road in a green forest from above

Suomen kuntien hiilivarat kartalle

Suomen kuntien hiilivarat kartalle

Paljonko hiiltä on varastoitunut ympäristöömme? Missä hiilivarastot sijaitsevat? Miten nämä varastot muuttuvat? Toisin sanoen mitä, missä ja milloin – näihin kolmeen kysymykseen saadaan vastaus asettamalla metsien ja muiden viheralueiden hiilivarastot kartalle.

Ilmastotoimien suunnittelussa, päätöksenteossa ja seurannassa on tärkeää ymmärtää ja huomioida ympäristön hiilivarastot ja näiden varastojen muutos. Valtakunnallisella tasolla Suomi on raportoinut kasvihuonekaasupäästöjään osana EU:ta ja UNFCCC:n viitekehystä jo vuodesta 2005. Näiden tulosten hyödyntäminen on kuitenkin lähes mahdotonta esimerkiksi maankäytön paikallisen tason suunnittelussa, sillä kansallisen raportoinnin viitekehys ei sisällä raportointiyksiköiden maantieteellistä jakautumista maan sisällä, puhumattakaan tuloksista paikkatietoaineistojen muodossa.

Tällaista tietoa ja paikkaan sidottua aineistoa kuitenkin tarvitaan, mikäli ilmastovaikutukset halutaan sitoa osaksi käytännön maankäytön suunnittelua.

Pääkaupunkiseudun hiiliselvitys mahdollistaa ilmastotekoja

Tähän tietotarpeeseen hiilivarastoista vastattiin vuonna 2020 toteutetussa hankkeessa, jossa mukana oli neljä pääkaupunkiseudun kuntaa: Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa. Hankkeessa tuotettiin kattava hiilipaikkatietoaineisto kuntarajasta-kuntarajaan. Aineisto sisältää hiilivarastot ja näiden vuotuisen muutoksen kaikilla viheralueilla metsistä pihanurmikoihin. Aiemmin tuotettu maanpeiteaineisto ja sen sisältämä tarkka kasvillisuuden korkeustieto mahdollisti jopa yksittäisten piha- ja kadunvarsipuiden huomioimisen aineiston tuloksissa. Hankkeen tilaajana toimi HSY ja toteuttajana Simosol Oy, joka liittyi osaksi AFRYä vuonna 2021.

Tarkkuus vs. kattavuus

Tiedon tarkkuus ja sen kattavuus ovat usein vastakkaisia vaatimuksia, ja ne asettavatkin usein tiedon kerääjän tiukkaan paikkaan – kompromisseja on tehtävä. Nykyisin saatavilla olevien paikkatieto- ja satelliittikuva-aineistojen ansiosta näiden kahden vaatimuksen välinen kuilu on kuitenkin viime vuosina saatu kaventumaan. Tämä mahdollistaa yllä kuvatun, kuntarajat kattavan hiilivarastojen kartoituksen mille tahansa kunnalle Suomessa, kiitos avoimien metsävaratietojen ja koko maan kattavan laserkeilausaineiston.

Toki kompromisseille on silti edelleen tarvetta. Oleellista on, että mille tahansa karttapisteelle saadaan muodostettua arvio siellä sijaitsevalle hiilivarastolle ja sen muutokselle, hyödyntäen tarkinta saatavilla olevaa tietoa. Onneksi Suomessa tämän tyyppisessä laskennassa parhaimmat tarkkuudet saavutetaan usein siellä, missä myös hiilivarastot ja -nielut ovat merkittävimmät – eli metsissä.

Viheralueiden hiilivarastot pääkaupunkiseudulla, HSY:lle toteutettu hanke..
HSY:lle tehdystä raportista nähdään, kuinka viheralueiden hiilivarastot painottuvat metsäisille alueille; esim. tarkastelualueen länsireunalla sijatseva Nuuksion suojelualue, keskipaikkeilla sijaitseva Helsingin keskuspuisto ja idässä sijaitseva Sipoonkorpi erottuvat aineiston ylätason tarkastelussa selvästi suurempina hiilivarastoina.

Tieto tulee viedä myös käytäntöön

Mihin hiilivarastojen paikkatietoaineistoa sitten voi hyödyntää? Kattavaa paikkatietoaineistoa voidaan hyödyntää laaja-alaisesti esimerkiksi kaavoitustyön eri vaiheissa, maankäytön muutoksen ohjaamisessa sekä muutoksen hiilivaikutusten arvioimisessa. Aineistoa voidaan hyödyntää myös strategisen päätöksenteon apuna. Kuntien ilmastotavoitteista päätettäessä on arvokasta ymmärtää, kuinka paljon kuntarajojen sisällä olevista hiilivarastoista ja -nieluista on kunnan suorassa omistuksessa, ja täten suoran päätöksenteon alaisuudessa. Aineiston lähempi tarkastelu voi nostaa esille myös uusia mahdollisuuksia ilmastotekoihin – minkä luokan hiilivaikutuksia voidaan saavuttaa, mikäli muutoksen kohteena olevan alueen kasvillisuudesta ja maaperästä saataisiinkin säilytettyä normaalia enemmän hiiltä siellä missä se on?

Olemme valmiit auttamaan kuntanne hiilivarakartoituksessa!

Tekninen koneisto ja tarvittavat tietolähteet ovat nyt kaikkien saatavilla – ota siis yhteyttä alla olevalla lomakkeella, mikäli teidän kunnassanne on aika saada hiilivarat kartalle.

Ota yhteyttä

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry

Jussi Rasinmäki

Head of Smart Forestry

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Nico Österberg - Forest Carbon Service Manager

Nico Österberg

Forest Carbon Service Manager

Ota yhteyttä: Nico Österberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.