Three people working together

Talousmallinnuksen aika on nyt

Talousmallinnuksen aika on nyt

Vesihuoltolaitosten taksat vuodelle 2021 täytyy päättää heti alkusyksystä, mutta mikä on oikea taksojen taso? Kuinka kasvava verkostosaneerauksen tarve tai laajempi laitosinvestointi tulee huomioida taksoissa? Miten taksojen korottamisen tarve saadaan havainnollisesti esitettyä ja perusteltua? Vastaus näihin kysymyksiin löytyy talousmallinnuksesta.

AFRYn tuotteistama Talousmalli-työkalu on vesihuoltolaitoksen strategisen suunnittelun apuväline, jonka avulla saadaan oikea ja kattava kuva vesihuoltolaitoksen talouden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Talousmallinnus tuo havainnollisesti esiin vesihuoltolaitoksen talouden haasteet sekä tarvittavat toimenpiteet haasteisiin vastaamiseksi. Lopputuloksena saadaan perusteltu taloussuunnitelma 10-20 vuoden tarkastelujaksolle.

Vesihuoltolaitokset kohtaavat nyt monia muutoksia ja haasteita toiminnassaan. Saneeraustarve kasvaa ja samaan aikaan monessa kunnassa muuttotappio laskee maksutuloja. Investointitaso on saattanut jo pitkään kaivata tason nostoa, tai vesihuoltolaitoksen talouden alijäämäisyys korjausliikettä. Monissa kunnissa suunnitellaan hulevesitoiminnan siirtymistä vesihuoltolaitokselta kunnalle, mutta siirron vaikutukset vesihuoltolaitoksen talouteen eivät ole selvillä. Vesihuoltolaitoksen talousmallin avulla saadaan havainnollinen kuva siitä, miten erilaiset haasteet ja muutokset vaikuttavat vesihuoltolaitoksen talouteen ja pystytään lopulta tekemään oikeita ja perusteltuja päätöksiä taksojen suhteen.

Tieto tarvittavasta taksakorotusten määrästä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi taksakorotukset pitäisi vielä saada toteutettua. Poliittisesti taksojen korottaminen on usein vaikea päätös, joka vaatii vahvaa perustelua. Vesihuoltolaitoksen talousmallilla saadaan selkeästi osoitettua, kuinka paljon maksuja tulee korottaa, milloin korotukset tulee tehdä ja mistä maksujen korotustarve johtuu. Lisäksi saadaan havainnollinen esitys siitä, kuinka vesihuoltolaitoksen talous kehittyy ilman taksakorotuksia ja mikä on taksakorotusten vaikutus.

Kokonaiskuvan muodostamisen ja argumentoinnin tueksi AFRYn Talousmalli-työssä esitetään myös vesihuoltolaitoksen nykytilaa koskeva tilinpäätösanalyysi, maksurakenneanalyysi ja maksuvertailu, jossa vesihuoltolaitoksen maksuja verrataan lähikuntien vesihuoltolaitosten maksuihin. Kattavien perustelujen myötä taksakorotusten tarpeellisuus saadaan kommunikoitua päättäjille ja tarvittavat toimenpiteet todennäköisemmin toteutettua.

Aina on hyvä aika tehdä talousmallinnusta, mutta nyt kun lähtötietona on hyödynnettävissä uunituore tilinpäätös viime vuodelta ja taksoista päättäminen on ajankohtaista, on ajoitus talousmallinnukselle paras mahdollinen.

Tekstin on kirjoittanut Samuli Viitanen.

Ota yhteyttä

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland

Terhi Renko

Head of New Business, vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Reijo Kuivamäki - Head of Business Unit, Water Finland

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Reijo Kuivamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
water treatment

Osallistu webinaariin!

Järjestämme kevään aikana viikoittain vesiaiheisia webinaareja ajankohtaisista vesihuollon aiheista.