvällä on myös mahdollisuus käyttää johtamiseen ulkopuolisen konsultin apua haluamassaan määrin. Palkattu rakennuttaja-/projektijohtajakonsultti voi olla tiukasti tilaajan ohjauksessa tai toimia itsenäisesti hyvinkin syvällä tilaajan organisaatiossa ja edustajana antaen tilaajalle rauhan keskittyä omaan tekemiseen. Usein rakennushankkeeseen lähdetään arkkitehtivetoisesti, jolloin helposti keskitytään rakennussuunnitteluun mutta jos ensimmäisen kumppani olisikin rakennuttajakonsultti, voisi projektin kokonaisuus olla paremmin hallussa.

Rakennuttaja toimii hankkeen kapellimestarina

Rakennuttajan pitää olla hyvin selvillä hankkeen sidosryhmistä sekä alalle vakiintuneista sopimuskäytännöistä ja toimintatavoista. Hän toimii hankkeen ”kapellimestarina” ja varmistaa, että se etenee sujuvasti. Hänen pitää tunnistaa ja ehkäistä riskit etukäteen. Hankkeessa päätökset ovat tilaajan vastuulla, mutta rakennuttaja huolehtii, että ne tehdään oikeaan aikaan ja perustuen oikeaan tietoon. Hän auttaa tilaajaa muun muassa projektin organisoinnissa, budjetoinnissa, kustannusseurannassa sekä sopimuksissa. Kun sopimukset on huolellisesti laadittu, vältytään epäselvyyksiltä ja kiistoilta hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Hankkeen rakentamisvaiheessa korostuvat kokouksissa tehtävät kirjaukset ja sopimusehtojen mukaiset määrämuotoiset menettelyt.

Henkilökemioiden tärkeys korostuu rakennushankkeissa

Millainen henkilö rakennuttajaksi/projektijohtajaksi sitten sopii? Hänen osaamisensa ja kokemuksensa pitää vastata tekeillä olevaa rakennuskohdetta. Jos on enimmäkseen rakennuttanut teollisuuskohteita, ei välttämättä pidä ryhtyä johtamaan arvokiinteistön korjaushanketta, ja päinvastoin. Hänellä pitää myös olla oikeanlaista henkilökemiaa, koska rakennushanke perustuu yhteistyöhön, ja varsinkin pitkässä hankkeessa kysytään paljon sosiaalisia taitoja ja luottamusta puolin ja toisin. Hintakin voi vaikuttaa projektijohtajan valintaan. Jos projekti etenee ja onnistuu hyvin, osaava projektinjohtaja voi säästää tilaajalle vähintään palkkansa verran rahaa. Projektijohtajan organisaatiosta pitää löytyä riittävästi resursseja tuuraamaan tarvittaessa. Rakennuttamisesta sovitaan konsulttisopimuksella, ja maksuperusteensa voi olla aika, kiinteä palkkio tai niiden yhdistelmä. Maksuperuste voi muuttuakin hankkeen aikana, kunhan siitä sovitaan etukäteen. Tehtävän ja vastuiden määrittelemiseen on apuna käytössä hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18. Se sisältää rakennushankkeen johtamistehtävät ja rakennuttamistehtävät tarveselvitysvaiheesta takuuajan tehtäviin.