construction-management-site-crane-worker-sun-building-house

Purkava uusrakentaminen edellyttää entistä tarkempaa ja selkeämpää suunnittelua

Kirjoittaja Tuomas Johansson

Purkava uusrakentaminen edellyttää entistä tarkempaa ja selkeämpää suunnittelua

Purkavaa lisä- eli uusrakentamista helpottava asunto-osakeyhtiölain muutos astui voimaan 1.3.2019. Yhtiökokous voi nyt tietyin ehdoin päättää purkavasta uusrakentamisesta 4/5:n määräenemmistöllä. Purkamiseen ryhtyminen on siis aiempaa helpompaa.

Lakimuutos koskettaa tässä vaiheessa käytännössä eniten kasvukeskuksissa keskeisillä paikoilla sijaitsevia taloyhtiöitä tai sellaisia yhtiöitä, joiden peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Tällöin yhtiöllä on mahdollisuus purkaa tai luovuttaa peruskorjattava rakennus. Tilalle voidaan rakennuttaa uusia asuntoja tai liikehuoneistoja. Purkava uusrakentaminen on siis vaihtoehto peruskorjaamiselle. Ennen lakimuutosta tällaisia hankkeita on toteutettu vasta vähän.

Purkavan uusrakentamisen prosessi vaatii taloyhtiöltä hyvin selkeän vaiheittaisen suunnitelman siitä, miten hankkeessa aiotaan edetä. Tämä haastaa myös meidät asiantuntijat. Olemme miettineet tarkasti, että toimintamme vastaa asiakkaan tarpeita, jossa lainsäädännön noudattamisen lisäksi osakkaiden ymmärryksen kasvattaminen on tärkeä asia. Näissä projekteissa ei höntyillä, vaan lisärakentamisessa on edettävä askel askeleelta vaihtoehtoja punniten. Näin varmistutaan, että osakkaat ovat valmiita tekemään taloyhtiölle parhaan päätöksen.

Laki vaatii, että ulkopuolisen tahon tulee tarkistaa, että prosessi, laskelmat ja materiaalit ovat riittävän laadukkaita ja että ne on esitetty ymmärrettävässä muodossa. Taloyhtiö nimittää tehtävään tarkastajan, joka voi olla esimerkiksi erikoistunut kiinteistöjuridiikkaan. Lopullisen materiaalin on oltava osakkaiden käytettävissä viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin yhtiökokous päättää purkavaan uusrakentamiseen ryhtymisestä. Näin kullakin osakkaalla on niihin tutustumiseen tarpeeksi aikaa ja päätös voidaan tehdä tietoon perustuen.

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeintä, että suunnitteluun ryhdytään hyvissä ajoin ennen kuin peruskorjausten toteutus tulee välttämättömäksi. Laadukkaan ja ymmärrettävän, päätöksentekoa helpottavan selvitystiedon ja suunnitelmien tuotanto vie yleensä aikaa puolesta vuodesta vuoteen. Avoimuus ja tietojen tarkentuminen prosessin vaiheissa kuuluu olennaisena osana asiaan.

Mitä lakimuutos tarkoittaa oman työni kannalta? Lakimuutos tuo uusrakentamisen prosessiin lisää työkaluja. Näiden avulla asiantuntijan on helpompi miettiä taloyhtiölle tarpeenmukainen ratkaisu, joka on tasapuolinen ja toteutuskelpoinen. Heppoisin perustein ei uusrakentamisen päätöstä tehdä. Taloyhtiöllä pitää olla osakkaiden päätöksenteon tueksi entistä tarkempi laskelma ja selkeämpi suunnitelma siitä, miten purkaminen tehdään ja mitkä ovat sen vaikutukset osakkaiden kotiin ja arkeen. Niiden tuottamiseksi ja toteutuksen kilpailuttamiseksi tarvitaan asiantuntevaa apua, ja omaa osaamista onkin päivitettävä säännöllisesti.

Työssäni vastaan lisärakentamisen hankkeista taloyhtiöissä, ja olen nähnyt päätöksenteon haasteet. Lakimuutos on pitkän yhteistyön tulos, johon olen myös itse saanut osallistua. On ollut hienoa edustaa taloyhtiöiden ääntä työryhmässä ja vastata lakimuutosta koskeviin kysymyksiin.

Lakimuutos ei vaadi muutoksia toimintatapaamme, mutta sen vaatimukset pitää tunnistaa ja osata viestiä ne selkeästi taloyhtiöiden päättäjille. Tulevien hankkeiden käytäntö osoittaa, miten uutta lakia aletaan soveltaa käytännössä.

Kirjoittaja

Tuomas Johansson - Projektipäällikkö, Kiinteistöt ja rakennuttaminen, Espoo

Tuomas Johansson

Projektipäällikkö, Kiinteistöt ja rakennuttaminen, Espoo

Ota yhteyttä: Tuomas Johansson

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös