Jaanin alueen ryhmähanke, ilmakuva

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 6)

Tämä artikkeli on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.

Kirjoittaja: Jari Salonen, työpäällikkö, Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii hankkeen projektinjohtajana, suunnittelijana, valvojana, lämmöntuotantotavan hankesuunnittelijana ja rakennuttajana. Taloyhtiöiden edustajana toimii Realia Isännöinti Oy.

Jaanin alueen ryhmähanke käsittää neljä taloyhtiötä ja huoltoyhtiön, joista kolme taloyhtiötä toteuttaa myös lämmöntuotantotavan muutoksen. Muutoksella yhtiöt luopuvat kaukolämmöstä ja siirtyvät maalämpöön. Kahteen taloyhtiöön asennetaan lisäksi poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä. Lämmöntuottotavan muutoksella saadaan aikaan huomattavia säästöjä taloyhtiöiden lämmityskustannuksiin, ja samalla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Taloyhtiöissä on yhteensä 340 asuntoa, ja hanke on yksi mittavimpia linjasaneeraushankkeita Turussa. Hankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Linjasaneeraushankkeen pääurakoitsija on Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy, LVI-työt hoitaa TRP Group Oy ja sähköasennukset Sähkötiimi IL Oy. Maalämpöurakan osalta Jäspin lämpöpumppujärjestelmän asentaa Tipitek Oy ja kaivokenttäurakoitsijana toimii Rototec Oy. Kummankin urakan maanrakennustyöt toteuttaa Isoniitun Kone Oy.

Kuudennessa blogissa kokemuksia hankkeesta kertoo Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n työpäällikkö Jari Salonen.

Perinteinen putkiremontti ja kokonaisvaltainen yleisten tilojen saneeraus

Jaaninalueen ryhmähanke on kokoluokaltaan kaikkien aikojen suurin kokonaisurakka Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:lle. Hankkeeseen lähdettiin kuitenkin terveellä itseluottamuksella, sillä olemme tehneet linjasaneerauksia jo vuodesta 2000. Alusta asti olemme pyrkineet kehittämään linjasaneeraushankkeita, ja niistä on vuosien varrella muodostunut yrityksen tärkein osaamisalue. Teemme linjasaneerauksia palveluasenteella, eli pyrimme perusurakan lisäksi tarjoamaan ja toteuttamaan myös asukkaiden haluamat muutostyöt ”samoilla pölyillä”.

Viime vuosina olemme keskittyneet siihen, että hankkeen kokonaiskestoa lyhennetään toteuttamalla kohde usealla työryhmällä. Takana on jo monia kahden työryhmän kohteita. Jaaninalueen ryhmähanke on kuitenkin ensimmäinen, joka toteutetaan neljällä työryhmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että 332 asunnon läpimenoaika on reilut 1,5 vuotta. Toukokuussa 2020 alkaneiden valmistelevien työvaiheiden ja keväällä 2022 valmistuvien ulkoalueiden viimeistelyiden jälkeen hankkeen kokonaiskestoksi muodostuu noin 2 vuotta, mikä olikin tilaajan määrittämä tavoite.

Hankkeen kiireisin ajanjakso ajoittui alkuvaiheeseen eli viime syksyyn, jolloin valmistui neljän kuukauden aikana asuntoja kolmen pistetalon ja lamellitalon kahden portaan verran ja lisäksi liikerakennuksen tiloja kahdessa kerroksessa. Kuten saneerauksessa aina, yllätyksiä tulee vastaan ensimmäisiä asuntoja tehtäessä, ja sekin lisäsi kiireitä syksyllä. Toisaalta kohteen ominaispiirteet ja haasteet ovat nyt tiedossa ja voidaan keskittyä töihin. Tämän vuoden aikana toteutetaan loput asunnot ja yleiset tilat kuuteen pistetaloon ja lamellitalon neljään porrashuoneeseen.

Asuntojen sisätöiden lisäksi Jaanissa saneerataan myös yleisiä tiloja. Porrashuoneiden pinnat uusitaan kauttaaltaan, saunaosastot uudistetaan, asukasvarastot uusitaan metallirakenteisiksi kopeiksi, vanhat kylmiöt puretaan, ja suureen osaan taloista rakennetaan uudet kylmiöt, tosin aiempaa kompaktimpaa mallia. Sisätöiden laatutaso on hieman tavallista parempi: jokaiseen asuntoon tulee esimerkiksi seinämalliset wc-istuimet.

Aikataulullisesti hanke on haastava, koska samaan aikaan tapahtuu paljon eri puolilla kohdetta. Yhteistyökumppaneiksi valikoitui aiemmista kohteista tuttuja aliurakoitsijoita, mikä on erittäin tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Vastaavan työnjohtajan lisäksi hankkeessa työskentelee täysipäiväisesti neljä työnjohtajaa. Lisäksi tässä kohteessa päätettiin syksyn kiireistä viisastuneina panostaa entistä tarkempaan aikataulusuunnitteluun, jota hoitaa yksi henkilö lähes täysipäiväisesti. Jokaisessa työryhmässä on mukana yrityksen omia työntekijöitä, ja kokonaisvahvuus työmaalla oli kiireisimmässä vaiheessa lähes 80 henkilöä, kun normaali vahvuus on 30–40 henkilöä.

Kuten aiemmissa blogeissakin on mainittu, henkilösuhteiden toimivuudella on suuri merkitys hankkeen läpiviennissä. Yhteistyö isännöitsijän, hallitusten puheenjohtajien ja Vahasen porukan kanssa on ollut toimivaa ja mutkatonta. Tämä on varmistanut sen, että haastavatkin asiat on saatu käsiteltyä yhdessä hyvässä hengessä ja päätökset tehtyä täsmällisesti, jotta työt ovat voineet koko ajan edetä suunnitellusti. Tästä iso kiitos kaikille osapuolille, ja jatketaan samaan malliin hankkeen loppuun asti!