Kaupunkinäkymä Helsingissä

Tilapäiset liikennejärjestelyt edistävät kestävää kaupunkiliikkumista

Kirjoittaja Jimi Kuustie

AFRYltä tukea tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitteluun

On tärkeää, että sujuvat pyöräilyolosuhteet säilytetään myös rakennushankkeen aikana. Autamme mielellämme tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelussa, jotta pyöräily on turvallista ja houkuttelevaa.

Monissa suomalaisissa kaupungeissa on parhaillaan käynnissä erilaisia rakennushankkeita, mikä tarkoittaa myös tilapäisten liikenneratkaisujen suunnittelua ja toteutusta työmaiden lähettyvillä. Tilapäisiä liikenneratkaisuja suunnitellaan kaiken kokoisissa hankkeissa – niin pienissä kuin suurissa. Suunnittelu alkaa hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta, vaikka liikkujille järjestelyt alkavat näkyä vasta juuri ennen rakennustöiden aloitusta.

Järjestelyiden tarkoitus ei ole ainoastaan varmistaa työmailla työskentelevien ja kaduilla liikkuvien henkilöiden turvallisuutta, vaan ne myös sujuvoittavat liikkumista ja tukevat kestävän liikkumisen muotoja kaupungissa. Jotta pyöräily koetaan houkuttelevaksi ja mielekkääksi liikkumistavaksi, pyöräteiden palvelutaso ja laatu on säilytettävä myös tilapäisten liikennejärjestelyjen aikana niin pitkään kuin rakennusprojekti aiheuttaa haittaa liikenteelle. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä laadukkaat pyöräreitit voidaan varmistaa esimerkiksi päällystämällä reitit asfaltilla, valaistuksella ja tekemällä väylän geometriasta sekä kaarteista riittävän loivan.

Pitkäaikaiset kiertoreitit tuovat säästöä rakentajalle

Pyöräilijälle haasteita tilapäisten liikennejärjestelyjen aikana voivat tuoda esimerkiksi pyöräväylän liukkaat pinnat sekä riittämätön talvikunnossapito. Siksi on välttämätöntä, että työnaikaiset väylät ovat riittävän leveitä talvikunnossapitokalustoa varten, ja ne on myös päällystettävä asianmukaisesti.

Opastukset uusista reiteistä on tuotava esiin riittävän ajoissa. Jos pyöräily siirretään kokonaan kiertoreitille työn ajaksi, on varmistettava, että kiertoreitti ei ole kohtuuttoman pitkä ja että se on laadukas. Pyöräilijän kannalta on tärkeää, että reitti on pitkäaikainen, eikä se muutu jokaisen työvaiheen mukaan.

Mikäli pyöräilylle on käytettävissä laadukas kiertoreitti työnajaksi, pyöräliikenne on hyvä ohjata käyttämään sitä. Kuitenkaan aina näin ole, joten mahdollisimman pitkäaikaisen pyöräilyväylän rakentaminen työnajaksi kannattaa. Kun reitti on pitkäaikainen, säästää rakentajakin kustannuksissa, kun reitin sijaintia ei muuteta jatkuvasti. Lisäksi työvaiheistusta tulisi pohtia niin, että uusi pyöräväylä voitaisiin rakentaa ja ottaa käyttöön ennen kuin vanhaa suljetaan, jotta pyöräilijät pääsisivät siirtymään suoraan lopulliselle väylälle. Kun reitti on laadukas ja pyöräily ei kulje keskellä työaluetta, saadaan pyöräilijöiden turvallisuutta parannettua tilapäisten liikennejärjestelyjen aikana.

AFRY mukana Kalasatamasta Pasilaan -allianssissa

AFRY on suunnitellut tilapäisiä liikennejärjestelyitä muun muassa Kalasatamasta Pasilaan -allianssissa. Pyöräily pyrittiin ottamaan huomioon isossa hankkeessa niin hyvin kuin mahdollista. Tilapäiset pyöräilyn väylät suunniteltiin pitkäkestoisiksi, jolloin reittejä ei tarvinnut muuttaa jatkuvasti, ja ne opastettiin laadukkaasti.

Tilapäiset liikennejärjestelyt
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa käytettyjä opastetauluja maastossa. Opasteet auttavat hahmottamaan yleiskuvaa tilapäisten liikennejärjestelyjen laajuudesta.

Liikennemerkeillä ja pyöräilynviitoituksen opastamisen lisäksi tilapäisissä liikennejärjestelyissä on tärkeää panostaa liikkujien tiedottamiseen mahdollisimman monipuolisesti. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa oli mukana hankeviestinnästä vastaava henkilö, joka vastasi viestinnän toteuttamisesta. Muuttuvissa liikennejärjestelyistä tiedotettiin hankkeen sosiaalisen median kanavissa sekä nettisivuilla. Lisäksi maastoon vietiin liikenteen solmukohtiin opaskarttoja, josta liikkujat näkivät missä tilapäisiä reittejä on käytössä ja missä mahdollisesti reittejä on suljettu.

Hankkeesta opittiin, että laadukkaiden pyöräilyolosuhteiden takaaminen työnaikaisesti on tärkeää. Kun pyöräily-ympäristö säilyy laadukkaana ja turvallisena tilapäisten liikennejärjestelyjen aikana, pystytään pyöräilyn mielekkyyttä pitämään yllä. Sillä voi olla jopa mahdollista saada vähennettyä autoliikenteen määrää työmaan läheisyydessä, jos reitti on houkutteleva.

Kalasatamasta Pasilaan -allianssin oppeja voidaan käyttää hyväksi taas Tampereen Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa- allianssissa, jossa AFRY on mukana.

Kaikki liikkumismuodot sovitettava yhteen rakentamisen aikana

Liikkujia ja liikkumismuotoja on monenlaisia, ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä tulee huomioida kaikki liikkumismuodot sekä erilaiset erityisryhmät niin että tilaa riittää myös rakentamiselle. Huolellisella tilapäisten liikennejärjestelyjen ja työvaiheistuksen suunnittelulla kaikki erilaiset liikkumismuodot ja liikkujat saadaan sovitettua yhteen rakentamisen kanssa.

Meillä AFRYllä on laaja-alaista osaamista suunnittelusta erilaisissa ympäristöissä kaupungeissa ja teollisuusalueilla. Autamme mielellämme tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelussa – olethan yhteydessä!

Ota yhteyttä

Jimi Kuustie - Designer

Jimi Kuustie

Liikennesuunnittelija

Ota yhteyttä: Jimi Kuustie

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.