Meeting people

Projektien ja organisaation LEAN-johtaminen AFRYllä

Suunnitteluprojektien ja organisaation LEAN-johtaminen AFRYllä

LEAN-johtamisessa on valtava potentiaali. Sitä voi ja kannattaa soveltaa muuallakin kuin allianssihankkeissa sekä projektien että organisaatioiden johtamisessa.

Alliansseissa LEAN-käytäntöjen soveltaminen on keskeinen keino pyrkiä huipputason projektisuoritukseen. Olen päätynyt erilaisiin tilaisuuksiin kuulemaan ja puhumaan LEAN-johtamisesta. Tilaisuuksien myötä käsitykseni siitä, että LEAN-johtamisessa on valtava potentiaali, on entisestään vahvistunut. Sitä voi ja kannattaa soveltaa muuallakin kuin allianssihankkeissa sekä projektien että organisaatioiden johtamisessa. Sen avulla voidaan ottaa rakennusalallakin se todellinen tuottavuusloikka.

Kuten hyvin tiedetään, LEAN on johtamisjärjestelmä, joka perustuu 1) asiakastarpeen ymmärtämiseen, 2) asiakasarvoa tuottamattoman toiminnan poistamiseen 3) asiakastarpeen synnyttämään imuohjaukseen 4) tekijöiden osallistamiseen kehittämiseen ja työn vakioimiseen sekä 5) jatkuvaan parantamiseen. LEAN-johtaminen on osa johtamisjärjestelmää ja siinä klassinen johtaminen käännetään ylösalaisin. Käskyjen ja kontrollin sijaan LEAN-johdetussa organisaatiossa tai projektissa virtaa tuki ja päätöksenteko. Johdon rooli on mahdollistaa, edistää ja tukea tekijöitä asiakasarvon tuottamisessa sekä koota palautetta tekijöiltä.

LEAN-johdetussa organisaatiossa tai projektissa johdolla on kolme päätehtävää. Ensimmäinen päätehtävä on asettaa tavoitteet, sitouttaa henkilöstö tavoitteisiin ja järjestää tavoitteiden toteutumisen seuranta. Toinen päätehtävä on puolestaan arvoa lisäävän työn mahdollistaminen ja tukeminen esteitä ja hukkaa poistamalla. Kolmas päätehtävä taas on jatkuva parantaminen käytäntöjä ja henkilöstöä kehittämällä. Kun ensimmäinen päätehtävä on kunnossa, voidaan johtamisen focus turvallisesti kohdistaa LEAN-periaatteiden mukaisesti päivittäiseen johtamiseen eli toiseen päätehtävään. Kun samalla pidetään huoli jatkuvasta parantamisesta ja sen tulosten vakioinnista niin johtamisen voidaan sanoa olevan LEANia.

Edellisissä kappaleissa kuvatun LEAN-johtamismallin soveltaminen ja kehittäminen on aloitettu AFRYn Suomen Infra-yksikössä. Uskomme, että tästä hyötyvät sekä henkilöstömme, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme että työnantajamme. Kyseessä on matka, joka tulee jatkumaan niin kauan kuin LEAN-johtamismallia yksikössämme sovelletaan. LEAN-matkallamme emme ole perillä koskaan, sillä huomenna haluamme, ja meidän myös pitää olla, parempia kuin tänään.  

Yrityksemme slogan, johon olen tavannut lopettaa kirjoitukseni aiemminkin, sopii tämän kirjoituksen loppuun tällä kertaa vielä tavanomaistakin paremmin.

Olemme ylpeitä historiastamme, mutta meille tärkeämpää on luoda tulevaisuutta - Making Future.

Kirjoittaja

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.