Stitching fashion with the thread of sustainability - AFRY Insights

Miten punoa kestävyys osaksi muotia?

Kirjoittaja Lucja Wanicka

Miten punoa kestävyys osaksi muotia?

Vaatteita pidettiin pitkään vain välttämättömyytenä, jota tarvittiin suojaamaan meitä säältä. Nykyään vaatteet ovat itseilmaisun muoto. Viimeisen 15 vuoden aikana vaatetuotanto on yli kaksinkertaistunut. Samaan aikaan omistamiemme vaatteiden käyttökerrat ovat vähentyneet dramaattisesti.

Noin kolmekymmentä vuotta sitten edullisesta pikamuodista tuli valtavirtaa. Sitä vauhditti synteettisten kuitujen esiinmarssi. Vähittäismyyjät alkoivat markkinoida vaatteita ns. mikrosesongeittain edistääkseen myyntiä. Näitä nopeasti ja alhaisilla kustannuksilla tuotettuja vaatteita ei yleensä olla tehty kestämään, ja vaikka ne onkin tuotettu ”halvalla”, niistä aiheutuu kustannuksia, jotka eivät koidu kuluttajan maksettaviksi. Jopa puolet pikamuodista heitetään pois vielä valmistusvuoden aikana, ja kolme neljäsosaa kaikesta maailman vaatetuotannosta päätyy kaatopaikoille tai poltettavaksi. Muodikkuus ei siis näytä kovin hyvältä.

Viime vuosina kuluttajien tietoisuus vaatteidensa ympäristövaikutuksista on kuitenkin parantunut. Ostovoimallaan kuluttajat voivat painostaa muotiteollisuutta parantamaan ympäristöjalanjälkeään ja sitoutumaan kestävämpiin käytäntöihin. Tämä vaikuttaa brändien ja vähittäismyyjien tapaan toimia, ja sillä on vaikutuksia myös muun tekstiiliteollisuuden arvoketjuun, muun muassa kestävään tekstiilikuidun hankintaan ja ympäristötunnuksiin ja -sertifiointeihin. Toimijat ovat myös alkaneet huomioida tekstiilikuidun kierrätyksen ja kestävän tuotannon.

Kuidun kestävyyden määrittely ei ole yksiselitteistä

Tekstiilikuidun luokittelu kestävyyden mukaan ei ole kuitenkaan täysin mutkatonta. Onko puuvilla kestävämpää kuin polyesteri? Entä puolisynteettiset kuidut?

Historiallisesti luonnonkuidut kuten puuvilla ovat olleet eniten käytettyjä kuituja tekstiileissä. Puuvillantuotanto vaatii kuitenkin paljon maa-alaa, jota voitaisiin käyttää myös ruuantuotantoon. Puuvilla vaatii myös paljon kastelua ja on herkkä kasvuvaatimustensa suhteen. Puuvillantuotanto onkin kasvanut vain vähän 80-luvun lopulta, ja siitäkin on kiittäminen parempaa satoa ja geenimuunnoksia. Geenimuuntelu ei ole kuitenkaan laajasti hyväksyttyä, ja vain luonnonmukaisesti kasvatettu puuvilla lisää markkinaosuuttaan.

Nykyään yleisimmät tekstiileissä käytettävät kuidut ovat synteettisiä, erityisesti polyesteriä. Vaikka se on suhteellisesti edullista ja kestää hyvin, sen suurin haitta on öljypohjaisuus. Forbesin mukaan maailmassa käytetään joka vuosi noin 70 miljoonaa barrelia öljyä polyesterin tuotantoon. Jos polyesteristä valmistettu T-paita päätyy kaatopaikalle, sen maatuminen kestää yli 200 vuotta.

Tekstiilikuitujen ominaisuudet
Eri kuitujen ominaisuudet ja edut (lähde: AFRY Management Consulting)

Muodin tulevaisuus: uusia kuituja ja kiertotaloutta

Viimeisen kymmenen vuoden aikana puolisynteettisten selluloosakuitujen (man-made cellulosic fibre, MMCF) valmistus on lisääntynyt merkittävästi. Niiden valmistuksessa käytetään puuta, joka ei vaadi viljelyskelpoista maata ja joka ei kasvaakseen vaadi merkittävästi vettä. Koska selluloosakuidut eivät myöskään ole öljypohjaisia ja ne ovat enimmäkseen maatuvia, ne tarjoavat muotiteollisuudelle varteenotettavan vaihtoehdon kestävien ratkaisujen tarjoamisessa kuluttajille.

Uusia ratkaisuja, kuten vaihtoehtoisia raaka-aineita ja parempia tuotantoprosesseja kehitetään koko ajan. Vaatteet voi olla tehty esimerkiksi muovisista PET-pulloista, maatalousjätteistä tai kierrätetyistä farkuista. Muotiteollisuus on todellisessa murroksessa, jossa siirrytään lineaarisista järjestelmistä kiertotalouteen.

Vaikka valtaosa uusista tekstiilikuiduista on vielä kehityksen alkuvaiheessa, erilaiset arvoketjun kumppanuudet kiihdyttävät niiden kaupallistamista. Tavallisesti kumppaneina ovat uusien kuitumateriaalien tuottajat, jotka ovat usein start-up-yrityksiä, sekä paikkansa vakiinnuttaneet globaalit brändit. Uudet mahdollisuudet on pantu merkille ja, mikä tärkeämpää, niiden pohjalta on ryhdytty toimiin useissa kansainvälisissä yhtiöissä. Suomessa mm. Metsä Fibre kehittää kuituja, joilla pyritään punomaan kestävyys osaksi muotiteollisuutta.

Tekstiilikuidun kysyntä maailmassa
Tekstiilikuidun kysyntä maailmassa (lähde: AFRY Management Consulting)

AFRY Management Consulting auttaa asiakkaitaan punomaan kuitunsa osaksi tätä tarpeellista rihmastoa. Autamme tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia tekstiiliarvoketjussa, arvioimaan uusien kuituteknologioiden kypsyyttä, mallintamaan synteettisten kuitujen kilpailukykyä muihin kuituihin nähden, ja käymme aktiivista keskustelua brändien kanssa uusiutuvien tekstiilikuitujen tarpeesta.

Ota yhteyttä

Lucja Wanicka - Manager, AFRY Management Consulting

Lucja Wanicka

Manager, AFRY Management Consulting

Ota yhteyttä: Lucja Wanicka

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY Insights Bioindustry -lehti

Tässä julkaistu artikkeli on osa biotalouden teemoihin keskittyvää AFRY Insights Bioindustry -lehteä, joka on suunnattu asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Lehti on englanninkielinen. Tutustu koko lehteen alta!

 

AFRY Insights Bioindustry magazine cover