Wooden bicycle path

Miten pitää sellu- ja paperiteollisuuden kustannusten ohjakset omissa käsissä?

Kirjoittaja Stefan Kucher

Miten pitää sellu- ja paperiteollisuuden kustannusten ohjakset omissa käsissä?

Sellu- ja paperiteollisuuden markkinahäiriöiden takia pelkästään hankintaketjun kustannukset ovat kasvaneet 5 % pandemian aikana.

Navigointia epävakauden keskellä

Kuluttajakäyttäytymisen sekä paperi- ja selluteollisuuden toimintamalleissa tapahtuneet muutokset pandemian aikana ovat aiheuttaneet globaalisti pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten paperin ja sellun kysynnän ja tarjonnan heilahteluita ja toistuvia hinnannousuja. Siinä missä vuonna 2020 paperitehtaiden varastot olivat täynnä myymätöntä paperia, vuonna 2021 talouden ja paperin kysynnän elpyminen tyhjensi varastot historiallisen alhaiselle tasolle.

Markkinahäiriöt eivät ole pelkästään kohonneiden sellun hintojen vauhdittamia, vaan myös tehtaiden kustannukset ovat kohonneet. Hankintaketjun häiriöiden vaikutukset poukkoilevat edelleen – hankinnan vaikeudet ovat nostaneet kotimaan kuljetusten ja logistiikan kustannuksia, kun taas ulkomaan kuljetuksia ovat vaivanneet keskeytykset ja viivästykset. Yritykset ovat joutuneet turvautumaan ns. spot-markkinoihin varmistaakseen tuotteiden saatavuuden oikeaan aikaan, minkä takia jotkut pitkäaikaiset hankintasopimukset ovat vaarantuneet.

Ennemmin tai myöhemmin nykyiset kalliit hinnat tasoittuvat tai jopa laskevat. Sen takia yritysten onkin tärkeää ymmärtää syvällisesti perimmäisiä muutosten taustalla olevia trendejä erityisesti kustannuspuolella ollakseen varustautuneita pahan päivän varalle.

Katse eteenpäin

Kun ottaa huomioon teollisuudenalan syklisyyden erityisesti tuotteiden hinnoissa, on oletettavaa, että ennemmin tai myöhemmin nykyiset kalliit hinnat tasoittuvat tai jopa laskevat. Sen takia yritysten onkin tärkeää ymmärtää syvällisesti perimmäisiä muutosten taustalla olevia trendejä erityisesti kustannuspuolella ollakseen varustautuneita pahan päivän varalle.

Esimerkiksi aaltopahvin raaka-aineena käytettävän keräyspaperin reaalihinnat ovat nousseet Euroopassa enemmän kuin lopputuotteen reaalihinnat. Kuitukustannukset eivät kuitenkaan ole teollisuudenalan ainoa päänsärky. Myös energian, kemikaalien ja työvoiman kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Energia onkin tällä hetkellä suurin muuttuviin kustannuksiin vaikuttava tekijä.

Niin kauan kuin valmistajat voivat siirtää kustannusten nousun valmistamiensa tuotteiden hintoihin, ongelma on rajallinen. Teollisuudenalat ja markkinat uudistuvat ja rakentuvat kuitenkin uudelleen koko ajan. Katsotaan vaikka eurooppalaista aaltopahvimarkkinaa. Markkinoille syntyy jatkuvasti uutta tuotantokapasiteettia uusinvestointien seurauksena, olemassa olevia koneita päivittämällä tai muuntamalla niitä uuteen paperilaatuun. Lyhyellä aikavälillä kapasiteetti tyypillisesti kasvaa kysyntää nopeammin, mikä pakottaa korkeiden kustannusten tehtaat pois markkinoilta. Koska uusi kapasiteetti on tehokkaampaa kuin vanha, rajakustannukset laskevat ja saavat aikaan marginaaleihin kohdistuvaa painetta. Kysynnän kasvu ei yksin riitä varmistamaan nykyistä kannattavuutta. Marginaalien turvaamiseksi onkin jatkuvasti keskityttävä hillitsemään tuotantokustannusten nousua. Vaikka kustannusinflaatioon voi liittyä varsin erilaisia tekijöitä, jotka saavat aikaan kysynnän tai tarjonnan nousua, kustannusten nousun taustalla on yleisesti jokin kolmesta päätekijästä:

  • Kysyntävetoisessa, klassisessa esimerkissä tuotteiden tai palveluiden lisääntyvä kysyntä ylittää tuotantokapasiteetin, kun kuluttajat tai yritykset haluavat samaa asiaa samaan aikaan.
  • Kustannusvetoisessa esimerkissä kysyntä on vakaata, mutta tarjonta on rajallista kapasiteetin rajallisuuden takia tai tuotantokustannukset ovat nousseet.
  • Sisäänrakennetussa inflaatiossa palkkojen odotetaan nousevan kohonneiden elinkustannusten takia, mikä puolestaan kasvattaa tuotantokustannuksia.

Kysynnän kasvu ei yksin riitä varmistamaan nykyistä kannattavuutta. Marginaalien turvaamiseksi onkin jatkuvasti keskityttävä hillitsemään tuotantokustannusten nousua.

Teoriassa tämä kaikki vaikuttaa suoraviivaiselta. Todellisuudessa ja erityisesti tuotantoympäristössä kustannusten ja hintojen nousuun vaikuttaa monia erilaisia asioita puun tarjonnasta ja kemikaalien, energian ja työvoiman kustannuksista kapasiteetin rajoitteisiin.

Askeleen edellä

Pysyäksesi koko ajan askeleen edellä kustannusvaikutuksia:

  • Tee tuotantoon teknisiä päivityksiä, mutta huomioi, että niiden toteutus voi viedä aikaa, ne vaativat investointeja, pääomakustannus on raskas ja vie aikaa ennen kuin päivitykset maksavat itsensä takaisin.
  • Hyödynnä älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuotantokustannusten laskun, eliminoivat vaihteluja, lisäävät henkilöstön vastuuta ja välttävät aiemmin tehtyjä, mekaanisista kustannusleikkauksista johtuvia virheitä, jotka eivät ota huomioon inhimillisiä tekijöitä ja digitaalisia valmiuksia.
  • Kehitä tuotteille selkeä kaupallistamisstrategia, jotta hintoja voidaan muuttaa raaka-aineiden saatavuuden ja tuotannon kustannusvaihteluiden mukaan.
  • Hajauta hankintoja ja integroi ne osaksi hankintaketjua, jotta voit hallita ja hillitä hankintaan liittyvien epävarmuuksien vaikutuksia. Tämä koskee kaiken kokoisia toimittajia.

Yli 270 projektin kokemuksella olemme mahdollistaneet asiakkaillemme yli 3 miljardin euron kustannussäästöt ja auttaneet kustannusinflaation vaikutusten hallinnassa.

Tuotannon suorituskykyä ja tehokkuutta kannattaa seurata jatkuvasti. Ennusteiden mukaan inflaatio lisääntyy vähitellen Euroopassa, joten valmistajien on oltava hereillä ja pysyttävä kärryillä. Oleellista on, että kustannuskehityksen seuranta otetaan osaksi strategista päätöksentekoa:

  • Onko huomiosi jatkuvasti toiminnan laadukkuudessa ja suorituskyvyssä?
  • Ymmärrätkö selkeästi, miten kapasiteetin muutokset vaikuttavat markkinoiden hankinnan ja kysynnän tasapainoon sekä yleisesti että yrityksessäsi?
  • Muuttuvatko tilaus- ja hankintaketjusi kauppavirtojen muuttuessa?

Tarjoamme paperi- ja selluteollisuuden asiakkaillemme toiminnan tehostamiseen liittyviä palveluita optimoimaan asiakkaan operatiivisia kustannuksia ja parantamaan tehokkuutta. Yli 270 projektin kokemuksella olemme mahdollistaneet asiakkaillemme yli 3 miljardin euron kustannussäästöt ja auttaneet kustannusinflaation vaikutusten hallinnassa.

Wooden Architecture Roof

Lue koko biotalouden AFRY Insights -lehti

AFRY Insights -lehden biotalousnumerossa keskitytään biopohjaisten teollisuusalojen murrokseen. Lehden artikkelit ovat englanniksi.
Two men in factory

Tehokkuutta bioteollisuuden toimintoihin

AFRYn liikkeenjohdon konsultoinnin bioteollisuusasiantuntijat auttavat asiakkaitamme yhdistämään strategian jalkautuksen, operatiiviset toiminnot ja teknologian tehokkaasti ja käytännönläheisesti. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja operatiivisiin, organisatorisiin ja digitaalisiin muutoksiin sekä vakiintuneita optimointimalleja hyödyntäen että asiakkaiden tavoitteisiin tarkasti räätälöiden.

Ota yhteyttä:

Saara Söderberg - VP & Head of Bioindustry, AFRY Management Consulting

Saara Söderberg

VP & Head of Bioindustry Management Consulting

Ota yhteyttä: Saara Söderberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Stefan Kucher - Director, AFRY Management Consulting

Stefan Kucher

Director, AFRY Management Consulting

Ota yhteyttä: Stefan Kucher

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.