Jaanin ryhmähanke Tipitek

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 5)

Tämä artikkeli on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Kirjoittaja: Niko Lappalainen, kiinteistökohteiden projektipäällikkö, Tipitek Oy

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii hankkeen projektinjohtajana, suunnittelijana, valvojana, lämmöntuotantotavan hankesuunnittelijana ja rakennuttajana. Taloyhtiöiden edustajana toimii Realia Isännöinti Oy.

Jaanin alueen ryhmähanke käsittää neljä taloyhtiötä ja huoltoyhtiön, joista kolme taloyhtiötä toteuttaa myös lämmöntuotantotavan muutoksen. Muutoksella yhtiöt luopuvat kaukolämmöstä ja siirtyvät maalämpöön. Kahteen taloyhtiöön asennetaan lisäksi poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä. Lämmöntuottotavan muutoksella saadaan aikaan huomattavia säästöjä taloyhtiöiden lämmityskustannuksiin, ja samalla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Taloyhtiöissä on yhteensä 340 asuntoa, ja hanke on yksi mittavimpia linjasaneeraushankkeita Turussa. Hankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Linjasaneeraushankkeen pääurakoitsija on Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy, LVI-työt hoitaa TRP Group Oy ja sähköasennukset Sähkötiimi IL Oy. Maalämpöurakan osalta Jäspin lämpöpumppujärjestelmän asentaa Tipitek Oy ja kaivokenttäurakoitsijana toimii Rototec Oy. Kummankin urakan maanrakennustyöt toteuttaa Isoniitun Kone Oy.

Viidennessä blogissa Tipitek Oy:n kiinteistökohteiden projektipäällikkö Niko Lappalainen kertoo lämpöpumppujärjestelmän asentamisesta.

Merkittävä ympäristöteko lämmitystavan valinnalla

Tipitek Oy:n perusti vuonna 2005 Timo Piivek, joka urakoi tuolloin yksin erilaisia pienimuotoisia sähköurakoita, pääasiassa omakotitalojen sähköistyksiä. Vuonna 2010 yritys laajensi osaamistaan lämpöpumppuihin, jolloin Timo aloitti ilmalämpöpumppujen asennukset. Vuonna 2013 Tipitek urakoi ensimmäiset maa- ja vesi-ilmalämpöpumppuratkaisut. Tuolloin Tipitek työllisti 4 työntekijää. Vuodesta 2015 yrityksen kehitys alkoi suuntautua entistä enemmän kiinteistökohteiden lämpöpumppujärjestelmiin, ja nyt kiinteistökohteita on urakoitu jo yli 60 kappaletta.

LVIS-urakointiliike Tipitek Oy toteuttaa Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa kolmeen eri yhtiöön lämmitysjärjestelmät. As Oy Jaaninhankaan ja As Oy Jaaninsalpaan asennetaan lämpöpumppujärjestelmät, jotka keräävät energiansa sekä maalämpökaivoista, että rakennusten poistoilmasta. As Oy Jaaninkantaan asennetaan maalämpöpumppujärjestelmä, koska energian talteen ottaminen poistoilmasta ei suunnitteluvaiheessa osoittautunut kustannustehokkaaksi ratkaisuksi.

Kolmen eri taloyhtiön lämpöpumppujen antoteho on yhteensä 700 kW. Jaanin alueelle valitsimme paikallisen pitkän linjan lämmityslaitevalmistajan Kaukora Oy:n Jäspi- ja Jämä-tuotteet. Taloyhtiöt hyödyntävät jatkossa vuositasolla uusiutuvaa energiaa noin 2500 MWh vuodessa ja säästävät noin 1790 MWh energiaa nykyiseen lämmitysmuotoon verrattuna. Nämä ovat suuria energialukuja taloyhtiöiden tasolla, ja on hienoa olla mukana toteuttamassa näin merkittävää ympäristötekoa, jonka toivon olevan yhä useamman ratkaisu tulevaisuudessa.

Jaaninkannan maalämpöjärjestelmä on jo käynnistetty marraskuussa 2020, ja kahden muun taloyhtiön asennukset aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella, joten nämäkin taloyhtiöt tuottavat valtaosan energiastaan itse vuoden 2021 loppuun mennessä.

Näytön paikka

Jaanin alueen hanke on Tipitekin suurin yhteishanke tähänastisista urakoiduista kohteista. Se hyvä referenssi yrityksellemme tulevaisuutta ajatellen. Jaanin alueen hanke on oiva paikka niin projektipäällikölle kuin asentajillemmekin päästä näyttämään vuosien aikana kertyneet opit ja hiomaan lämpöpumppujärjestelmistä loppuun saakka toteutetut ratkaisut.

Jaanin urakan työmaajohdollinen vastuu on pääurakoitsijalla Rakennuspalvelu J. Martti & CO Oy:llä, jonka kanssa luotiin jo urakkaneuvotteluvaiheessa runkoaikataulu maalämpöurakan läpiviemiseksi. Työsuoritteiden ja urakkarajojen linjaukset ovat olleen alusta asti kaikille selvät. Jaanin projektia on mukava viedä läpi, kun tietää pysyvänsä odotetussa aikataulussa ja tekee oman osansa parhaalla mahdollisella tavalla. Totta kai tämän kokoluokan projektissa tulee yllätyksiä, mutta tähän asti suurilta ongelmilta on vältytty. Urakoinnin edetessä olemme tiiviisti yhteydessä niin pääurakoitsijaan kuin aliurakoitsijoihinkin, jotta tieto välittyy heti nopeasti oikealle taholle. RTC Vahanen Turku Oy:n valvonta- ja työmaapalaverien väli on mielestäni riittävän tiheä, jotta myös tilaaja saa tiedon laadunvarmistamisesta ja projektin etenemisestä.

Kun Jaanin alueen urakka on kokonaisuudessaan valmis ja luovutettu tilaajalle, voimme ylpeinä katsoa taaksemme projektia ja nähdä edessämme laadukkaat ja hyvin urakoidut lämpöpumppujärjestelmät, jotka lämmittävät taloyhtiöitä tulevaisuudessa energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.