Jaanin alueen ryhmähanke, ilmakuva

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 2)

Tämä artikkeli on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Kirjoittaja: Niko Pihlanen, suunnittelupäällikkö, Rototec Oy

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii hankkeen projektinjohtajana, suunnittelijana, valvojana, lämmöntuotantotavan hankesuunnittelijana ja rakennuttajana. Taloyhtiöiden edustajana toimii Realia Isännöinti Oy.

Jaanin alueen ryhmähanke käsittää neljä taloyhtiötä ja huoltoyhtiön, joista kolme taloyhtiötä toteuttaa myös lämmöntuotantotavan muutoksen. Muutoksella yhtiöt luopuvat kaukolämmöstä ja siirtyvät maalämpöön. Kahteen taloyhtiöön asennetaan lisäksi poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä. Lämmöntuottotavan muutoksella saadaan aikaan huomattavia säästöjä taloyhtiöiden lämmityskustannuksiin, ja samalla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Taloyhtiöissä on yhteensä 340 asuntoa, ja hanke on yksi mittavimpia linjasaneeraushankkeita Turussa. Hankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Linjasaneeraushankkeen pääurakoitsija on Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy; LVI-työt hoitaa TRP Group Oy ja sähköasennukset Sähkötiimi IL Oy. Maalämpöurakan osalta Jäspin lämpöpumppujärjestelmän asentaa Tipitek Oy ja kaivokenttäurakoitsijana toimii Rototec Oy. Molempien urakoiden maanrakennustyöt toteuttaa Isoniitun Kone Oy.

Sarjan toisessa blogissa Rototec Groupin suunnittelupäällikkö Niko Pihlanen kertoo, mitä maalämpöprojektissa tulee ottaa huomioon.

Mitä ottaa huomioon maalämpöprojektissa – esimerkkinä Jaanin alue

Yksi maalämpöprojektin tärkeimmistä vaiheista on projektin ja geoenergiakentän huolellinen suunnittelu ja geoenergiakaivojen oikea sijoittelu. Kaivojen oikea mitoittaminen on tärkeää myös oikean energiansaannin turvaamiseksi kohteen koko elinkaaren ajaksi.

Turussa Itäharjun Jaanin alueella kolme saman aikakauden taloyhtiötä päätti selvittää energiatehokkuustoimenpiteitä linjasaneerauksen hankesuunnittelun yhteydessä. Kaikissa kohteissa tarkasteltiin aluksi vaihtoehtoina kaukolämmössä pysymistä, kaukolämmön ja lämmöntalteenoton hybridiä, maalämmön ja lämmöntalteenoton hybridiä sekä pelkkää maalämpöä. Kohteet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, ja näin ollen keskitetty suunnittelu tukee hyvin hanketta. Projektin harkintavaiheessa konsultoimme taloyhtiöitä maalämmön hyödyistä ja projektin toteuttamisesta.

Taloyhtiöistä yksi päätti aloittaa maalämpöjärjestelmän ja kaksi maalämpö ja lämmöntalteenotto poistoilmasta -hybridiratkaisun hankesuunnittelun. Yleissuunnitteluvaiheessa kohteisiin tehtiin aluksi kaksi maalämpökaivoa, joiden avulla maaperän arvot mitattiin TRT-vastemittauksella eli kallioperän geoenergiamittauksella. TRT-mittauksien jälkeen kohteeseen tehtiin alustava energiamitoitus, jonka avulla simuloitiin ja suunniteltiin kolmen kaivokentän koot.

Suurissa maalämpöjärjestelmissä kaivojen oikea mitoitus on todella tärkeä asia, sillä kaivojen rakenteellinen käyttöikä on yleensä maalämpöjärjestelmän pisin. TRT-mittauksella ja kaivokentän simuloinnilla voidaan varmistua suurten kaivokenttien oikeasta mitoituksesta ja mitata alueen kallioperän termiset ominaisuudet. Kaivokentän suunnittelu on tyypillinen esimerkki erikoisosaamisesta, joka kannattaa teettää siihen erikoistuneilla suunnittelijoilla.

Isot hyödyt, niin rahallisesti kuin ilmastollisestikin

Taloyhtiöt ovat hakemassa projektiinsa ARA:n energiaremonttitukea, jonka ehdot näyttävät alustavasti täyttyvän. Siirtyminen kaukolämmöstä ilmastoystävälliseen maalämpöön kannattaa, sillä jatkossa ostoenergian osuus on vain 30 % ja niin lämmityskustannukset kuin lämmityksestä muodostuvat päästötkin vähenevät reilusti. Lämmityksen hiilidioksidipäästöt ovat jatkossa kaksi kertaa pienemmät, ja takaisinmaksuaika on ARA avustuksen avulla vain 8–9 vuotta, joten hanke tarjoaa hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle.

Geoenergiakaivokentän asumisystävällisen suunnittelun lisäksi Rototec toteutti projektissa energiakaivojen poraukset. Koska kohde on niin iso, sinne porattiin yhteensä 54 energiakaivoa (As. Oy. Jaaninkanta 15 x 345 m, As. Oy. Jaaninhanka 19 x 345 m ja As. Oy. Jaaninsalpa 20 x 310 m) ja asennettiin vaakaputkitus. Poraukset kestävät noin kolme kuukautta. Kohteessa toteutetaan myös linjasaneeraus eli saadaan kätevästi hoidettua kaksi tärkeää projektia samaan aikaan.

Rototec toimitti siis projektiin seuraavat työvaiheet:

Suunnittelu

  • energiakaivokentän asumisystävällinen suunnittelu
  • 2 kpl TRT-mittauksia
  • 3 kpl EED-simulointia
  • 3 kpl suunnittelua
  • simulointien päivitykset 2 kpl (LTO)
  • alkuvaiheen konsultointi

Poraukset ja vaakaputkitukset

  • Jaaninsalpa 20 x 310 m sis. 1 kpl 296 m TRT-kaivo
  • Jaaninkanta 15 x 345 m sis. 296 m TRT-kaivo
  • Jaaninhanka 19 x 345 m