Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Puolen vuoden koronaviruskokemuksia suunnittelutoimiston näkövinkkelistä

Kirjoittaja Mikko Inkala

Puolen vuoden koronaviruskokemuksia suunnittelutoimiston näkövinkkelistä

Toimivat tietoliikenneyhteydet, uusien työtapojen oppiminen, esimiestyön muutokset ja työntekijöiden hyvinvointi ovat olleet keskiössä, kun AFRYn toimistoilla on sopeuduttu koronapandemiaan, kirjoittaa infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala. Miten projektit voidaan toimittaa luotettavasti myös poikkeusoloissa?

Onpa ollut erilainen vuosi tämä 2020 toistaiseksi. Aluksi kaikki ihmettelimme mitä Kiinassa ja sitten mitä maailmalla oikein tapahtuu. Sitten koronapandemia vyöryi jo Suomeenkin. Ensin hävisivät turistit, sitten tyhjenivät junat ja lentoasemat ja lopulta ravintolat sulkivat ovensa. Kaikki ketkä vain pystyivät, siirtyivät tekemään etätöitä. Etätöihin siirryttiin myös AFRYllä, kun toimistot ja Big Roomit tyhjenivät suunnitteluhenkilöstöstä lähes tyystin. Toisaalta esimerkiksi pohjatutkimus- ja maastomittaushenkilöstömme jatkoivat työtään lähes entiseen tapaan, henkilökohtaista suojausta luonnollisesti tehostaen.

AFRYllä sovittiin, että maaorganisaatiot vastaavat yleisestä suojeluohjeistuksesta, jota kansainvälinen linjaorganisaatio soveltaa ja jalkauttaa. Raportointia tiivistettiin ja mm. erilaisia tilanneraportteja pyydettiin sekä esimiehiltä, että projektipäälliköiltä parin-kolmen viikon välein. Omassa roolissani sain myös seurata tapahtumien kulkua sisaryksiköissämme Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Havaintojani oli mm. että Pohjoismaissa siirtyminen tehokkaaseen etätyöskentelyyn kävi nopeammin ja kivuttomammin kuin Keski-Euroopassa. Havaitsin myös, että joillain teollisuuden aloilla, esimerkiksi Ruotsin autoteollisuudessa, asiakkaat reagoivat erittäin nopeasti ja voimakkaasti uuteen tilanteeseen. Infrasuunnittelualan työt puolestaan jatkuivat etänä lähes entiseen malliin. Julkishallinnon tilaajat lähtivät lähes kaikissa maissa hiljalleen jouduttamaan tai lisäämään investointejaan, kuten myös Suomen Väylävirasto.

Suunnittelutyössä tarvitaan erinomaisia tietoliikenneyhteyksiä. Aluksi ne aiheuttivatkin lieviä haasteita etätyöhön siirryttäessä, mutta saimme yhteydet kuntoon nopeasti ja suunnitteluohjelmat saatiin pyörimään ja projektit etenemään. Suunnittelu- ja projektikokoukset muuttuivat etäkokouksiksi. Huomasimme, että toiset virtuaalikokoussovellukset toimivat paremmin kuin toiset, opimme käyttämään sovellusten ominaisuuksia monipuolisesti ja opimme myös käyttäytymään virtuaalikokouksissa. Suurtenkin osallistujamäärien kokoukset saatiin vietyä läpi, kun pelisäännöt ja käytännöt kokouksille oli sovittu ja niistä pidettiin kiinni.

Etätyön jatkuessa viikosta toiseen ihmiset alkoivat kuitenkin hieman uupua etätyön tekemiseen. Päivät olivat aika raskaita, jos istui erilaisissa etäkokouksissa aamukahdeksasta iltaviiteen oikeastaan ilman taukoja. Myös kotona olevien pienten lasten kanssa keskittyminen vaativaan suunnittelutehtävään oli haastavaa. Päivän päätteeksi monen piti istahtaa sohvalle ja vetää hetki henkeä, ennen kuin jaksoi alkaa laittaa perheelleen ruokaa. Ihmiset alkoivatkin alkukesästä palailla toimistoille ja tätä paluuta piti myös ohjeistuksella ja esimiestyöllä hallita.

Elokuun alusta AFRYllä oli tarkoitus palata toimistotyöskentelyyn suojaetäisyyksiä ja suojautumista korostaen, kokoontumisia välttäen. Kuten tiedämme, loppukesästä koronatilanne lähti kuitenkin maassamme heikentymään ja olemme ottaneet etätyösuosituksen taas käyttöön. Tällä hetkellä henkilöstöstämme noin 50 % työskentelee etänä siten, että maakuntatoimistoilla ollaan etänä pienemmällä osuudella kuin pääkaupunkiseudulla. Altistumisepäilyjen, niistä seuraavien etätyöjaksojen ja testausviiveiden hallinta ovat nyt muodostuneet osaksi suunnittelutoimiston esimiesten ja projektipäälliköiden arkea.

Tulevaisuutta on tällä hetkellä vaikea ennustaa, ja epävarmuus on monessa mielessä suurta. Valoa alan tulevaisuuteen tuovat kuitenkin suuret rata- ja raitiotiehankkeet, joiden suunnittelua odotellaan käynnistyväksi. Positiivista tässä kriisissä on ollut myös selkeä digiloikka, joka etätyöskentelyn ja -kokousten kautta on projektityössä kyetty ottamaan. Työhön liittyvä matkustaminen ja sen ympäristölle aiheuttama kuormitus on myös pienentynyt selvästi. Toivottavasti ainakin osa tästä pienenemästä jää pysyväksi. AFRYltä voimme puolestaan kuluneen puolivuotiskauden perusteella antaa asiakaslupauksen siitä, että pystymme luotettavasti toimittamaan projektimme myös kevään 2020 kaltaisissa poikkeusoloissa.

Olemme ylpeitä historiastamme, mutta meille tärkeämpää on luoda tulevaisuutta - Making Future.

Kirjoittaja

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.