Patomäki työmaa

Patomäen innovatiivinen betonitunneli edistää alueen asukkaiden hyvinvointia

Patomäen innovatiivinen betonitunneli edistää alueen asukkaiden hyvinvointia

Patomäen betonitunneli on 403 metriä pitkä tunneliosuus Lahdessa. Tunneli kulkee pääasiassa savikossa, länsipäähän tasauslouhittua kallio-osuutta lukuun ottamatta. Tunneli tulee parantamaan alueen asumisviihtyvyyttä pienemmän liikennemelun, parempien katuyhteyksien ja lisääntyneiden virkistysmahdollisuuksien muodossa. Valmiin tunnelin päälle tullaan luomaan viihtyisä ulkoilualue.

VALTARI-allianssin kehitysvaiheen lopputulemana huhtikuussa 2018 Patomäen alueen suunnittelussa päädyttiin useisiin innovatiivisiin rakenneratkaisuihin. Tunnelin holvissa on hyödynnetty mm. hallirakennusten yläpohjissa perinteisesti käytettyjä TT-elementtejä ylösalaisin, tunnelissa ei ole pohjalaattaa, suuri osa tunnelista on perustettu paaluille, tunnelin seinillä käytetään mahdollisimman vaaleita materiaaleja valaistuksen parantamiseksi ja alueen pohjavesiä hallitaan muovista valmistetuilla ohjausrakenteilla. Tämän lisäksi toteuttajan hyödyntämät tehokkaat muottitekniikat sujuvoittivat rakentamista, eikä talviset rakentamisolosuhteet hidastaneet tahtia. Teräsbetonista tunnelia syntyi rakentamisen ollessa kiivaimmillaan yli 16 metriä viikossa.

”Erinomaisen tuotantotahdin mahdollisti raudoite-elementtien käyttö seinissä ja holvissa. Elementit valmistettiin työmaalla ammattitaitoisen urakoitsijan toimesta, VALTARI-allianssin työnjohtajien tarkassa valvonnassa”, kertoo hankkeen betonirakentamisesta vastaava Pekka Koponen.

Allianssimalli kiihdyttää innovaatioiden syntyä

Hyvällä yhteistyöllä on mahdollista suunnitella kustannustehokkaampia ratkaisuja laadusta tinkimättä. Patomäen tunnelin innovaatiot olivat mahdollisia asiakkaan, toteuttajan ja suunnittelijan välisen tiiviin yhteistyön ansiosta. Allianssihengessä uusilla suunnitteluratkaisuilla tavoitellaan suurempaa arvoa rahalle.

”Uusia ratkaisuja syntyy, kun eri taustaiset ammattilaiset jalostavat toisten esittämiä ideoita ennakkoluulottomasti”, toteaa tunnelin vastaava rakennesuunnittelija Olli Salo AFRYltä.

Hyvä esimerkki toimivasta innovaatiosta on TT-elementtien uudenlainen hyödyntäminen. Ylösalaisin asennetut TT-elementit korvasivat kokonaan tunnelin holvin muottijärjestelmän. Näin tunnelitila jäi logistiikan ja asennustöiden käyttöön samaan aikaan kun tunnelin yläpohjarakennetta vielä raudoitettiin. TT-elementit toimivat työnaikaisena muottirakenteena ja lopputilanteessa varsinaisen kantavan valubetonirakenteen palosuojana. 18 tonnia painavien elementtien asentaminen osoittautui vaivattomaksi ja nopeaksi tavaksi rakentaa.

Innovaatio syntyi AFRYn suunnittelijan ja Skanskan siltarakentamisen vastuuhenkilön välisen aivoriihen tuloksena. Ratkaisun mahdollistamiseen osallistuivat myös elementtitoimittaja Parman asiantuntijat. Väylävirasto oli uusille tuulille avoinna ja loppu on historiaa. Perinteisessä hankemuodossa vastaavan rakenneratkaisun kehittäminen olisi tuskin onnistunut.

Patomäen tunnelissa otettiin monta lopputuotteen kannalta merkittävää kehitysaskelta, osaltaan hyvän yhteistyön ja allianssimallin ansiosta. Elementteinä toteutettavat seinän alaosat päädyttiin toteuttamaan valkosementillä, jotta seinäpinnasta saatiin tavanomaista vaaleampi. Palonsuojalevyjen kiinnitykset toteutettiin uudentyyppisellä ruuviratkaisulla, jolloin rakenteiden elinkaarenaikainen ylläpito helpottuu. Kuuden vuoden välein toteuttavien tunnelin rakennetarkastusten yhteydessä betonirakenne pystytään tarkastamaan sujuvasti, kun palonsuojalevy voidaan irrottaa levyä rikkomatta.

“Avoin, toimiva yhteistyö luo parempia ratkaisuja vaikeisiinkin haasteisiin”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Janne Wikström.

Tunnelin rakentamista jatketaan hyvässä yhteishengessä alueen asukkaiden kanssa. Huomiota kiinnitetään erityisesti asukasyhteistyöhön, tiedottamiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Menestyksekkään hankkeen etenemistä pääset seuraamaan hankeen Facebook- ja Twitter -sivuilta.

Hankkeen taustaa

Kesällä 2018 Väylävirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta valitsivat AFRY Finlandin ja Skanska Infran muodostaman ryhmän allianssikumppanikseen Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien toteutukseen hankeosaan 1B. Tiehanke tulee valmistuessaan siirtämään kasvavat liikennevirrat pois Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan ydinalueilta. Hankeosuus tullaan avaamaan liikenteelle vuoden 2020 lopulla ja valmistuu 2021. AFRY Finlandin kaikki infra-yksiköt ovat mukana hankkeessa. VALTARI-allianssi on palkittu jo ennen hankkeen valmistumista mm. Vuoden GeoTeko 2019 -palkinnolla.

Lahti Souhtern ring road

Projekti: Lahden eteläinen kehätie

Lue lisää AFRYn roolista Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa