Jaanin ryhmähanke putket

Turun Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeessa tapahtunutta (osa 7)

Kirjoittaja: Jere Kotikivi, projektipäällikkö, TRP Group Oy

Seuraamme blogisarjassa Turun Itäharjulla sijaitsevan Jaanin alueen linjasaneeraushankkeen ja maalämpöurakan etenemistä. RTC Vahanen Turku Oy toimii hankkeen projektinjohtajana, suunnittelijana, valvojana, lämmöntuotantotavan hankesuunnittelijana ja rakennuttajana. Taloyhtiöiden edustajana toimii Realia Isännöinti Oy.

Jaanin alueen ryhmähanke käsittää neljä taloyhtiötä ja huoltoyhtiön, joista kolme taloyhtiötä toteuttaa myös lämmöntuotantotavan muutoksen. Muutoksella yhtiöt luopuvat kaukolämmöstä ja siirtyvät maalämpöön. Kahteen taloyhtiöön asennetaan lisäksi poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä. Lämmöntuottotavan muutoksella saadaan aikaan huomattavia säästöjä taloyhtiöiden lämmityskustannuksiin, ja samalla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Taloyhtiöissä on yhteensä 340 asuntoa, ja hanke on yksi mittavimpia linjasaneeraushankkeita Turussa. Hankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Linjasaneeraushankkeen pääurakoitsija on Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy, LVI-työt hoitaa TRP Group Oy ja sähköasennukset Sähkötiimi IL Oy. Maalämpöurakan osalta Jäspin lämpöpumppujärjestelmän asentaa Tipitek Oy ja kaivokenttäurakoitsijana toimii Rototec Oy. Kummankin urakan maanrakennustyöt toteuttaa Isoniitun Kone Oy.

Seitsemännessä blogissa yhteishankkeen LVI-urakoinnista kertoo TRP Group Oy:n projektipäällikkö Jere Kotikivi. 

TRP Group Oy:n historian suurin linjasaneerausurakka  

Jaaninalueen ryhmäkorjaushanke on ollut TRP Group Oy:lle kokoluokaltaan yrityksen historian suurin linjasaneeraustyö. Urakkaamme kuuluu putkitöiden osalta uusia kaikkien neljän taloyhtiön asuntojen vesi- ja viemärijohdot, hanat, suihkut ja wc-istuimet sekä kaikki patteriverkoston varusteet. Lisäksi uusimme talojen väliset vesi- ja lämpöjohtojen tekniikkalinjat. Ilmanvaihtotöissä uusimme kaikki poistoilman päätelaitteet, suoritamme kanavistojen nuohoustyöt ja säädämme lopuksi ilmanvaihdon käyttökuntoon.

LVI-urakoitsijan näkökulmasta edellä mainitut työt itsessään ovat tuttuja juttuja korjausrakentamisessa. Koska Jaanin alue on niin iso ja hankkeen aikataulussa on niin paljon työvaiheita, töiden suorittamissa on kuitenkin haasteita ja se vaatii erityisen hyvää yhteistyötä muiden hankeosapuolten kanssa. Aiemmissa blogeissakin on mainittu hyvä yhteistyö urakoitsijoiden ja hankkeen tilaajaorganisaation kesken. Tämän lisäksi haluan kiittää työmaan kanssatoimijoita siitä, että hyvää yhteistyötä on ollut eri urakoitsijoidenkin välillä projektin alusta lähtien.

Omat työmme ovat tähän asti edenneet sujuvasti säännöllisten työmaakokousten, viikoittaisten urakoitsijapalaverien sekä päivittäisen eri alojen ammattilaisten ajatustenvaihdon ansiosta. Eteen tulleet haasteet on nostettu rohkeasti esiin, ja niihin reagointi on ollut nopeaa ja ongelmatonta. Työmaalla on ymmärretty, että yhden tekemiset vaikuttavat toisen tekemiseen, ja lähtökohdaksi on muodostunut, ettei kenenkään töille aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Yhteishankemalli selkeyttää työtä 

LVI-töiden kannalta pidän yhteishankemallia, jossa saneerataan samalla mahdollisimman paljon tekniikkaa, ehdottomasti hyvänä asiana. Kun käytännössä kaikki vanha puretaan pois ja asennetaan uusi tekniikka tilalle, epäselvyydet urakkarajoissa ja tulevissa takuuasioissa vähenevät. Tämä myös selkeyttää töitä tekijöiden kannalta, ja työvaiheet tulevat tutuiksi. Lisäksi kun samalla tontilla on riittävästi tekemistä läpi koko projektin, pystytään säilyttämään tähän hankkeeseen orientoitunut tekijäporukka työmaalla pääpiirteittäin samana koko hankkeen ajan.

Suurin osa meidän uusittavaan tekniikkaan liittyvistä töistämme jää harmiksemme piiloon erilaisten koteloiden, alakattojen ja hormien sisään. Vaikka työ ei loppukäyttäjille näkyisikään, sitä on tehty paljon ennen kuin hanasta saadaan valutettua vettä altaaseen.

Meille on tärkeää pysyä aikataulussa, ja lisäksi tekemisen laatu työn jokaisessa vaiheessa on meille tärkeä ja iso asia. Laatua ylläpidetään omien töiden säännöllisillä vaiheittaisilla tarkastuksilla runkojohtojen painekokeista pinta-asennusten viimeistelyihin. Ajatuksenamme on, että kun työ on kerran saatu tehtyä, ei tarvitse palata korjaamaan omia jälkiään. Mielestämme olemme etenkin töiden laajuus huomioon ottaen onnistuneet hyvin tässä asiassa, ja tällä tiellä aiomme jatkaa viimeisen asunnon luovutukseen saakka.

 

Tämä artikkeli on toteutettu Vahanen-yhtiöissä. Vahanen liittyi osaksi AFRYä vuoden 2022 alussa.